Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Karolina Rokicka-Murszewska        03 sierpnia 2017        2 komentarze

Kolejny już rok z rzędu w połowie wakacji pakujemy walizki i jedziemy do jakiegoś pięknego polskiego miasta, poznawać jego zalety i wady w jeden weekend. Dwa lata temu zwiedzaliśmy Kraków i Bochnie, w zeszłym roku byliśmy w Lublinie (akurat trwał Karnawał Sztukmistrzów, stąd zdjęcie), w 2017 zdecydowaliśmy się na Poznań. Dobrze, że zawsze pyknę kilka zdjęć, bo na blogu wciąż jest tyle tematów do poruszenia, że ciągle potrzebuję nowych ilustracji do wpisów, choć, jak nietrudno zauważyć, ostatnio dotyczą one wyłącznie nowelizacji. Ustawodawca nie poszedł na wakacje, ale wciąż zasypuje nas lawiną nowych ustaw, projektów ustaw i założeń do projektów ustaw. Zresztą, o czym doskonale wiesz, mamy w tym roku wyjątkowo “gorące” wakacje, i wcale nie chodzi mi o temperaturę za oknem :/

Wracając jednak do meritum. W dniu 19 lipca 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. O tym, że Ministerstwo Rozwoju planuje zmiany w regulacjach związanych ze śmiercią osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, pisałam ponad rok temu:

Prokurent mortis causa i sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną po jego śmierci oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej przy użyciu tego przedsiębiorstwa (art. 1 projektu). Nie będę pisać po raz kolejny “po co” – na takie analizy był czas rok temu i znajdziesz je właśnie w powyższym wpisie.

W związku z tym do dzieła – samo mięso! 😉

KIEDY?

Między otwarciem spadku a działem spadku.

KTO?

Zarządca sukcesyjny:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i spełniająca inne warunki, wskazane w art. 9 projektu;
 • będzie zarządzał przedsiębiorstwem, stanowiącym wyodrębnioną część spadku; wykonuje czynności w ramach zwykłego zarządu (jeśli chce dokonać czynności przekraczającej zwykły zarząd potrzebuje na to zgody spadkobierców);
 • w imieniu własnym, ale na rachunek spadkobierców – następców prawnych przedsiębiorcy i jego małżonka, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;
 • może pozywać i być pozwany w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku;
 • może ustanowić pełnomocnika.

JAK POWOŁAĆ ZARZĄDCĘ SUKCESYJNEGO?

Aby ustanowić zarząd sukcesyjny, niezbędne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego + jego zgoda, wpis do CEIDG.

Dalsze warunki są zależne od tego, czy zarząd zostanie powołany:

 1. za życia przedsiębiorcy
 2. po śmierci przedsiębiorcy.

W przypadku nr 1:
Zarząd sukcesyjny powstanie z mocy prawa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może powołać “osobnego” zarządcę sukcesyjnego bądź też zastrzec, że z chwilą jego śmierci prokurent wpisany do CEIDG staje się zarządcą sukcesyjnym. Zarówno samo powołanie, jak i uczynienie zastrzeżenia oraz zgody – zarządcy i prokurenta – wymagają zgody w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).

W przypadku nr 2:
Zarząd sukcesyjny powstanie z chwilą dokonania wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego. Zarządcę sukcesyjnego (wyłącznie w formie aktu notarialnego!) może powołać:

 1. małżonek,
 2. zapisobierca windykacyjny (za zgodą małżonka),
 3. osoba, która przyjęła spadek (za zgodą małżonka i pozostałych spadkobierców).

Uwaga: mają na to tylko 2 miesiące (nie wiem, czy nie za krótko, biorąc pod uwagę nie tylko samo, niekiedy utrudnione, ustalanie kręgu spadkobierców, ale także zwyczajnie czas żałoby po bliskim, kiedy często brak jest sił na to, aby zająć się formalnościami).

CO Z NAZWĄ?

Dokładnie tak, jak dotychczas (art. 6 ust. 3 projektu), tylko z dodatkowym oznaczeniem: “w spadku” –>

Przewóz Osobowy i Transport Medyczny TAXI Medard Iksiński w spadku

JAK ODWOŁAĆ ZARZĄDCĘ SUKCESYJNEGO?

 1. Za życia przedsiębiorcy – w dowolnym momencie przez samego przedsiębiorcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
 2. Po śmierci przedsiębiorcy:
  1. w dowolnym momencie przez podmioty określone w art. 18 ust. 2 projektu (forma aktu notarialnego);
  2. w razie rażącego naruszenia obowiązków – odwołanie przez sąd.

Zarządca może też sam zrezygnować – do śmierci przedsiębiorcy w formie pismnej, po śmierci zaś przed notariuszem.

KIEDY WYGASA ZARZĄD?

Tych powodów jest całkiem sporo (art. 20 projektu), dlatego tutaj tylko o najważniejszych:

CO Z KONCESJAMI, ZEZWOLENIAMI?

To od zawsze stanowiło największy problem – co stanie się z moim sklepem monopolowym, gdy mnie zabraknie? Na pewno przestanie być monopolowy, bo przecież stroną decyzji o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu jestem ja – przedsiębiorca, a nie moim następcy prawni.

Not any more.

Decyzja związana z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa (pozwolenie, zezwolenie, koncesja, licencja) nie wygasa z chwilą śmierci strony, o ile zarządca sukcesyjny lub następca prawny przedsiębiorcy zapewnia spełnienie warunków do uzyskania tej decyzji, oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i złoży wniosek o potwierdzenie możliwości dalszego wykonywania tej decyzji (zarządca) lub o przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem (następca prawny).

Natomiast jeśli chodzi o wpis do rejestru działalności regulowanej, to pozostaje on w mocy i nie podlega wykreśleniu z chwilą jego śmierci, jeśli zarządca złoży oświadczenie o zapewnieniu spełniania warunków wymaganych do wykonywania tej działalności oraz wniosek o zmianę oznaczenia przedsiębiorcy (tak, aby w rejestrze była nazwa przedsiębiorstwa z dopiskiem “w spadku”).

——

Na razie to tyle, jeśli chodzi o najważniejsze – w mojej ocenie – postanowienia projektu ustawy. Oczywiście, na tym nie koniec – piszę właśnie uwagi do tego projektu, który w założeniach uważam za słuszny, ale kwestia wykonania pozostawia odrobinę do życzenia. Nie omieszkam podzielić się z Wami moimi uwagami w kolejnych wpisach 🙂

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jarek Listopad 15, 2017 o 10:34

Dzień dobry,
czy w związku z tym, powstanie w CEIDG rubryka na wpisanie prokurenta?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Listopad 17, 2017 o 11:09

@Jarek, raczej tak, ale trudno mi się odnieść, bo z tego, co kojarzę, nie przygotowano jeszcze projektów rozporządzeń w tej sprawie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: