Kwiecień 2016

Protokolant na zgromadzeniu wspólników i walnym zgromadzeniu

Karolina Rokicka-Murszewska        25 kwietnia 2016        4 komentarze

Mamy już prawie maj, a więc już rozpoczęły się pierwsze zgromadzenia wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walne zgromadzenia w spółkach akcyjnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 243 § 1 k.s.h. zwyczajne zgromadzenie wspólników (art. 395 § 1 k.s.h. – walne zgromadzenie) powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (który zazwyczaj […]

Make law easier: wykreślanie z KRS martwych podmiotów

Karolina Rokicka-Murszewska        18 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Dawno na blogu nie było cyklu make law easier. Jako, że ostatnio naprawdę bardzo dużo zapytań na blogu dotyczy regulacji z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a mianowicie art. 25a-25e, które wprowadziły możliwość wykreślania podmiotów z KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, chcę raz jeszcze wyjaśnić wyjątkowość tego postępowania oraz konieczność spełnienia odpowiednich warunków, aby podmiot został zakwalifikowany […]

Likwidator w spółce z o.o. – kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego

Karolina Rokicka-Murszewska        11 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Wiosna przyszła i dopadło mnie jakieś przeziębienie. Niestety, nie obyło się bez antybiotyku 🙁 zamiast więc pstrykać nowe zdjęcia na bloga, przeglądałam te stare – znalazłam m.in. zdjęcia z Berlina, gdzie byłam 1,5 roku temu. Jeśli nie byłeś, to bardzo polecam – Berlin zachwycił mnie 😉 W ramach spędzania czasu mniej aktywnie, przejrzałam też ostatnie orzecznictwo SN. […]

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników przez zarząd kadłubowy

Karolina Rokicka-Murszewska        07 kwietnia 2016        3 komentarze

Na moim blogu często pojawiają się tematy związane z kuratelą i kuratorem ustanawianym w trybie art. 42 k.c. Ma to ścisły związek z “zakończeniem działalności” danej spółki, gdyż jeśli kuratorowi nie uda się powołać organów, powinien on postarać się o likwidację spółki. Co ważne, powołanie kuratora dotyczy nie tylko sytuacji, gdy spółka, z powodu braku […]

Prezes spółki złoży rezygnację jednemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki

Karolina Rokicka-Murszewska        05 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Niedawno pisałam o uchwale Sądu Najwyższego w sprawie zdolności upadłościowej notariusza. Zaledwie 8 dni później (w dniu 31 marca 2016 r. ) Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął kolejną ważną uchwałę (III CZP 89/15) która stanowiła rozstrzygnięcie wniosku, wniesionego przez Prezesa SN, a dotyczyła kwestii wywołujących rozbieżności w wykładni prawa: Czy przy składaniu przez członka zarządu oświadczenia woli […]