Uwaga spółki-cudzoziemcy! Nowe oświadczenia w formularzach KRS od 1 czerwca 2017 r.

Nie tak dawno pisałam o planowanych zmianach w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Czas biegnie nieubłaganie, więc za chwilę, a dokładnie 1 czerwca 2017 r. zmiany “planowane” staną się faktem.

“Jestem cudzoziemcem”. Uwaga na zmiany w ustawie o KRS po 1 czerwca 2017 r.

Kto powinien zwrócić na nie szczególną uwagę? Tak właściwie, to WSZYSCY.

No dobra, przesadzam 🙂

Zmiany dotyczą wszystkich podmiotów, które składają wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS. Od 1 czerwca 2017 r. ustawodawca nakłada na wnioskodawcę w postępowaniu o wpis zmian do rejestru obowiązek złożenia oświadczenia, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a jeśli jest – to, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KIEDY SKŁADAMY OŚWIADCZENIE?

Oczywiście nie każdy wniosek o wpis lub zmianę wpisu w KRS wywoła konieczność złożenia oświadczenia. Wnioskodawca składa oświadczenie:

1) gdy wpis obejmuje nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków

Do tego typu zmian dochodzi stosunkowo często – może chodzić np. o umowę sprzedaży udziałów, akt poświadczenia dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku,

2) gdy składa do akt rejestrowych dokumenty w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o KRS, zawierające informacje o zmianach wspólników spółki.

O co chodzi z tym “trybem art. 9 ust. 2 uKRS”? Jest to taka sytuacja, w której przepis szczególny nakazuje nam zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a jednocześnie – dane te nie podlegają wpisowi do określonego działu KRS. Wówczas dokumenty zawierające te dane składa się do akt rejestrowych.

Dokumentami “zawierającymi informacje o zmianach wspólników spółki” będą przede wszystkim listy wspólników, które dołącza się do wniosku w przypadku zmian w strukturze właścicielskiej.

KIM JEST CUDZOZIEMIEC?

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

 1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
 2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
 3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Od razu nasuwa się wobec tego pytanie – jaką spółkę nazwiemy spółką kontrolowaną? Spółką kontrolowaną jest spółka, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą.

Pozycja dominująca spółki z kolei oznacza, że jest ona uprawniona do powoływania lub odwoływania

 1. większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 2. większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Uff 🙂 Sporo tego.

Warto na początek, zanim wskażemy, czy nasza spółka (przecież wydawałoby się – polska!) może być cudzoziemcem, czy nie, dobrze przemyśleć, jaka jest jej struktura właścicielska. Nie trzeba wiele: kilku udziałowców – cudzoziemców dysponuje (łącznie) ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników, i spółka jest uznana za cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

To akurat będzie bardzo proste – w nowych formularzach wniosków do KRS znajdziemy odpowiednie rubryki. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pokazał się już projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającego rozporządzenie ws. określania wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS, jak również projekt załącznika do tego rozporządzenia – wzory formularzy.

Uważaj! Nowe formularze zaczynają obowiązywać już od 1 czerwca 2017 r.!!!

Pokażę Ci, jak to wygląda, na przykładzie formularza KRS-Z3, o którym pisałam m.in. tutaj, a który dotyczy wpisu zmian danych w spółce z o.o. lub akcyjnej:

W nowym formularzu należy wypełnić pole nr 12 lub 13, przy czym – zgodnie z pouczeniem – wyłącznie wtedy, gdy wniosek o zmianę wpisu obejmuje nabycie lub objęcie udziałów lub akcji. Jeśli nasz wniosek dotyczy przykładowo zmiany w umowie spółki – zmiany siedziby, pola nr 12 i 13 przekreślamy.

PO CO?

Na koniec pewnie spytasz – a po co to komu? Te wszystkie zmiany służyć mają przede wszystkim ministrowi spraw wewnętrznych, który ma zapewnić pełną informację o nabywanych lub obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości rolnych. Minister dzięki rejestrowi może badać legalność nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji.


Masz wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić nowy formularz KRS-Z3? A może zastanawiasz się, czy spółka, której członkiem zarządu jesteś, jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?

Skontaktuj się ze mną! Rozwiążemy Twój problem!

 

Kancelaria S&Z
Podobne artykuły

 1. JOANNA pisze:

  Witam,

  rozumiem że system s24 nie został przygotowany do zmiany? właśnie otrzymałam wniosek do uzupełnienie tych informacji. Czy muszę udać się do sądu i tam złożyć brak?

 2. Adam pisze:

  Pytanie czy rozporządzenie obowiązuje? Nie znalazłem informacji żeby weszło w życie. Ktoś mnie poprawi może? Zdaje się, że nie zdążyli przed 1 czerwca

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   @Adam, nawet jeśli rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, to i tak obowiązują zmiany w ustawie, które zobowiązują do składania oświadczeń o posiadaniu statusu cudzoziemca.

 3. M.M pisze:

  Masakra z tą zmianą.

  Przepis wymagający oświadczenia wszedł w życie 1 czerwca 2017r. Formularze są stare, bo rozporządzenie wprowadzające nowe nie weszło, choć było pół roku aby to zrobić.

  Wychodzi na to, że powinienem od każdego wnioskodawcy chcącego ujawnić zmianę wspólnikow wymagać oświadczenia na oddzielnej kartce, czyli wzywać o braki. Załatwialności to delikatnie mówiąc, nie poprawi.

  A listy pytań to nie zamyka.
  Z jednej strony przepis wymagający oświadczeń wszedł teraz. Z drugiej strony w samej ustawie zmieniającej przepis przejściowy mówi, że ustawę stosuje sie dopiero do czynności mających miejsce po jej wejściu w życie. Czyli np. do umów zbycia udziałów zawartych po tej dacie. Problem mają ci orzecznicy, którzy stoją na stanowisku, że dostateczną podtawą wpisu jest lista wspólników.

  No i co mam zrobić z delikwentem, który mi napisze, że nie jest cudzoziemcem, mimo, że z rejestru gołym okiem widzę, że nim jest? Zwrócić na złe wypełnienie formularza? Olać? Powiadomić prokuratora ( na pewno bardzo się ucieszy)?

  Niestety tyle się mówi o zbyt szerokiej kognicji sądów, a nasz kochany ustawodawca lekką ręką dorzuca nam roboty. I to roboty durnej, bo wystarczy skłamać, że się nie ma nieruchomości i i tak nikt nie złapie. A już na pewno nie sąd rejetrowy, który i tak ledwo sobie radzi z obecnym nawałem pracy i nie ma czasu oglądać każdego dokumentu z obu stron.
  Ale to pewnie byłoby zbyt oczywiste, aby podłączyć rejestr pod księgi wieczyste, aby pobierał infomację, czy dana spółka ma nieruchomość.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Dziękuję za ten komentarz Panie Referendarzu – w punkt! Sama się zastanawiam, czy dołączać czy nie osobne oświadczenia, ale zapewne dołączę “z ostrożności procesowej”.
   Tak przy okazji – o kognicji sądów rejestrowych i jej – chyba niepotrzebnym –
   poszerzaniu – pisałam już TUTAJ

 4. Agnieszka pisze:

  Witam,
  Czy w sytuacji gdy jeden z udziałowców ma obywatelstwo polskie ale zagraniczne korzenie wówczas trzeba składać oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Nie, musiałby nie mieć polskiego obywatelstwa. Drugi warunek- ponad 50% udziałów. Dopiero wtedy możemy mówić o spółce-cudzoziemcu

   • Agnieszka pisze:

    Pani Karolino,
    Czyli jeżeli udziałowiec ma równo 50%udziałów i posiada obywatelstwo polskie i niwmiwckie to składam oświadczenie do KRS że spółka w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie jest cudzoziemcem? Czy powinnam na tym oświadczeniu napisać iż prezes posiada 2 obywatelstwa czy tylko wystarczy samo oświadczenie że nie jest? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

    • Agnieszka pisze:

     dwa obywatelstwa polskie i niemieckie

    • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

     Pani Agnieszko, cudzoziemcem jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. W tym przypadku obywatelstwo polskie udziałowiec posiada, poza tym musiałby mieć powyżej 50%, czyli co najmniej 51%, wiec w oświadczeniu zaznacza Pani, ze spółka nie jest cudzoziemcem, drugie oświadczenie-zgodnie z pouczeniem-wykreśla. Zaznaczam jednak, ze pisze to na bazie tego, co Pani przedstawia, nie znam wszystkich okoliczności, nie wiem, kim jest drugi wspólnik itd. Zakładam, ze poza tym wspólnicy pozostali maja obywatelstwo polskie i spółka nie ma siedziby za granica.

     • Agnieszka pisze:

      Pani Karolino,
      Tak wszyscy wspólnicy mają obywatelstwo polskie i nie posiadają siedziby za granicą. Sąd mimo wszystko odrzucił wniosek o rejestrację z braku dołączenia tego oświadczenia. Zakładam, że w myśl nowych przepisów od 1 czerwca 2017 każdy podmiot bez względu czy jest cudzoziemcem czy nie musi taki dokument dołączyć do wniosku rejestracyjnego?

     • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

      Ha, Pani Agnieszko, to nieco bardziej skomplikowane. Jeśli składaliście wniosek po 1.06.2017, to nowa regulacja już obowiązywała, ale nie było jeszcze nowych wzorów formularzy. Pisałam o tym tutaj:
      Natomiast w końcu nowe wzory się ukazały:
      I teraz w zależności od tego, co zrobił sąd: jeśli dostaliście zarządzenie o zwrocie, ale bez fizycznego zwrotu wniosku, to złóżcie oświadczenie w przeciągu 7 dni (wzory oświadczeń TUTAJ).
      Jeśli już jest na to za późno, to wypełnijcie nowy wniosek i wnoście o to, aby poprzednie opłaty zostały zaliczone na poczet nowego wniosku.

 5. Sandra pisze:

  Dzień Dobry,
  zostaliśmy zobowiązani do złożenia oświadczeń w terminie 7 dni. Niestety Zarząd=wspólnicy są na zagranicznym wyjeździe, co powinniśmy zrobić? wnieść o wydłużenie terminu? przesłać skan oświadczeń (oryginały nie dojdą na czas)?

 6. Karol pisze:

  Dzień Dobry,
  zostaliśmy zobowiązani do złożenia oświadczeń w terminie 7 dni. Niestety Zarząd=wspólnicy są na zagranicznym wyjeździe, co powinniśmy zrobić? wnieść o wydłużenie terminu? przesłać skan oświadczeń (oryginały nie dojdą na czas)? Dołączam się do tego pytania

 7. KAMA pisze:

  A ja się wypełniając ten formularz W3 po prostu pomyliłam zaznaczjąc, iż nowzawiązana spółka nie jest cudziemcem pomimo, iż 100 % kapitału ma obcego. Dostałam wezwanie do złożenie odpisu z reejstru wspónika n potwierdzenie, iż nie jest cudziemcem. Oczywiście jest. Jak wybrnąć z tej pomyłki?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Ponowne złożenie W3 z pismem przewodnim wyjaśniającym oczywistą omyłkę w poprzednim formularzu z prośbą o załączenie do nowego załączników z poprzedniego? Tak przychodzi mi to “na szybko” na myśl. Ewentualnie – jakieś samo pismo wyjaśniające, ale chyba bez drugiego KRS-W3 się nie obejdzie.

 8. AGNIESZKA pisze:

  Dzień dobry,

  Niby oświadczenie powinno się złożyć przy zmianach dot. wspólników/udziałowców spółki a ja dostałam zwrot wniosku przy powołaniu prokurenta… I to nie wezwanie do uzupełnienia wniosku o oświadczenie a ZWROT wniosku:(
  Tak więc, uczulam wszystkich, którzy jakiekolwiek zmiany w KRS beda wprowadzac…

  A.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Agnieszka, ale zwrot oznacza, ze możesz złożyć poprawny wniosek w ciągu 7 dni, poprosić o dołączenie do niego prawidłowo wcześniej złożonych załączników i wniosek wywoła skutki od daty pierwszego wniesienia. A czy złożyłaś wniosek na nowym KRS-z3? Bo w wielu miejscach w internecie można jeszcze spotkać stary formularz, nowy jest do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

  • M.M pisze:

   To właśnie brak rozsądku, którego się spodziewałem, pisząc w innym wątku.
   Formalnie, wolno tak zrobić, jeśli wniosek złożono na nieaktualnym formularzu.

   Ale sensu i logiki ze strony sądu jest w tym dokładnie 0%.

 9. Iza pisze:

  Dzień dobry,
  a czy cudzoziemcem będzie również spółka, której głównym akcjonariuszem jest spółka zagraniczna, której to właścicielem jest Polak? W efekcie końcowym spółka kontrolowana jest przez obywatela Polski. Czy we wniosku do KRS o rejestrację umorzenia akcji – nabycie akcji własnych w celu umorzenia – również trzeba składać oświadczenie?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Pani Izo,
   pierwsze pytanie – tak, obie spółki, o których Pani pisze są cudzoziemcami. Dlaczego? Spróbowałam to rozrysować, powinno być bardziej zrozumiale niż opisywanie tego w zawiły sposób: POBIERZ TUTAJ
   Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie – moim zdaniem w przypadku nabycia akcji w celu umorzenia nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 19c ust. 1 ustawy o KRS. Celem tego przepisu jest wychwytywanie momentów, kiedy wskutek nabycia lub objęcia udziałów lub akcji dochodzi do sytuacji, kiedy spółka staje się cudzoziemcem. Umorzenie akcji nie jest tego typu kwestią.

 10. Marcin pisze:

  Witam,

  czy jesli dostałem zwrot z systemu S24 – to jak przeczytałem mam złożyć ośiwadczenie na biurze podawczym – czy jest to zwykle oświadczenie czy musi miec jakaś sformalizowaną forme?

  Marcin

 11. Julia pisze:

  Dzień dobry Pani Karolino,
  dziękuję bardzo za artykuł. Chciałąbym tylko wyjaśnić dla siebie sytuacje: jestem obcokrajowcem (pochodze z Urainy), współnik jest polakiem. zakladamy startup ( sp.zo.o.), udziały 50%/50%, jestem prezesem. Nie posiadam obywatelstwa polskiego, spółka jest nową firmą i nie posiada oddziałów zagranicznych, nie jestem właścicielem nieruchomości.
  Czy w tym przypadku musze skladać wniosek że ja jestem obcokrajowcem, który nie posiada nieruchodmosci, ale czy spółka zo.o.o. też wtedy jest cudzoziemcem?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Pani Julio, spółka nie jest cudzoziemcem, ponieważ Pani jako cudzoziemiec nie posiada więcej niż 50% udziałów. W formularzu KRS-Z3 zaznaczyć więc należy w polu nr 12 (na pytanie: Czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175)?) – odpowiedź NIE, zaś pole nr 13 należy przekreślić.

   • Julia pisze:

    Dziękuję bardzo Pani Karolino! 🙂 Bardzo mi Pani pomogła!
    Zakładamy spółke przez S24 i dostaliśmy z sądu ZARZĄDZENIE żeby żłożyć takie oświadczenie w ciągu 7 dni. Więc rozumiem że w trybie S24 wystarczy to złożyć jako załącznik i podpisać za pomocą EPUAP?
    Pozdrawiam serdecznie.
    Julia

    • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

     Tak, oświadczenie musi Pani dać jako załącznik, jego wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ. Natomiast obawiam się, że ePUAP to za mało. System S24 poucza na stronie:
     System s24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia w związku z tym można je dołączyć, jako dokument zewnętrzny, który należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem i załączyć do wniosku.

     • Julia pisze:

      Racja, właśnie złożyłąm osobiście w Sądzie ten wniosek. Pani w Sądzie nie mogła dać jednoznacznej odpowiedzi co do tego jaką drogą uzyskam “feedback” na z Sądu na tym etapie, w przypadku zakładania sp.zo.o. przez S24.

      Z tego co rozumiem, mimo tego ze wniosek o założenie spolki +załączniki składałam elektronicznie, czyli zakladalam przez S24, to po złożeniu wniosku o cudzoziemcach bezpośrednio w biurze podawczym musze czekać na ..list z sądu. czy ta spolka juz jest w krs czy nie…

 12. Mateusz pisze:

  Złożyłem wniosek i załozenie sp. z o.o. , wspólnicy są Polakami, nie ma nikogo z zagranicy. Dostałem 7dni na poprawę wniosku, czemu? Nie widzę, żebym musiał to wypełniać, a zgłoszenie muszę teraz specjalnie drukować, poprawiać i jechać do sądu ;/ To błąd w systemie czy taka ustawa?

  Pozdr. serdecznie,

  • M.M pisze:

   Przepraszam, że wchodzę w buty Pani mecenas, ale zwracam uwagę, że to, że wszyscy wspólnicy są Polakami, nie znaczy, że spółka na pewno nie jest cudzoziemcem.

   Wspólnicy mogą wejść w porozumienie z np. MICROSOFT CORPORATION na mocy którego zobowiążą się do wykonywania głosu z udziałów w określony sposób. I spółka staje się cudzoziemcem.

   Z tego powodu egzekwujemy te głupie oświadczenia. A że to piramidalna głupota – no niestety, taka ustawa.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   @Mateusz, jak wyżej. Bez dokumentów rejestracyjnych nie jestem w stanie odpowiedzieć, z jakiego powodu wystosowano wezwanie.

 13. Anna pisze:

  Witam Państwa serdecznie. Odświeżam temat! Mam zagwostkę i liczę na Państwa opinię. Moja spółka posiada od wielu lat jedynego wspólnika – niemiecką spółkę gmbh. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinnam złożyć oświadczenie do krs o byciu cudzoziemcem w przypadku załączenia listy wspólników. Obecnie w spółce zmieniła się struktura wyłącznie w ramach zarządu/prokurentów i mam zamiar zgłosić zmianę do KRS. Na mocy najnowszych przepisów obowiązujących po 15 marca jestem zobowiązana do złożenia do krs oświadczenia – listy osób uprawnionych do powołania zarządu wraz z adresami do doręczeń (w moim przypadku to wspólnik). I tu pojawiają się moje pytanie czy ta lista, która de facto zawiera dane wspólnika jest równoznaczna z koniecznością uzupełnienia pół 12 i 13 w formularzu?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.