Śmierć przedsiębiorcy – jakie skutki dla pracownika?

Karolina Rokicka-Murszewska        05 lutego 2018        Komentarze (0)

Idzie nowe! Kolejne prawniczki i prawnicy dołączają do zespołu Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch, którzy – mam nadzieję – będą często gościć na łamach bloga. Moimi gośćmi były Agata Kicińska, autorka poczytnego bloga Prawo dla pracodawcy, nasza (była już) stażystka Renata Badowiec, a teraz czas na aplikantkę I roku przy OIRP w Toruniu – Oliwię Radlak. Oliwia współpracuje z działami kadrowo-płacowymi Klientów kancelarii i doradza im w kwestiach stosowania szeroko rozumianego prawa pracy. Dla czytelników mojego bloga komentuje śmierć przedsiębiorcy w kontekście skutków prawnych dla pracowników i samej firmy.

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wywołuje określone skutki, najczęściej negatywne. Przede wszystkim w ten sposób dochodzi do zakończenia jego bytu prawnego jako podmiotu gospodarczego. Co to jednak oznacza dla jego pracowników?

Śmierć przedsiębiorcy a brak ciągłości zatrudnienia

—–
Jednym ze skutków śmierci przedsiębiorcy jest brak ciągłości zatrudnienia. W takim przypadku przepisy prawa przewidują wygaśnięcie umów o pracę z mocy prawa.

Obecnie w prawie znany jest jeden sposób gwarantujący ciągłość zatrudnienia pracowników po śmierci przedsiębiorcy. Wyjątek ten określa art. 632 § 3 K.p., który stanowi, że w razie przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę umowy o pracę nie wygasają.

Nowym pracodawcą będzie z reguły spadkobierca, lecz nie można wykluczyć, że podmiotem przejmującym będzie inny podmiot np. dzierżawca czy podmiot korzystający z usług outsourcingowych.

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

—–
Przejęcie pracowników musi nastąpić na zasadach określonych w ustawie. Mianowicie musi dojść do przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Zakładem pracy jest zespół środków majątkowych i osobowych oraz organizacyjnych. Chodzi więc o lokal, urządzenia, pracowników, kontrahentów i inne elementy zarówno materialne jak i niematerialne.

Przejęcie pracowników nie będzie więc możliwe jeżeli przedsiębiorca nie miał żadnych składników majątku. W takiej sytuacji wraz ze śmiercią pracodawcy umowy o pracę wygasną w mocy prawa, a pracownicy nabędą prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez nowego pracodawcę, umowy uprzednio zawarte z pracownikami będą obowiązywały na identycznych warunkach i będą mogły być zmieniane jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie z pracownikami.

Inne sposoby zabezpieczenia pracowników

—–
Przedsiębiorca może jednak zabezpieczyć interesy firmy oraz pracowników przed utratą pracy. Po pierwsze przedsiębiorca może zdecydować się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego. W takiej sytuacji rolę pracodawcy przejmie spółka, a śmierć wspólnika nie spowoduje wygaśnięcia stosunków pracy.

Drugim sposobem jest sprzedaż lub darowizna firmy za życia przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie sprawdza się jednak w niewielu przypadkach. Przedsiębiorca może również sporządzić testament w formie aktu notarialnego i przekazać przedsiębiorstwo wybranej osobie w drodze zapisu windykacyjnego.

Nowe sposoby na śmierć przedsiębiorcy

—–
Skala problemów związanych z brakiem ciągłości przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy zwiększa się z roku na rok. Problemy te jednak zostały zauważone. Minister rozwoju i finansów proponuje zmiany. Po części problemom tym ma zaradzić ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, której projekt znajduje się obecnie w Komisji Prawniczej.

O tej nowej ustawie, o której powyżej wspomina Oliwia, wielokrotnie mogłeś już przeczytać lub usłyszeć na moim blogu: 

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Prokurent mortis causa i sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: