Sierpień 2016

Prosta Spółka Akcyjna – jak będzie wyglądać jej likwidacja?

Karolina Rokicka-Murszewska        16 sierpnia 2016        Komentarze (1)

Być może słyszałeś o kolejnym pomyśle Ministerstwa Rozwoju dotyczącym wprowadzenia nowego rodzaju spółki, tzw. Prostej Spółki Akcyjnej (P.S.A.). Taki twór jeszcze co prawda nie istnieje, ale już teraz postaram się przybliżyć Ci zasady jej likwidacji. P.S.A. stanowi część pakietu #100zmianDlaFirm, o którym prawnicy z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch pisali w Biuletynie nr 9, przygotowywanym dla Izby Przemysłowo-Handlowej w […]

Wynagrodzenie likwidatora spółki w nowej ustawie kominowej

Karolina Rokicka-Murszewska        10 sierpnia 2016        4 komentarze

Dwa miesiące temu została uchwalona nowa tzw. ustawa kominowa – ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. “Stara” ustawa, tj. ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2099), będzie obowiązywać nadal, choć w mniejszym zakresie. Nowa ustawa reguluje […]