Wpis to także wykreślenie, ale siedziba to nie adres

Karolina Rokicka-Murszewska        20 lutego 2017        3 komentarze

IMG_4609

Zaczął się dzisiaj nowy semestr na UMK i w sumie – po dwóch tygodniach przerwy od zajęć – z przyjemnością spotkałam się z moimi studentami. Ja co prawda prowadzę ćwiczenia z prawa i postępowania administracyjnego, ale niekiedy muszę tłumaczyć kwestie poruszane na wyższych latach studiów. Na przykład podczas zajęć na II roku wyjaśniam różnice między CEIDG a KRS, choć prawo spółek studenci poznają dopiero na V.

Ostatnio musiałam opowiedzieć, na czym polega różnica między wpisem a wykreśleniem oraz siedzibą i adresem. Wydaje mi się jednak, że nie tylko studentowi przyda się taka “powtórka z podstaw”, dlatego przygotowałam dla Ciebie poniższy – nomen omen – wpis.

Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o KRS, wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Należy zaznaczyć, że wpis jest dokonywany dopiero w wykonaniu postanowienia sądu rejestrowego zarządzającego dany wpis (art. 694(5) § 1 KPC), niezwłocznie po jego wydaniu.

Wpis co do zasady kojarzy się nam z dokonaniem czegoś. Tymczasem wpisem w rejestrze jest również wykreślenie (art. 20 ust. 4 uKRS). Dobrze widać to choćby na przykładzie formularza KRS-ZL, stanowiącego załącznika do wniosku o wpis zmiany w rejestrze:

ZL

Wpis dotyczy nie tylko “wpisania” nowego, ale też “wykreślenia starego prokurenta czy pełnomocnika.

Natomiast, jeśli chodzi o “siedzibę” i “adres” sprawa wydaje się być nieco prostsza (bo mniej abstrakcyjna). Siedzibę określa się poprzez podanie województwa, powiatu, gminy, miejscowości. Krótko mówiąc siedzibą jest miejscowość, w której spółka urzęduje. Natomiast adres to informacje szczegółowe, takie jak ulica, kod pocztowy czy numer lokalu.

Może więc spółka z o.o. czy partnerska zmienić adres, nie zmieniając jednocześnie siedziby. Nie można natomiast zmienić siedziby, nie zmieniając adresu. Spójrz na pouczenie do KRS-Z3 (formularz wniosku o zmianę danych w rejestrze danych przedsiębiorców dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych):

Z3

W przypadku zmiany siedziby wypełniamy całą część C.3, natomiast jeśli wyłącznie adres – rubryki od 38 do 42. Nieco odmiennie jest to ukształtowane w m.st. Warszawa.

Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłam Ci zawiłości związane z Krajowym Rejestrem Sądowym. O czym jeszcze chciałbyś/chciałabyś poczytać na moim blogu? Daj znać w komentarzu!

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

g Luty 20, 2017 o 21:56

Szanowna Pani Mecenas,

Czy w Pani ocenie w sytaucji, gdy Sąd ustanowił zarządce przymusowego do dokonania likwidacji ,,martwej” fundacji (wpisanej jeszcze do dawnego rejestru fundacji tj. nie KRS), która praktycznie nie posiada majątku, to czy w takim przypadku zarządca musi nie jako wykonać przedmiotowo czynności pro bono, albowiem nie możliwości wyegzkowanaia jakekolwiek majątku od dawnego zarządu oraz samej fundacji, czy ma prawo żadać za swoje czynności wynagrodzenia od organu, który wnioskował o jego powołanie tj. właściwego ministra/prezydenta etc?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 18, 2017 o 11:40

Oczywiście, że tak. Jeśli był wnioskodawca w tym postępowaniu to jak najbardziej od niego warto dochodzić swojego wynagrodzenia, a jeśli nie – to od Skarbu Państwa. O ile oczywiście faktycznie jakieś czynności były wykonywane przez zarządcę przymusowego.

Odpowiedz

Ola Luty 27, 2017 o 20:55

Ciekawe pytanie 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: