Dlaczego ustawodawca rezygnuje z kuratora rejestrowego?

Karolina Rokicka-Murszewska        19 lutego 2018        Komentarze (1)

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, o której niedawno pisałam na blogu. Właśnie w tym wpisie wspomniałam, że w ustawodawca zrezygnował z instytucji kuratora rejestrowego i przepisy art. 26-33 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zostaną uchylone.

Na etapie projektowania ustawy nowelizującej zakładano jednak, że ten rodzaj kuratora będzie utrzymany, tylko z modyfikacjami. Głównym zadaniem kuratora rejestrowego po noweli miało być doprowadzenie do wykonania przez dany podmiot obowiązków rejestrowych. Co planowano odnośnie kurateli rejestrowej, możesz przeczytać tutaj:

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. I – kurator rejestrowy

Koniec końców zrezygnowano jednak całkowicie z kuratora rejestrowego. Dlaczego? To wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej. Argumenty w wersji skróconej poniżej:

  1. Istnienie równolegle dwóch instytucji (kuratora rejestrowego i kuratora “materialnego” – z art. 42 k.c.) prowadziło do rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.
  2. W ciągu 16 lat funkcjonowania kuratora rejestrowego ustanowiono ich bardzo niewielu (ilu – tego w uzasadnieniu nie wskazano).
  3. Wprowadzono zmiany w zakresie działania kuratora z art. 42 k.c.
  4. Był to postulat środowiska sędziów i referendarzy sądowych.

Jeśli chodzi o przepisy przejściowe, to zgodnie z art. 42 ustawy nowelizującej:

Do kuratorów ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 26 ustawy zmienianej w art. 1 lub art. 42 § 1 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się przepisy dotychczasowe. Sąd rejestrowy może zmienić zakres uprawnień kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 ustawy zmienianej w art. 2, stosując ten przepis w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z uchyleniem art. 26-33 ustawy o KRS, zmieniono przepisy stanowiące podstawę ustanawiania kurateli w prawie upadłościowym, a więc art. 20 ust. 2 pkt 6, art. 26(1) – kurator w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i art. 187 (kurator w postępowaniu upadłościowym).

Żeby nie było – akurat tę zmianę oceniam na plus. Pytanie, czy likwidacja jednej instytucji i tak szerokie kompetencje kuratora materialnego faktycznie rozwiążą problem kurateli spółek. Ponadto zastanawia mnie, jak to będzie z postępowaniami przymuszającymi – ile z nich zakończy się kuratelą, teraz już na podstawie art. 42 kc?

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Gaweł Luty 21, 2018 o 23:26

“Ponadto zastanawia mnie, jak to będzie z postępowaniami przymuszającymi – ile z nich zakończy się kuratelą, teraz już na podstawie art. 42 kc?” – myślę, że niewiele…;)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: