Wynagrodzenie likwidatora spółki w nowej ustawie kominowej

Karolina Rokicka-Murszewska        10 sierpnia 2016        4 komentarze

IMG_1780

Dwa miesiące temu została uchwalona nowa tzw. ustawa kominowa – ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. “Stara” ustawa, tj. ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2099), będzie obowiązywać nadal, choć w mniejszym zakresie.

Nowa ustawa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego oraz państwowym i komunalnym osobom prawnym w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Wprowadza nowe mechanizmy bardziej elastycznego kształtowania wynagrodzeń menedżerów i ma zapobiegać obchodzeniu limitów ich zarobków.

Jeśli chciałbyś bardziej szczegółowo zapoznać się z tymi regulacji, koniecznie przeczytaj artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, autorstwa Karola Sienkiewicza i Agaty Kicińskiej. Link do niego znajdziesz na blogu “Prawo dla pracodawcy“:

Nowa ustawa kominowa z 9 czerwca 2016 r.

Nowa ustawa kominowa określa dokładnie, z jakich części składa się wynagrodzenie członka organu zarządzającego (powinno to znaleźć odzwierciedlenie w projekcie uchwały kształtującej wynagrodzenie):

  1. stała: stanowiąca wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określona kwotowo,
  2. zmienna: stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Za członka organu zarządzającego zostali w ustawie uznani również likwidatorzy (art. 1 ust. 3 pkt 2 nowej ustawy). W związku z tym, jeśli projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń odnoszą się do spółki w likwidacji, wynagrodzenie likwidatora składa się z:

  1. części stałej;
  2. premii likwidacyjnej.

Część stała wynagrodzenia likwidatora w spółki w likwidacji stanowić będzie ½ wynagrodzenia zasadniczego członka organu zarządzającego przed likwidacją, uzależnionego m.in. od wielkości spółki.

Wynagrodzenie likwidatora ma (podobnie jak wynagrodzenie członka organu zarządzającego) charakter motywacyjny, dlatego też wprowadzono premię likwidacyjną, zależną od efektywnej realizacji procesu likwidacji, zgodnie z założonym harmonogramem (jeśli nie ma podstaw do podjęcia uchwały ws. harmonogramu – termin zakończenia likwidacji spółki powinien zostać określony w umowie o świadczenie usług, zawieranej między spółką a likwidatorem).

Jak obliczyć premię likwidacyjną (PL)?

Premia likwidacyjna
=
część stała wynagrodzenia członka zarządu*
x
liczba pełnych miesięcy likwidacji**

* określona na podstawie art. 4 ustawy;
** liczone od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia likwidacji (przewidzianego w harmonogramie lub umowie).

Istotny jest również art. 9 ust. 3 nowej ustawy, który  wskazuje na możliwość określenia innych proporcji części stałej i premii likwidacyjnej niż wyżej opisane. Organ spółki, właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia, będzie mógł inaczej określić zasady wynagrodzenia, jeśli zaistnieje jedna z przesłanek, o których mowa w art. 4 ust. 3, m.in. jeśli spółka:

  • realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
  • funkcjonuje krócej niż rok,
  • realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych.

Ustawa została podpisana przez prezydenta 26 lipca 2016 r. i wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Maria Sierpień 11, 2016 o 11:11

Bardzo interesujący wpis! Nie ukrywam, że jestem zainteresowana tematem likwidacji spółek, sporo o tym czytam, ponieważ sama rozważam likwidację prowadzonej przeze mnie spółki. Sporo jest artykułów dotyczących kosztów jej przeprowadzenia, ale jest chyba Pani jedyną osobą, która podjęła temat wynagrodzenia likwidatora. Pozdrawiam!

Odpowiedz

Karolina Rokicka Sierpień 11, 2016 o 11:49

Dziękuję Pani Mario, również pozdrawiam!

Odpowiedz

Arek Luty 8, 2017 o 22:56

Nigdzie nie mogę znaleźć informacji: jak nowa ustawa ma się do wynagrodzeń członków rady nadzorczej świeżo powołanej spółki, która w akcie założycielskim przyjeła wynagrodzenie od posiedzenia, a nie w wymiarze miesięcznym i od razu wiadomo, że nie w każdym miesiącu posiedzenie RN sie odbywa.
Innymi słowy czy i jak stosować te zapisy o mnożniku (i którym dla nowej spółki, bo jest ich 5), skoro w ustawie odnoszą się one do wynagrodzenia miesięcznego?

Odpowiedz

Damian Luty 28, 2018 o 10:09

Czy jeśli likwidatorami spółki zoo zostają wszyscy członkowie zarządu, to wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie przechodzi automatycznie na likwidatorów?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: