Od dzisiaj zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Karolina Rokicka-Murszewska        19 maja 2016        Komentarze (0)

Nie wiem, czy pamiętasz, ale dzisiaj (czyli 19.05.2016 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

Pisałam o tym na początku roku:

Krótka historia o wykreślaniu (z CEIDG)

Dla przypomnienia – w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej rejestrują się osoby fizyczne, chcące prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Od 2011 r. CEIDG działa w systemie teleinformatycznym, więc rejestrować można się on-line. Wniosek jest bezpłatny (zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej). Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Od 1.07.2011 r. do 30.06.2014 r. ponad 25 tys. nowych przedsiębiorców wybrało elektroniczną formę uruchomienia swojej działalności gospodarczej. Dużo? Niestety, nie – to tylko ok. 3% ogólnej liczby rejestrujących się przedsiębiorców.

W związku z tym podjęto próbę usprawnienia systemu, której efektem jest wchodząca dzisiaj w życie nowelizacja. Jakie są nadzieje i plany projektodawców ustawy? M.in.:

  1. uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG
  2. uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG
  3. poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG
  4. ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej
  5. ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Czy tak się stanie? Jak zawsze oceni to praktyka, zaś pewnym wskaźnikiem będzie zwiększenie (lub zmniejszenie) odsetka przedsiębiorców wybierających drogę elektroniczną do komunikacji z CEIDG.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: