“Nowy” rodzaj prokury a postępowanie o wpis do KRS

Karolina Rokicka-Murszewska        23 stycznia 2017        4 komentarze

IMG_3619

Choć mój blog nosi tytuł Zakończenie działalności firmy, nie oznacza to, że śledzę wyłącznie zmiany w prawie dotyczące upadłości i likwidacji. Jeśli czytasz mojego bloga to wiesz, że interesują mnie szeroko pojęte zmiany w prawie dla przedsiębiorców (jeśli nie czytasz, to łatwo się domyślisz, scrollując pierwszą stronę bloga 🙂 ).

1 stycznia dla przedsiębiorców (i nie tylko) po raz kolejny okazał się być obfity w zmiany w ustawodawstwie. Skoro 2017 rok ustawodawca zaczyna z takim impetem, co będzie dalej???

Jedną z ustaw, która zdecydowanie “rewolucjonizuje” niektóre kwestie dotyczące przedsiębiorców jest ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Ustawodawca zdecydował się bowiem rozstrzygnąć trwający od lat spór o prokurę łączną niewłaściwą i wprowadził taką instytucję (a raczej zalegalizował to, co było i tak stosowane w praktyce) do Kodeksu cywilnego – ustawodawca w uzasadnieniu nazywa ją prokurą swoistą łączną. Nowe brzmienie art. 109(4) k.c. jest następujące (zmiany kursywą):

§ 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

§ 1(1). Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

§ 2. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.

Prokura swoista łączna oznacza, że prokurent będzie upoważniony do działania z:

  • “członkiem organu zarządzającego” – czyli m.in. członkami zarządu spółek czy stowarzyszeń
  • “wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej” – chodzi np. o wspólników spółki jawnej czy też komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej.

Jak to się przełoży na wpis do KRS?

Prokurę wpisujemy do KRS na formularzu KRS-ZL (dostępny tutaj). Pamiętaj, że to nie jest samodzielny formularz, tylko załącznik do wniosku o zmianę danych (czyli np. w przypadku spółki z o.o. – załącznik do formularza KRS-Z3).

W KRS-ZL interesuje nas (w kontekście wprowadzonych zmian) rubryka nr 20: “Rodzaj prokury lub zakres pełnomocnictwa”. Po zmianach wprowadzonych z dniem 1.01.2017 r. całkowicie uprawniony staje się następujący wpis:

Prokura łączna z innym członkiem zarządu.

Dlaczego prokura swoista łączna jest ważna dla przedsiębiorcy? Zostało to dość zgrabnie opisane w uzasadnieniu do projektu, dlatego pozwolę sobie przytoczyć fragment:

Prokura taka pozwala zachować u danego przedsiębiorcy zasadę reprezentacji łącznej (ustanowioną dla potrzeb transparentności w spółce i minimalizacji ryzyka podejmowania czynności jednoosobowo) i realizować ją także przez osoby nie wchodzące w skład organu zarządzającego, tj. przez prokurentów.

Ci zaś zostają zarazem poddani mechanizmowi kontroli wewnętrznej poprzez możliwość współdziałania tylko z członkiem organu zarządzającego (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej) a już nie z innym prokurentem.

Oczywiście, wciąż istnieje możliwość ustanowienia prokury łącznej, polegającej na współdziałaniu tylko z innym prokurentem oraz dodatkowo z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej. Wciąż funkcjonuje także prokura samoistna.

Co sądzicie o zmianach? Dajcie mi znać w komentarzu!

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kamil Styczeń 24, 2017 o 10:04

Zmiana jest dobra, po pierwsze praktyka pokazała że taki rodzaj prokury jest potrzebny na rynku, po drugie dość nieciekawa jest sytuacja, gdzie prokura łączna niewłaściwa funkcjonowała przez szereg lat, a nagle SN stwierdza że jest to niedopuszczalne. Przedsiębiorcy niecierpią niepewności i gwałtownych zmian.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 24, 2017 o 15:08

Dzięki za komentarz, Kamil! Tez uważam, ze to raczej “dobra zmiana”, akceptacja tego, co w praktyce nieźle funkcjonowało.

Odpowiedz

Bozena Luty 23, 2018 o 12:32

Czy jest koniecznosc przeprowadzenia wpisu Prokurenta do KRS przez Kancelarie Radcy Prawnego, jesli wlascicielem firmy jest obcokrajowiec a wspolnikami jest firma zagraniczna?
Uchwaly, udzielenie i przyjecie Prokury oraz dokumenety KRS przygotowalismy sami, tlumaczenie przysiegle rowniez.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Luty 23, 2018 o 16:59

@Bozena, chodzi Pani o to, czy musi w postępowaniu rejestrowym reprezentować spółkę pełnomocnik? Absolutnie nie ma takiego wymogu, spółka sama może złożyć dokumenty do KRS.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: