Opłaty za MSiG nie uiścisz znakami sądowymi

Karolina Rokicka-Murszewska        31 marca 2016        2 komentarze

Składając wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego należy zawsze pamiętać, aby oprócz opłaty sądowej uiścić również opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 125 ze zm.):

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:
1) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej
2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;
2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy;
3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

MSiG jest wydawany w formacie PDF, zaś sądy rejonowe zobowiązane są udostępniać nieodpłatnie jego przeglądanie. Przeglądać Monitory możesz również TUTAJ.

Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 100 zł (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 649). We wskazanym rozporządzeniu znajdziemy również bardzo ważny przepis dotyczący tego, w jaki sposób uiścić tę opłatę. Zgodnie z § 7 ust. 1, opłaty za ogłoszenie wpisu, o którym mowa w § 6 ust. 1, pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.

Oznacza to, że nie możesz uiścić opłaty za ogłoszenie w MSiG znakami sądowymi. Najwygodniej uczynić to po prostu przelewem na konto sądu rejonowego.

Przykład:

Spółka z o.o., działająca w Toruniu, chce zmienić przedmiot działalności. Powinna ona dokonać wpłaty:

250 zł – opłata sądowa,

100 zł – ogłoszenie w MSiG,

łącznie – 350 zł na konto Sądu Rejonowego w Toruniu, prowadzone przez NBP o/o Bydgoszcz (numer konta zawsze znajdziesz na stronie internetowej sądu). W tytule przelewu wpisz, za co została uiszczona opłata (za wpis zmiany danych spółki oraz ogłoszenie w MSiG, dobrze jest dodać nazwę spółki i jej numer w KRS).

Jeśli jednak już uiściłeś opłatę znakami sądowymi, to sąd dokona zwrotu wniosku i może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeśli uzupełnisz wniosek (czyli wpłacić opłatę za MSIG na konto), wówczas skutki Twojego wniosku zaistnieją od daty pierwotnego wniesienia.

20160331_090340

A taki piękny poranek witał nas dzisiaj na Warszawskiej 4 🙂

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek Październik 4, 2017 o 16:22

W Gdańsku przechodzi płatność znakami, zwrotu nie było;)

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 4, 2017 o 17:00

😮😮 naprawdę? Który sąd? Bo aż trudno mi w to uwierzyć!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: