Krajowy Rejestr Zadłużonych ponownie na blogu

Karolina Rokicka-Murszewska        06 marca 2018        2 komentarze

Krajowy Rejestr Zadłużonych to spełnienie pewnego rodzaju unijnego zobowiązania do utworzenia rejestru upadłości. Ma usprawnić funkcjonowanie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

KRZ. Kolejny skrótowiec, do którego musimy przywyknąć

Co ma więc wspólnego z rejestrem dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, który już za chwilę zniknie z polskiego porządku prawnego? O tym poniższy wpis.

W Dzienniku Ustaw z 2018 r., pod pozycją 398, została opublikowana ustawa o o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Pisałam już o niej wielokrotnie, ale obszerność regulacji sprawia, że wciąż temat jest niewyczerpany. Ustawa to, oprócz wprowadzenia zmian w kuratelach, postępowaniach przymuszających czy tych związanych z elektronizacją postępowań rejestrowych, likwiduje także instytucję, uważaną od wielu lat za przysłowiowe “piąte koło u wozu” KRS-u, czyli wspomniany wcześniej rejestr dłużników niewypłacalnych. Docelowo RDN ma zostać zastąpiony własnie przez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Kiedy i dlaczego RDN będzie zlikwidowany?

Zmiany związane z RDN wejdą w życie z dniem 1 lutego 2019 r. Od tego dnia nie będzie podstaw do wpisywania dłużników do rejestru, np. tych, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie art. 913 KPC. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazuje się, że rezygnacja z RDN ma usprawnić i przyspieszyć działalność sądu rejestrowego, żeby mógł zająć się istotą swojego działania, tzn. postępowaniami rejestrowymi. Wśród głównych przyczyn, które legły u podstaw likwidacji RDN autorzy projektu ustawy wskazują:

  • duże obciążenie sądów rejestrowych – z roku na rok wzrasta podmiotów pozostających we właściwości sądów; przy czym szybciej wzrasta liczba wpisów do RDN niż do Rejestru Przedsiębiorców;
  • znikome znaczenie RDN w obrocie prawnym, mimo wciąż dużej liczby wpisów – ok. 70.000 rocznie.
Krajowy Rejestr Zadłużonych – od kiedy?

Projekt ustawy o KRZ zakłada, że wejdzie ona w życie 1 lutego 2019 r. W tym samym dniu przestaną obowiązywać przepisy pozwalające na wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jakie informacje mają znaleźć się w KRZ?
— 

(1) o osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wobec których są lub były prowadzone postępowania:

  • restrukturyzacyjne;
  • upadłościowe;
  • o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

(2) o wspólnikach spółek osobowych (np. jawna, partnerska), odpowiadających całym majątkiem za spółkę upadającą;

(3) o osobach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na to, że nie uzyska się z egzekucji kwoty wyższej od kosztów;

(4) o dłużnikach alimentacyjnych zalegających więcej niż 6 miesięcy z płatnościami.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Niya Marzec 19, 2018 o 13:18

Thanksfor the follow up.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: