Rozwiązanie “martwych podmiotów” bez likwidacji. Działa czy nie?

Karolina Rokicka-Murszewska        07 marca 2017        6 komentarzy

W maju ubiegłego roku pisałam na blogu, że powoli sądy zaczynają stosować regulację z art. 25a i następne ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli wszczynają z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W ostatnim czasie natomiast postanowiłam sprawdzić, czy faktycznie coś się dzieje “w temacie”. Wykorzystałam do tego Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG). Dlaczego?

Bo zgodnie z art. 25b ust. 4 uKRS zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu tego postępowania w MSiG jest obowiązkiem sądu:

W odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców oraz podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ogłoszenie zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Dodatkowo, tego rodzaju informacja może się także pojawić w w dzienniku lub czasopiśmie, bądź w inny sposób dotrzeć do opinii publicznej (“taki, jaki (sąd rejestrowy) uzna za odpowiedni”).

Na ogłoszenia w prasie o rozwiązaniu podmiotu bez likwidacji – przyznam szczerze – nie trafiłam, co nie oznacza, że ich tam nie ma. Natomiast przegląd Monitorów chociażby jedynie z tego roku, czyli nieco z ponad dwóch miesięcy, jest potwierdzeniem tego, że coś się dzieje w temacie. W wybranych na “chybił-trafił” dwóch numerach MSiG (z 1 lutego 2017 r., nr 22/2017 oraz z 6 marca 2017 r., nr 45/2017) znajdziemy łącznie ponad 60 ogłoszeń o wszczęciu z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. A to tylko dwa numery.

Jak powinno wyglądać ogłoszenie sądu rejestrowego o wszczęciu postępowania?

Zgodnie z art. 25b ust. 3 uKRS, ogłoszenie zawiera:

  1. nazwę sądu rejestrowego prowadzącego postępowanie, nazwę (firmę) podmiotu, numer podmiotu w Rejestrze, ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby oraz informację o celu prowadzonego postępowania;
  2. wezwanie skierowane do wszystkich osób, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  3. pouczenie, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

A jak wygląda?

Przykładowe z nr 22/2017:imisig2

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marta Luty 12, 2018 o 16:02

Pani Mecenas, dziękuję za pomocne artykuły w tematyce martwych spółek. Mam właśnie do czynienia ze spółką, która kilkanaście lat temu otworzyła likwidację, ale jej nie ukończyła. Likwidator nie składał dokumentów, bo spółka nie miała pieniędzy. Nie prowadziła działalności, nie ma długów. Krs wszczął właśnie postępowanie przymuszające. Czy uważa Pani, że w tym wypadku taka prośba z art. 25a mogłaby znaleźć uzasadnienie?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Luty 12, 2018 o 18:15

Pani Marto, obawiam się, że to nie zadziała w tej sytuacji – 25a dotyczy rozwiązania BEZ likwidacji, a w przypadku spółki, o której Pani pisze, postępowanie jest w toku. Można spróbować złożyć wnioski do KRS wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów, jeśli spółka nie ma żadnych dochodów ani majątku. I jeśli trwa postępowanie przymuszające, to im szybciej, tym lepiej, inaczej likwidator zostanie obciążony grzywną.

Odpowiedz

Ewelina Kwiecień 15, 2018 o 18:18

Czy wniosek o wykreślenie podmiotu składam do sądu na jakimś specjalnym formularzu? Jakie dokumenty muszę dołączyć do takeigo wniosku?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Kwiecień 25, 2018 o 10:56

Pani Ewelino, formularz KRS-X2, na pewno sprawozdanie likwidacyjne, uchwały, jesli były podejmowane.

Odpowiedz

Agata Kwiecień 26, 2018 o 22:42

Witam , bardzo dziękuję za Pani artykuły w temacie wykreślenia z KRS. Sama jestem w sytuacji, że mogłam skorzystać z Pani wiedzy. W 2002 roku została założona spółka z o.o. w której mam 50% udziałów i jestem jednoosobowym prezesem zarządu. Spółka taka powstała ponieważ mój pracodawca miał wtedy pewien pomysł z którego potem zrezygnował. Spółka ta praktycznie nigdy nie rozpoczęła działalności , nie miała nadanego NIPu, nie miały miejsca zgromadzenia wspólników i nie była prowadzona rachunkowość.
W 2013 roku , postanowieniem sądu , zostałam wezwana do złożenia dokumentów finansowych spółki , po moim piśmie wyjaśniającym do sądu , sąd umorzył postępowanie przymuszające.
Dzisiaj dostałam z sądu kolejne wezwanie , gdzie sąd wszczął postępowanie przymuszające i wezwał mnie do złożenia sprawozdań. Czy w takiej sytuacji mogę w jednym wniosku do sądu prosić o umorzenie postępowania przymuszającego oraz o rozwiązanie/wykreślenie spółki z KRS? Spółka nigdy nie rozpoczęła działalności i nie ma majątku.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Kwiecień 30, 2018 o 15:06

Jak już to w dwóch – postanowienie o umorzeniu postępowania przymuszającego jest podstawą do wszczęcia postępowania z art. 25a uKRS. Rozwiązanie spółki bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego następuje z urzędu, ale zawsze można wnieść wniosek do sądu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: