Czas na walne!

Karolina Rokicka-Murszewska        15 maja 2017        Komentarze (0)

Przygotowujesz już walne zgromadzenie (spółka akcyjna) lub zgromadzenie wspólników (spółka z o.o.)? Jestem pewna, że jeśli jeszcze nie, to niedługo będziesz musiał się za to zabrać. Coroczne zgromadzenia już się rozpoczęły, a to wiąże się z obowiązkiem złożenia odpowiednich dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Urzędu Skarbowego. Jakie to dokumenty?

Najprostszy wariant, jeśli zgromadzenie zwyczajne dotyczy wyłącznie “standardów” (sprawozdanie finansowe i z działalności, ewentualnie opinia biegłego rewidenta), opisuję tutaj:

KRS-Z30 w spółce kapitałowej. Jak i kiedy składać?

Pamiętaj o opłatach! Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł, zaś 100 zł kosztuje ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeśli natomiast oprócz standardowego zatwierdzania sprawozdań, absolutoriów itp. chcesz podczas zgromadzenia zrobić coś jeszcze (np. powołać nowego członka rady nadzorczej, zmienić umowę spółki), to zamiast KRS-Z30 powinieneś wypełnić KRS-Z3 i dołączyć do niego KRS-ZN (informacja o sprawozdaniach), a także inny, potrzebny Ci załącznik (np. KRS-ZK, jeśli zmieniasz członka rady nadzorczej lub KRS-ZM, gdy zmieniono przedmiot działalności).

Opłata sądowa w takiej sytuacji jest nieco większa i wynosi 250 zł (+ oczywiście 100 zł za ogłoszenie w MSiG).

Wykaz wszystkich formularzy, potrzebnych do złożenia wniosku do KRS, znajdziesz TUTAJ.

A co z Urzędem Skarbowym? Uwaga na krótszy termin!

Spójrz, co dokładnie, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musisz przygotować dla skarbówki:

Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, który formularz jest dla Ciebie, albo jak wypełnić go w sposób prawidłowy, odezwij się do mnie! Możesz to zrobić w komentarzu lub przez formularz kontaktowy:

Kontakt

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: