Nowe stawki wynagrodzenia dla kuratorów w sprawach cywilnych

Karolina Rokicka-Murszewska        26 marca 2018        Komentarze (0)

Dzień 15 marca 2018 r. zapisze się z całą pewnością na kartach historii. Ale nie chodzi tutaj wyłącznie o kwestie sprawozdań finansowych, o których możesz poczytać tutaj:

Sprawozdania finansowe. Komu nowe zasady podniosą ciśnienie?

W dniu 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 536). Rozporządzenie, które diametralnie pogarsza stawkę wynagrodzeń kuratorów ustanawianych dla stron w sprawach cywilnych.

 

Wynagrodzenia dla kuratorów w wysokości 40%…
—-

Zgodnie z § 1 ust. 1 nowego rozporządzenia:

Wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej „kuratorem”, ustala się (…) w kwocie nieprzekraczającej 40% stawek minimalnych za czynności radców prawnych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138), w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł.

Dla porównania poprzednie brzmienie tego przepisu było następujące:

Wysokość wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony w sprawie cywilnej, zwanego dalej „kuratorem”, nie może przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi (…) opłaty za czynności radców prawnych.

 

Przykład spadku wynagrodzenia dla kuratorów
—-

Jak to się przekłada na praktykę? Wyobraźmy sobie, że prowadzimy kilka spraw cywilnych, gdzie jesteśmy kuratorem XXX spółki z o.o.

We wrześniu 2017 r. wpłynęła sprawa o zapłatę za 75 tys. zł (pozew wniesiony jeszcze za “czasów” starego brzmienia rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych) – stawka za sprawę wynosi 7200 zł. Oznacza to, że za jej prowadzenie kurator może starać się o wynagrodzenie właśnie w tej kwocie. Może starać – nie znaczy, że je dokładnie w tej kwocie otrzyma, ale wie, że jeśli wykonał kawał dobrej roboty, to może spróbować.

W ostatni piątek (23.03.2018) wpłynęła natomiast sprawa o przywrócenie do pracy przeciwko spółce XXX sp. z o.o. Jesteśmy kuratorem, więc angażujemy się tak samo, jak w sprawie o zapłatę powyżej. Sporządzamy odpowiedź na pozew i bierzemy udział w rozprawach. Stawka w takiej sprawie wynosi 180 zł, natomiast wynagrodzenia dla kuratorów to 40% tej kwoty tj. 72 zł. Sto razy mniej niż w sprawie opisanej powyżej.

 

Nakład pracy kuratora zwiększy wynagrodzenie
—-

W ust. 3 par. 1 rozporządzenia Minister przewidział możliwość podniesienia stawki wynagrodzenia dla kuratorów do minimalnej kwoty opłaty za czynności radców. Czyli powyższe 180 zł  (zamiast 72 zł) kurator może dostać, jeśli uzasadnia to:

  1. nakład pracy kuratora, w szczególności czas poświęcony na przygotowanie się do działania w postępowaniu, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie;
  2. wartość przedmiotu sporu;
  3. stopień zawiłości sprawy.

 

Przepis przejściowy “uratuje” nasze wynagrodzenie
w dotychczas prowadzonych sprawach

Jak zawsze w takich przypadkach przewidziano w § 3 przepis przejściowy, zgodnie z treścią którego w sprawach cywilnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony przed tym dniem, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Marne to jednak pocieszenie, skoro i tak za chwilę stawki wynagrodzenia dla kuratorów spadną tak diametralnie, że brać takie sprawy będą chcieli głównie ci zdesperowani, nie zaś profesjonalnie przygotowani albo z doświadczeniem? Czy aby na pewno to było celem Ministra Sprawiedliwości?

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: