Zdolność upadłościowa notariusza

Karolina Rokicka-Murszewska        24 marca 2016        Komentarze (0)

Wczoraj, 23 marca 2016 r., Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. III CZP 4/16) i udzielił odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy notariusz jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz.U.  z  2012 r., poz. 1112 ze zm.) w zw. z  art. 43[1] k.c.?​

Odpowiedź Sądu jest następująca:

Notariusz jest przedsiębiorcą (art. 43[1] k.c.).

Sformułowanie pytania wskazuje jednak, że sprawa nie dotyczyła wyłącznie tego, czy notariusz jest przedsiębiorcą, ale również kwestii związanych ze zdolnością upadłościową przedsiębiorców.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Prawa upadłościowego i naprawczego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.12.2014 r.) odpowiadał obecnemu art. 1 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego. Stanowi on, że:

Ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami.

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 “Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”.

Uzasadnienie powyższego wyroku nie jest jeszcze dostępne. Jak tylko się ono pojawi, na pewno przeczytasz na blog mój dłuższy komentarz dotyczący zdolności upadłościowej notariusza.

torun-419207_1280

Toruń taki piękny! (fot. Pixabay)

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: