KRZ. Kolejny skrótowiec, do którego musimy przywyknąć

Karolina Rokicka-Murszewska        13 września 2017        3 komentarze

Trochę różnych skrótowców już na blogu opisywałam.

Był KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), oczywiście CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), wreszcie CRRU (Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zapisany przeze mnie w dość zabawnie brzmiący sposób jako CRRiU) 🙂

Teraz przyszła pora na KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Pisał o nim już w sierpniu Karol Sienkiewicz. Projekt ustawy, przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości, został jednak opublikowany na stronach RCL dopiero 7 września 2017 r. (link TUTAJ).

Co w projekcie?

Na pewno ważna informacja – KRZ to realizacja obowiązku wprowadzenia do naszego systemu CRRU. Innymi słowy – nie powstanie tego rodzaju instytucja jak CRRU, będzie za to KRZ. Ponadto KRZ niejako “skonsumuje” RDN (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych), który – w ocenie Ministerstwa – nie spełnia swojej funkcji. KRZ to również wypełnienie zobowiązań unijnych, jakie na kraje członkowskie nałożyło rozporządzenie 2015/848. Zgodnie z tym rozporządzeniem Polska (jak i pozostali członkowie UE), musi ustanowić i prowadzić na swoim terenie co najmniej jeden rejestr, w którym ogłasza się informacje o postępowania upadłościowych. KRZ ma usprawnić funkcjonowanie sądownictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Jakie informacje mają znaleźć się w KRZ?

(1) o osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wobec których są lub były prowadzone postępowania:

  • restrukturyzacyjne;
  • upadłościowe;
  • o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

(2) o wspólnikach spółek osobowych (np. jawna, partnerska), odpowiadających całym majątkiem za spółkę upadającą;

(3) o osobach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na to, że nie uzyska się z egzekucji kwoty wyższej od kosztów;

(4) o dłużnikach alimentacyjnych zalegających więcej niż 6 miesięcy z płatnościami.

Rejestr będzie jawny, dostępny dla każdego przez internet. Informacje, które zostaną w nim ujawnione mają objąć m.in. imię, nazwisko (lub nazwę), firmę, miejsce zamieszkania, adres, PESEL, numer w KRS, NIP oraz szczegółowe dane dotyczące prowadzonych wobec danego podmiotu postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych czy egzekucyjnych.

Dane są nieusuwalne. Projekt ustawy zakłada, że – w zależności od tego, czego dotyczą – dane mają przestać być ujawniane automatycznie po:

  • 3 latach po upływie okresu orzeczonego zakazu działalności gospodarczej;
  • 7 latach – jeśli dotyczą danych związanych z postępowaniami egzekucyjnymi lub alimentacyjnymi;
  • 10 latach – w pozostałych sprawach.

Podsumowując – będzie to rejestr ciężkiego kalibru. Restrukturyzowane spółki będą w nim tuż obok niepłacących alimenciarzy czy dłużników, którzy nie są w stanie spłacić swoich długów. Całkiem sporo danych ujawnia ten rejestr. Już widziałam wpisy na różnego rodzaju portalach, że dla niektórych będzie on “podwójną stygmatyzacją”. W przypadku upadłej osoby fizycznej – faktycznie, może coś w tym jest. Natomiast, jeśli KRZ zadziała, to faktycznie może być świetnym narzędziem pozwalającym na zasygnalizowanie kontrahentowi dłużnika jego aktualnej sytuacji finansowej.

A Ty jak sądzisz? Czy Ministerstwo ma dobry pomysł na KRZ?

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Gaweł Wrzesień 18, 2017 o 20:34

Ciekawa jest kwestia braku zmiany ustawy o KRS w zakresie likwidacji RDN-u, w przypadku wprowadzenia KRZ. Ustawa o KRS przewiduje jedynie zmianę w zakresie art. 1 uKRS;) Skromna zmiana uKRS jak na wprowadzenie nowego Rejestru (KRZ;)

Odpowiedz

M.M Wrzesień 21, 2017 o 21:17

Gaweł ma rację.
Zadałem sobie trud przejrzenia projektu. Zauważyłem, że wprowadza on patenty, które od dawna postulowane są dla KRS. Chodzi, o to, aby sąd rejestrowy nie musiał już wpisywać wzmianek o umorzeniu egzekucji z uwagi na bezskuteczność, czy informacji o upadłości, czy o oddaleniu wniosku o upadłość z uwagi ale aby sąd upadłościowy/komornik miał dostęp do systemu wpisów i zamieszczał te wzmianki samemu. Sąd rejestrowy i tak nie bada w tego rodzaju sprawach niczego poza tym, czy nie ma czeskiego błędu ( pomylone spółki).

To co uważam w tym projekcie za kontrowersyjne, to to, że z jednej stron wprowadza się obowiązek, dokonania przez sąd gospodarczy wpisu do KRZ, z drugiej jednak strony pozostawia się obowiązek powiadomienia sądu rejestrowego, aby ten dokonał jak dotąd wpisu do KRS. A więc dodajemy kolejnej pracy sądom. Nigdy nie będziemy mieli sprawnych sądów, dopóki do ustawodawcy nie dotrze, że każda drobna czynność przemnożona przez tysiące spraw, daje ogrom pracy i przekłada się na niewydolność całego sądownictwa.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: