Prosta Spółka Akcyjna – jak będzie wyglądać jej likwidacja?

Karolina Rokicka-Murszewska        16 sierpnia 2016        Komentarze (1)

IMG_1166-e1468239116438-1024x768

Być może słyszałeś o kolejnym pomyśle Ministerstwa Rozwoju dotyczącym wprowadzenia nowego rodzaju spółki, tzw. Prostej Spółki Akcyjnej (P.S.A.). Taki twór jeszcze co prawda nie istnieje, ale już teraz postaram się przybliżyć Ci zasady jej likwidacji.

P.S.A. stanowi część pakietu #100zmianDlaFirm, o którym prawnicy z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch pisali w Biuletynie nr 9, przygotowywanym dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Na blogu omawiałam już zmiany w sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej:

Prokurent mortis causa i sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

W pakiecie #100zmianDlaFirm Prosta Spółka Akcyjna została przedstawiona na razie jedynie jako “zarys koncepcji”. Autorzy pakietu piszą o P.S.A tak:

Koncepcja nowego typu spółki dedykowanej startupom jest obecnie przedmiotem prekonsultacji. W założeniu Prosta Spółka Akcyjna łączyłaby zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Mogłaby stanowić wstępny etap rozwoju biznesu, w którym założyciele rozwijaliby innowacyjny pomysł i pozyskiwali potrzebne finansowanie, przygotowując się do wejścia w dojrzałą fazę rozwoju.

Wśród zalet nowej spółki wymienia się między innymi:

  • możliwość założenia jej drogą elektroniczną (choć dopuszczalna byłaby również rejestracja tradycyjna),
  • małe wymogi kapitałowe na etapie rejestracji – obniżenie kapitału zakładowego do 1 zł;
  • umożliwienie wniesienia do spółki know-how oraz pracy;
  • możliwość uregulowania w statucie różnych typów uprzywilejowania;
  • swoboda w kształtowaniu organów P.S.A. przez założycieli (np. brak obligatoryjnej rady nadzorczej).

I wreszcie last, but not least:

  • możliwość szybkiej likwidacji spółki.

Likwidacja P.S.A. będzie wzorowana na likwidacji spółki z o.o. Projektodawcy proponują 1-krotne wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy (w tym także drogą elektroniczną). Podobnie jak w przypadku rejestracji spółki, również likwidacja miałaby w dużej mierze odbywać się drogą elektroniczną (otwarcie likwidacji, zgłoszenie likwidatorów).

Ciekawym pomysłem wydaje się być wprowadzenie uproszczonej formy tzw. postępowania konwokacyjnego. Mogłoby to następować w sytuacji, gdy spółka nie ma znanych (wymagalnych, niewymagalnych ani spornych) zobowiązań w momencie otwarcia likwidacji. W takim stanie rzeczy możliwe byłoby np. wprowadzenie krótszego terminu na zgłaszanie wierzytelności.

I tutaj, w konsultacjach, na etapie których właśnie znajduje się projekt, już pojawiła się pierwsza wątpliwość:

czy należy przewidzieć surowsze wymogi postępowania likwidacyjnego (zasady analogiczne jak w spółce akcyjnej), np. w razie znacznych obrotów lub zobowiązań?

Wydaje się, że tak. Mimo, że P.S.A. jest dedykowana start-upom, nie można zapominać, że w tej formie działalność zaczynał Facebook czy LinkedIn.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki Sierpień 19, 2016 o 12:37

Jeżeli spółka ma być przeznaczona dla startupów, to żadnych likwidacji najprawdopodobniej nie będzie. Bo nie będzie ani czego likwidować, ani osób zainteresowanych przeprowadzeniem likwidacji. Spółki po prostu ugrzęzną w rejestrze i zlikwiduje je kiedyś likwidator powołany przez sąd z urzędu (chociaż to chyba bardzo optymistyczne założenie).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: