Czerwiec 2018

Jakie podpisy pod sprawozdaniem finansowym składanym elektronicznie 

Karol Sienkiewicz        20 czerwca 2018        36 komentarzy

Żeby oderwać się od czarnych myśli (miało być 2:1, ale w drugą stronę) postanowiłem napisać kilka zdań o tym, kto i jak podpisuje sprawozdanie finansowe składane do KRS wg nowych zasad (czyli wyłącznie elektronicznie). Wpis ten stanowić będzie przy okazji odpowiedź na liczne pytania, na które nie jestem w stanie odpowiadać przez email (a najdziwniejsze […]

Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorco Twoja firma nie umrze

Karol Sienkiewicz        18 czerwca 2018        Komentarze (0)

A na pewno nie razem z Tobą, gdyż Sejm uchwalił ustawę dzięki, której będziesz mógł powołać zarządcę przedsiębiorstwa na wypadek śmierci. W związku z tym, choć główną tematyką bloga jest zakończenie działalności, jako osoba współpracująca z przedsiębiorcami i jako, że sam jestem przedsiębiorcą, nie mogę nie poruszyć istotnego tematu jakim jest zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Od […]

Poradnik o nowych zasadach przedawnienia roszczeń

Karol Sienkiewicz        15 czerwca 2018        Komentarze (0)

Nowe zasady przedawnienia roszczeń W dniu 9 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która zmienia – i to bardzo mocno – zasady przedawnienia roszczeń. Niektóre ze zmienianych regulacji pochodzą jeszcze z 1964 r. a zatem z początków kc, a niektóre z początku lat 90tych, czyli z okresu transformacji ustrojowej i czasów prof. Leszka […]

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Karol Sienkiewicz        05 czerwca 2018        Komentarze (0)

Ustawa o rachunkowości przewiduje karę za niezłożenie w terminie do KRS sprawozdania finansowego. Mówi o tym art. 79 pkt 4 tej ustawy: Art. 79 Kto wbrew przepisom ustawy: 4) nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności […]

Złożenie sprawozdań przez spółkę bez numeru PESEL

Karol Sienkiewicz        01 czerwca 2018        73 komentarze

Znowu poruszam ten sam temat  – macie mnóstwo pytań i wątpliwości, czemu zresztą się nie dziwę. Dlatego postawię sprawę jasno: złożenie sprawozdań finansowych przez spółkę, która w zarządzie nie ma osoby posiadającej PESEL jest możliwe przez pełnomocnika. Samo postępowanie nie jest szczególnie skomplikowane (trzeba być tylko starannym i uważnym), chociaż przeczytałem już masę różnych wypowiedzi […]