Wykreślenie z rejestru a likwidacja pracodawcy

Karolina Rokicka-Murszewska        08 maja 2017        Komentarze (0)

Likwidacja spółki, choć niekiedy to jedyne rozwiązanie, to przykra sprawa nie tylko dla jej właściciela. Likwidacja oznacza także, że pracodawca będzie musiał zwolnić swoich pracowników. O tym, jak prawidłowo zwolnić pracownika w “normalnym”, nielikwidacyjnym trybie być może czytałeś/czytałaś już na blogu “Prawo dla pracodawcy“, prowadzonym przez moją koleżankę z kancelarii, Agatę Kicińską.

Zgodnie z art. 41(1) Kodeksu pracy:

§ 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

Co to oznacza dla Ciebie, jako pracodawcy? Że troszkę łatwiej, niż zazwyczaj zwolnisz swojego pracownika, bo nie chronią go – w przypadku likwidacji lub upadłości Twojej spółki – przepisy dotyczące ochrony przedemerytalnej czy też ochrony w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego.

Mimo, że na pierwszy rzut oka regulacja wydaje się być jasna, wcale tak nie jest. Należy zastanowić się, co rozumie się pod pojęciem “ogłoszenia likwidacji pracodawcy”. Pracodawcą może być i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, i spółka. Jeśli chodzi o spółki, to w świetle przepisów KSH chodzi bardziej o ogłoszenie o otwarciu likwidacji. Wtedy pracodawca uzyska możliwość wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez ograniczenia wynikającego z przepisów wymienionych w art. 41(1) KP. Dopiero zakończenie likwidacji powoduje, że dochodzi do likwidacji faktycznej pracodawcy.

Natomiast wykreślenie z CEIDG osoby fizycznej (czyli jej “likwidacja” jako pracodawcy) nie oznacza, że automatycznie dochodzi do likwidacji działalności gospodarczej. Dlaczego tak jest? Bo wykreślenie należy do działań o charakterze formalnym i nie oznacza wcale faktycznej likwidacji. Może być tak, że choć jednoosobowa działalność gospodarcza przestaje istnieć, to jednak pracodawca dalej będzie prowadził działalność np. w formie spółki jawnej.

“Upadłość” – pojęcie cytowane w wyżej wskazanym przepisie – oznacza upadłość likwidacyjną. Wszelkie postępowania prowadzące do utrzymania bytu pracodawcy (a więc postępowania restrukturyzacyjne) nie będą uzasadniały stosowania zasad szczególnych z art. 41 (1) KP. Wyjątkiem będzie tutaj możliwość zwalniania w trakcie prowadzenia postępowania sanacyjnego. Tę kwestię postaram się omówić w odrębnym wpisie.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: