Rejestr Handlowy B – co po 1 stycznia 2016 r.?

Ostatnio jeden z czytelników bloga zapytał mnie o to, czy powinien dokonać przerejestrowania spółki z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego do końca 2015 roku, czy też może termin ten (ponownie) został przedłużony. Pomyślałam, że Nowy Rok to dobry moment, aby wyjaśnić, z jakimi skutkami prawnymi wiąże się niedopełnienie tego obowiązku.

Kluczowy dla tej kwestii jest art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20.08.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 121, poz. 770 ze zm.):

Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

Po tym dniu podmioty, które nie złożyły wniosku o wpis do KRS, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1.01.2016 r. Aby uniknąć problemów z majątkiem takiego podmiotu i ewentualną koniecznością prowadzenia postępowania likwidacyjnego, mienie takich podmiotów nabywa nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa, który ponosi również odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotów uznanych za wykreślone. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

Wierzyciele mają rok, od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa, aby dochodzić swoich roszczeń (czyli do dnia 1.01.2017 r.), ewentualnie – aby złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, jeśli wcześniej uzyskali tytuł egzekucyjny przeciwko podmiotowi uznanemu za wykreślony. W takim przypadku wierzyciel może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa.

To, co istotne dla właścicieli, organów i innych zainteresowanych – tylko do dzisiaj nieprzerejestrowana z RHB spółka może posługiwać się odpisami, wyciągami, zaświadczeniami i to wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.

 wykorzystane 20150210_142747Zimowa Gdynia blisko rok temu – w 2016 roku też chcę zobaczyć morze zimą!

Kancelaria S&Z
Podobne artykuły

 1. Andrzej pisze:

  Dzień doby,
  Mam do Pani prośbę o określenie kto po 01.01.2016r w takim przypadku jak mój, jest stroną dla U.S.

  Moja historia:
  Też jestem , przepraszam a może byłem właścicielem 100% udziałów sp. z o.o. Ze względy na brak funduszy na podwyższenie kapitału założycielskiego do 50000, spółkę” zawiesiłem ” w Urzędzie Skarbowym i nie zarejestrowałem w KRS ( nie przerejestrowałem z RHB do KRS) . Przez lata składałem do Sądu i bilans itd. jak również do urzędu skarbowego coroczne zeznania i bilans. Spółka nie posiada żadnego majątku jak również żadnych długów. W 2015 roku postanowiłem sprzedać Spółkę za przysłowiową złotówkę. Lecz zagapiłem się i nastał 01.01.2016r. Przyznam, że nie wiem co dalej.
  Z informacji wynika, że nie jestem już właścicielem udziałów spółki. Rozumiem. Tylko teraz nasuwa się pytanie: co z urzędem skarbowym ? Kto jest stroną dla urzędu skarbowego? Ja czy Sąd Gospodarczy ? Posłużę się Pani tekstem.
  Ustawodawca stwierdza:
  Po dniu 31.12.2015 podmioty, które nie złożyły wniosku o wpis do KRS, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1.01.2016 r. Aby uniknąć problemów z majątkiem takiego podmiotu i ewentualną koniecznością prowadzenia postępowania likwidacyjnego, mienie takich podmiotów nabywa nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa, który ponosi również odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotów uznanych za wykreślone. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

  Przyznam szczerze, że starałem się uzyskać informację ( pomoc ) w KRS. Niestety, jak widać bez efektu.
  Uprzejmie proszę o pomoc.
  Pozdrawiam
  Andrzej

  • Karolina Rokicka pisze:

   Szanowny Panie Andrzeju, spółka, której udziały Pan posiadał, przestała istnieć z dniem 1.01.2016 r., zaś Pana prawa wygasły. W związku z tym nie może być Spółka czy Pan w żaden sposób stroną w postępowaniu administracyjnym lub sądowym. Dotyczy to także postępowania przed Urzędem Skarbowym. Ponadto, nie wspólnik, a zarząd i jego członkowie w sp. z o.o. odpowiadają za kwestie sprawozdawczości oraz rozliczeń rocznych z organami.

   • Katarzyna pisze:

    Dzień dobry!
    A czy w takim razie dawny zarząd lub jego członkowie mają jakieś obowiązki względem US, ZUS czy GUS – złożenie deklaracji wniosków o wykreślenie? Czy muszą oni podejmować jeszcze jakieś kroki?

    • Karolina Rokicka pisze:

     @Katarzyna, podmiot uznaje się za wykreślony z dniem 1.01.2016, więc uprawnienia członków zarządu związane z reprezentacją również wygasają. W związku z tym w mojej ocenie zarząd nie może skutecznie reprezentować wykreślonej spółki w postępowaniu np. przed US czy ZUS.

   • Anna M pisze:

    czyli tak naprawde ..nikt nie moze tej spolki reprezentowac… skoro nie ma podmiotu a Ustawa wyraznie mowi, ze prawa wszystkich wygasaja… wiec nikt… Ktos nacpany lub po imprezie byl ze taka ustawe napisal…
    Z szacunkiem dla pani..

 2. Anna pisze:

  Dzień dobry Pani Karolino,

  SP przejmuje z mocy prawa majątek „martwych podmiotów”. Skarb Państwa? -czyli kto? kto będzie prowadził likwidację tego majątku. Starosta? – art. 2j ustawy -Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  • Karolina Rokicka pisze:

   Dzień dobry Pani Anno!
   Dokładnie tak – starosta reprezentuje Skarb Państwa w sprawach związanych z majątkiem podmiotów uznanych za wykreślone. Czy w likwidacji majątku? Też, oczywiście, ale nie musi do niej koniecznie dojść – SP może w odpowiedni sposób zagospodarować to mienie.

   • radek pisze:

    A czy jest to starosta powiatu w ktorym zarejestrowana jest spolka? Czy powiatu w ktorym znajduje sie majatek (nieruchomosci) spolki?

 3. Jan pisze:

  Dzień dobry!

  Mam krótkie pytanie. Co w sytuacji, w której akcjonariusze spółki akcyjnej z RHB próbowali ją przerejestrować do KRS, podwyższyli kapitał do 100.000 zł, w drodze uchwały o emisji nowych akcji, a pieniądze przelali na konto założone dla spółki.
  W 2016 r. uprawomocnił się wyrok odmawiający wpisu do KRS, jak wycofać pieniądze z konta?

  Przeszły na własność SP, czy skoro kapitał nie został podniesiony, to można je wypłacić?

  • Wojtek pisze:

   Panie Janie
   Z chwilą wydania postanowienia odmawiającego wpisu spółki do KRS, spółkę tę uznaje się za wykreśloną z rejestru z dniem następującym po dniu wydania postanowienia. Wpłacone na konto spółki pieniądze stały się składnikiem jej majątku. Z chwilą wykreślenia z rejestru cały majątek spółki nabył Skarb Państwa.

 4. Paweł pisze:

  Witam,

  w moim prywatnym mieszkaniu najemca wbrew mojej woli zarejestrował siedzibę spółki z o.o.
  w jaki sposób żądać wyrejestrowania tej spółki z mojego mieszkania? od czego zacząć?
  niestety spółka wydaje się być porzucona i kontaktu z zarządem praktycznie nie ma;

  • Karolina Rokicka pisze:

   @Paweł, trochę nie w temacie, bo wpis dotyczy spółek nieprzerejestrowanych do KRS – ta, o której piszesz, jak rozumiem widnieje w KRS? Teoretycznie nie masz formalnie możliwości zmiany adresu, powinien tego dokonać zarząd, a jeśli nie ma zarządu, sąd rejestrowy powinien ustanowić kuratora do powołania zarządu lub likwidacji spółki. Długa droga. W praktyce – widziałam w aktach rejestrowych spółek zwykłe pisma od osób zainteresowanych wykreśleniem ich adresu z KRSu (przy czym z dowodem, że spółka faktycznie już tam nie ma siedziby – np. rozwiązanie umowy najmu), które były impulsem do wykreślenia adresu przez sąd z urzędu.

 5. Renata pisze:

  Proszę o poradę co zrobić w sytuacji kiedy firma nie przerejestrowała się do KRS ale cały czas działa. Do Urzędu Skarbowego składane były deklaracje CIT i VAT po 01.01.2016r., płacony był podatek wynikający z tych deklaracji.

  • Karolina Rokicka pisze:

   @Renata, podtrzymuję to, co pisałam wcześniej – spółkę uważa się za wykreśloną, a więc nieistniejącą. Nie ma jej zarząd uprawnień do reprezentacji przed US.

   • Agnieszka pisze:

    W takim razie co się stanie z deklaracjami, zeznaniami i podatkiem wpłaconym do US? Deklaracje składał podmiot nieistniejący, czy może ówczesny prezes zarządu jako osoba prywatna? I przede wszystkim jak wygląda sytuacja prawna takiej spółki jeśli cały czas działa, zatrudnia pracowników i prowadzi działalność gospodarczą?

    • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

     @Agnieszka, nie bardzo potrafię sobie wyobrazić sobie działalność takiej spółki – jest ona formalnie uznana za wykreśloną.

 6. Karolina pisze:

  czy może mi pani wysłac ustawe karjowym rejestrze sądowy z zmianą od 1 stycznia 2016 r

 7. Karolina pisze:

  Związku z otrzymanym zawiadomieniem z Sądu Rejonowego
  Wydziału Gospodarczego KRS informującego, iż na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r Przepisy wprowadzające ustawę o KRS z dniem 1 stycznia 2016 roku, Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o.
  Z udostępnionych dokumentów przez KRS wynika, iż Spółka nie posiada składników majątkowych, nic nie nabyła ani nie sprzedała. Nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek. Spółka nie ma wierzytelności do ściągnięcia jak i długów do zapłaty (sprawozdanie z działalności Spółki z dnia
  10 czerwca br.). Ponadto Spółka domagała się złożenia do akt rejestrowych jednostki sprawozdania finansowego jednostki za rok 2015.

  Czy w opisanej powyżej sytuacji art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r Przepisy wprowadzające ustawę o KRS z dniem 1 stycznia 2016 roku mają zastosowanie?

  • Karolina Rokicka pisze:

   @Karolina, jeśli faktycznie Spółka nie została zarejestrowana w KRS do 31.12.2015 r., to oczywiście art. 9 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o KRS ma zastsowanie.

 8. Anna pisze:

  Witam,
  zastanawiam się co w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko podmiotowi, który zgodnie z komentowanymi przepisami utracił osobowość prawną jest obecnie w toku…Czy wierzyciel powinien „wyciągnąć” z akt sprawy egzekucyjnej oryginał tytuł wykonawczy, a następnie po uzyskaniu klauzuli na SP kontynuować postępowanie przeciwko SP jako następcy prawnemu (i powinien zdążyć przedłożyć ten tytuł do 31 grudnia)?
  czy też konieczne jest umorzenie postępowania, uzyskanie klauzuli na SP i wszczęcie egzekucji przeciwko SP do końca roku?
  Rozumiem, że w przypadku gdy egzekucja toczy się z nieruchomości konieczne jest również ujawnienie w KW zmiany właściciela nieruchomości.
  pozdrawiam

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   @Anna, jeżeli tytuł egzekucyjny został wystawiony przeciwko podmiotowi uznanemu za wykreślony z KRS, sąd na wniosek wierzyciela nadaje klauzulę wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa. Do 31 grudnia trzeba złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko SP. Co do ostatniego pytania – nabycie nieruchomości musi zostać najpierw stwierdzone przez starostę (właściwego miejscowo dla nieruchomości) w decyzji. Warto sprawdzić, czy taka decyzja została w ogóle wydana.

   • Anna pisze:

    Dziękuję Pani za odpowiedź. A czy egzekucja nie może być po prostu kontynuowana przeciwko następcy prawnemu, tak jak ma to miejsce w przypadku spadkobierców…? komornik twierdzi, że wyda z akt sprawy tytuł wykonawczy, żeby umożliwić wierzycielowi przepisanie klauzuli…
    Co do drugiej kwestii – prośba o potwierdzenie – wg mnie decyzja starosty ma charakter deklaratoryjny, w związku z czym w razie jej braku nie ma przeszkód do dochodzenia roszczeń przeciwko SP.

    • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

     Co do drugiej kwestii – pełna zgoda, również w mojej ocenie decyzja jest deklaratoryjna, nabycie własności już nastąpiło z dniem 1.01.2016 r. Natomiast co do następców prawnych – trudno mi się jednoznacznie do tego odnieść, ponieważ niewiele jest takich spraw w praktyce. Wydaje się, że nie ma przeciwwskazań, aby uzyskać KW na SP i kontynuować wszczętą egzekucję, zwłaszcza, że SP jest ogólnym następcą podmiotu. Jeśli zdecyduje się Pani na opcję bez umarzania egzekucji, proszę dać znać na blogu, jak się sprawa zakończyła

 9. Jerzy pisze:

  Dzień doby,
  Formalnie jestem likwidatorem Spółki z o.o., zarejestrowanej w RHB, która została w 1997 postawiona w stan likwidacji. Do RHB została zgłoszona uchwała wspólników o postawieniu Spółki w stan likwidacji. Po rozliczeniu należności i wierzytelności, Spółka nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Spółka nie posiada żadnego majątku jak również żadnych długów. Powstała sytuacja patowa: nie mogłem zakończyć likwidacji, gdyż brak funduszy uniemożliwiał podniesienie kapitału Spółki i przerejestrowanie jej z RHB do KRS.
  Przez wszystkie lata składałem do Urzędu Skarbowego Sprawozdania finansowe, bilans, rachunek wyników, CIT-8 itd.
  Czy w zaistniałej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka została wykreślona z RHB z dniem 1.01.2016 r., czy ewentualnie należy podjąć inne działania w celu zakończenia likwidacji i wykreślenia Spółki z RHB.
  Serdecznie pozdrawiam

 10. Szymon pisze:

  Szanowna Pani,
  Byłbym wielce zobowiązany, jeśli to zechciałaby Pani pochylić się nad moim pytaniem…

  Czy nieodpłatne nabycie z mocy prawa mienia przez SP rodzi po jego stronie jakiekolwiek roszczenia względem poprzednich wspólników spółki ?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   @Szymon, o jakie przykładowo roszczenia miałoby chodzić? Wydaje mi się, że nie, ale nie chcę generalizować

   • Szymon pisze:

    Dziękuję za odpowiedź.

    Chodzi o roszczenie naprawienia szkody powstałej z tytułu naruszenia tzw. „zasady nienaruszalności kapitału zakładowego” . W szczególności o działanie niezgodne z dyspozycją art. 189 par 2 KSH . Prosze wyobrazić sobie sytuacje w której zawieszeniu działalności, towarzyszy jednoczesna wypłata środków stanowiących kapitał zakładowy spółki. Zdaje się ,że w takim stanie faktycznym wspólnicy ponoszą odpowiedzialność deliktową względem spółki . Czy jednak w obecnym stanie prawnym, kiedy spółka na mocy nowelizacji, utraciła swój byt prawny, jakiekolwiek roszczenie względem byłych wspólników z tego tytułu jest możliwe?

 11. Szymon pisze:

  Dziękuję za odpowiedź.

  Chodzi o roszczenie naprawienia szkody powstałej z tytułu naruszenia tzw. „zasady nienaruszalności kapitału zakładowego” . W szczególności o działanie niezgodne z dyspozycją art. 189 par 2 KSH . Prosze wyobrazić sobie sytuacje w której zawieszeniu działalności, towarzyszy jednoczesna wypłata środków stanowiących kapitał zakładowy spółki. Zdaje się ,że w takim stanie faktycznym wspólnicy ponoszą odpowiedzialność deliktową względem spółki . Czy jednak w obecnym stanie prawnym, kiedy spółka na mocy nowelizacji, utraciła swój byt prawny, jakiekolwiek roszczenie względem byłych wspólników z tego tytułu jest możliwe?

 12. Małgorzata pisze:

  Dzień dobry, zastanawiam się czy taki wykreślony z rejestru podmiot powinien złożyć do US CIT za 2015r. ? Dziękuję za odpowiedź.

 13. Elżbieta pisze:

  Witam, widzę u Pani bardzo ciekawą dyskusję. W związku z powyższym mam pytanie czy w wierzyciel (gmina) mająca zaległość z tyt. podatku od nieruchomości składa do 31 grudnia wniosek do sądu o wszczęcie egzekucji przeciwko SP. Właściwy miejscowo dla nieruchomości starosta przeciąga w czasie wystawienie decyzji, a zaległości mam kilka set tysięcy zł. Obawiam się że nie zdążę.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Pani Elżbieto, decyzja starosty ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że stwierdza jedynie fakt, który już i tak zaistniał. W przypadku egzekucji podatku od nieruchomosći ma zastosowanie art. 9 ust. 2f ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o KRS, który brzmi: „Wierzyciel któremu przysługuje należność podlegająca egzekucji administracyjnej, w tym Skarb Państwa, wystawia tytuł wykonawczy przeciwko Skarbowi Państwa”. Wniosku o wszczęcie egzekucji nie składa się do sądu.

   • Elżbieta pisze:

    Dziękuje za odpowiedź. Dla mnie jest ona bardzo ważna, bowiem potwierdziła mój tok postępowania. Pozdrawiam serdecznie.

 14. Bożena pisze:

  Witam serdecznie…i proszę o pomoc :))
  Właśnie wczoraj byłam na szkoleniu w Urzędzie Wojewódzkim. Szkolenie na ww. temat (przepisy wprowadzające ustawę o KRS…) dla starostw i powiatów grodzkich.
  I…zaskoczenie. Interpretacja organu wojewódzkiego jest taka, iż decyzję potwierdzającą nabycie (art. 9 ust. 2i)przez Skarb Państwa mienia po podmiocie nieprzerejestrowanym do KRS wydaje STAROSTA właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, ale zdaniem prowadzących szkolenie, to nie starosta działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, tylko starosta (j.s.t.) i od takiej decyzji odwołanie do SKO.
  Dopiero wprost w art. 9 ust. 2j przywołany starosta wg siedziby wykreślonego podmiotu, wprost przez ustawodawcę określony jako wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, to ten „drugi starosta”, który prowadzi w tym temacie sprawy z zakresu mienia i zobowiązań po wykreślonym podmiocie.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   @Bożena, dziękuję za komentarz, problem niewątpliwie jest złożony, bo w charakter prawny starosty jako organu administracji publicznej jest nierozstrzygnięty, pytanie – jakie znaczenie dla spraw z zakresu przejęcia mienia przez SP ma to, czy będzie on organem samorządowym czy rządowym? Bo fizycznie nie będzie ich „dwóch” – ustawodawca chyba takiej interpretacji przez Urząd Wojewódzki w ogóle nie przewidział.

 15. Ania pisze:

  Dzien dobry, moje pytanie dotyczy art. 3 ust. 2f ustawy o zmianie ustawy o KRS, cyt.: ” Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko Skarbowi Państwa stanowi podstawę do kontynuowania postępowania egzekucyjnego wszczętego wobec podmiotu (wykreślonego)” czy to oznacza, ze np. egzekucja administarcyjna jest prowadzona przez ten sam organ egzekucyjny? właściwość organu sie nie zmieni? Pozdrawiam i dziękuję za ciekawy temat.

 16. Radek pisze:

  Dzień dobry,

  W kontekście dyskusji powyżej zaintrygowała mnie sytuacja, co się dzieje w przypadku uprzednio zawartych umów przez podmiot nie przerejestrowane z RHB do KRS, których wykonanie przypada już po okresie wykreślenia takiego podmiotu z RHB. Czy w takiej sytuacji realizacja tych umów będzie nie możliwa, w sytuacji gdy sama umowa została zawarta poprawnie?

 17. BARBARA pisze:

  Witam
  mam pytanie SKR nie zarejestrowało się do KRS do 31-12-2015 pisaliśmy odwołanie odrzucono następnie do Sądu i czekając na odpowiedz były prowadzone księgi deklaracje vat cit czy będę miała kłopoty z tego tytułu

 18. Mateusz pisze:

  Witam
  Czy firmy zostawaly jakos poinformowane ze trzeba sie wpisac do krs i ze zabiera sie przez to caly majatek jak nie zostaly wpisane? Dlaczego sad nie rejestruje tych firm ktore skladaja wniosek juz po terminie? Duzo jest takich firm ktore wcale o tym nie wiedzialy. Wielu prawnikow o tym nie wiedzialo a skad wielu zwyklych ludzi moze czytac ustawe o krs.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   @Mateusz, na przepisanie się z RHB do KRS przedsiębiorstwa miały bodaj 12 lat – jak utworzono KRS to wyznaczono pierwszy termin do końca 2003 r., a potem sukcesywnie go wydłużano, aż w końcu z dniem 31.12.2015 r. zdecydowano się ostatecznie zamknąć RHB. Także trudno mówić o tym, że „dużo firm o tym nie wiedziało” – przez ponad dekadę?

 19. Józef pisze:

  Proszę o informację, czy procedura wykreślenia z urzędu spółek nie przerejestrowanych z RHB do KRA przewiduje powiadomienie dotychczasowego zarządu takiej spółki o podjętych czynnościach przez Sąd Rejestrowy tzn. o wszczęciu postępowania i o jego zakończeniu. Moje pytanie wynika z faktu słabej znajomości przepisów prawa w tym zakresie przez pracowników Urzędów Skarbowych (nie twierdzę, że to reguła) a wiąże się ze składaniem deklaracji CIT8 za 2016 rok i w nastepnym czasie sprawozdnania rocznego 2016 rok. Nie zamierzam składać tych dokumentów za 2016 rok, skoro nie jestem już reprezentantem spółki, ale pozostaje kwestia ewentualnej reakcji na wezwania Urzędu Skarbowego dotyczące takich dokumentów. Pozdrawiam

 20. Józef pisze:

  miało być oczywiście z RHB do KRS – przepraszam za błąd.

 21. Małgorzata pisze:

  Dzień dobry,

  na jakiej kolejności zaspokajani będą wierzyciele spółek,które przeszly na Skarb Państwa? Czy będą stosowane przepisy prawa upadłościowego, czy też kolejność zaspokojenia wierzycieli będzie wynikać z 1025 k.p.c?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   @Małgorzata, uważam, że zgodnie z 1025 kpc, stan, który zaistniał nie ma żadnego związku z upadłością.

 22. Janusz pisze:

  Witam.
  Mam takie pytanie. Spółka z o.o nie została zarejestrowana w KRS. Praktycznie od kilkunastu lat nie działa choć nie była ani zawieszona ani wyrejestrowana. Corocznie składany był bilans, ostatni za 2015 i comiesięczne zerowe deklaracje VAT. Rok obrachunkowy jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Z mocy ustawy wydaje mi się, że przestała istnieć od 2 stycznia 2016 bo ustawa mówi, że zlikwidowana zostaje dnia 1 stycznia. W związku z tym jeden dzień 2016 roku była „legalna”. 1 stycznia jeszcze „mogła działać”. Tak zresztą interpretuje US gdyż za styczeń 2016 przyjął deklarację VAT. Czy za ten jeden dzień należy złożyć bilans za 2016 rok i kto powinien to zrobić?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   @Janusz, moim zdaniem to nie jest dobra interpretacja. Przepis stanowi, że spółki „uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016r.”, czyli już 1 stycznia ta spółka nie istniała, a nie dopiero od 2.01.

 23. Janusz pisze:

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  To jakby nic nie zmienia w statusie spółki, i tak przestała istnieć. Upraszcza jedynie sprawę z ewentualnym zamknięciem rocznym za 2016 rok.
  Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedź.

 24. Dorota pisze:

  Dobry wieczór.

  Mam pytanie dotyczące kwestii pracowników byłej spółki, która nie przerejestrowała się z RHB do KRS. Otóż, pracownicy nie mają wypłaconego wynagrodzenia za cały rok 2015, spółka już nie istnieje, mienie przejął SP. Czy pracownicy mogą wystąpić z pozwem przeciwko SP o zapłatę zaległego wynagrodzenia?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   @Dorota, oczywiście, pracownicy są wierzycielami z tytułu zaległego wynagrodzenia, mogą więc dochodzić swoich roszczeń od Skarbu Państwa.

 25. małgorzata pisze:

  firma która nie dopełniła obowiązku w KRS w wymaganym terminie ma w naszej firmie udziały, kto ma prawo do tych udziałów

 26. Arkadiusz pisze:

  Ostatni wpis dotyczy też naszej spółki.
  Czy Starosta dokona wpisu w KRS o przejęciu udziałów w naszej spółce (34%)?.
  Już ponad rok Skarb Państwa jest naszym udziałowcem a my oficjalnie nic o tym nie wiemy.
  Do kogo teraz wysyłać zaproszenie na Walne Zgromadzeniu Udziałowców?

 27. Arkadiusz pisze:

  Czy automatycznie podlegamy jakimś innym przepisom o spółkach z udziałem skarbu państwa?

 28. Anna pisze:

  Witam,
  W związku z niezgłoszeniem w wymaganym terminie tj. do 01.01.2017r. wierzytelności Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do której zastosowanie mają przepisy Ordynacji Podatkowej) należnej od SP, a powstałej w związku z niewpisaniem Spółdzielni Mieszkaniowej do KRS – czy należności tych nie można już w żaden sposób dochodzić. Moja wątpliwość powstała w świetle zapisów art. 70 O.p.
  Dziękuję.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Moim zdaniem, art. 70 o.p. nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Ustawodawca po to wprowadził tak krótki termin zawity, aby skłonić wierzycieli do szybkiego inicjowania postępowań przeciwko Skarbowi Państwa. Chodziło o to, aby SP mógł możliwie szybko móc dysponować nabytym mieniem. Tak więc jeśli należna opłata za gospodarowanie odpadami nie była dochodzona/egzekwowana w 2016 r., nie ma możliwości dochodzenia jej w chwili obecnej.

 29. Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

  Wszystkim Państwu zainteresowanym postępowaniem administracyjnym, prowadzonym w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KRS, polecam artykuł Anny Korneckiej w czasopiśmie „Casus”
  http://www.kolegium.krakow.pl/__files/Casus_nr_83.pdf, s. 48-53.

 30. Monika pisze:

  Witam, Wykreślona spółka posiadała w gminie zadłużenie w postaci podatku od nieruchomości. Jednakże w 2016 nadal złożyła deklarację podatkową. W ewidencji gruntów i budynków figurował wpis własność: Spółka… W księdze wieczystej, w dziale II wykazana była w 2016 roku w/w Spółka. Gmina dostała decyzję stwierdzającą nabycie nieruchomości w lutym 2017. Nadmienię, również że Starostwo powinno było złożyć deklarację na podatek od nieruchomości ale tego nie zrobiło. W grudniu Gmina wystawiła tytuł wykonawczy ale na Spółkę. Czy Gmina w takim razie może jeszcze żądać spłaty zadłużenia?

 31. Anna M pisze:

  P.Karolino
  przeczytalam w/w przyklady… i jestem u kresu wytrzymalosci psychicznej.A dlaczego?… Jestem prezesem spolki /100 % udzialow/.Najpierw aportem wprowadzilam a nastepnie za symboliczna zlotowke sprzedalam razem z mezem tejze spolce pawilon handlowy z prawem wieczystego uzytkowania. W 2015 roku staralam sie o wpis do KRS ALE ZOSTAL ON COFNIETY do poprawek… ja przebywam za granica od kilkunastu lat… poprawki nie poszly w czasie do Sadu . W chwili obecnej /w 04.2017 ponownie zostal zlozony wniosek z zalacznikami do Sadu o wpis do KRS.Po miesicu otrzymalam odpowiedz z Sadu ze spolka zostala wykreslona z dniem 01.01.2016 roku caly majatek przechodzi na rzecz Skarbu Panstwa.Oczywiscie Spolka jeszcze zostala ukarana kara pieniezna w wysokosci 500 zl.
  Spolka nie ma zadnych zaleglosci z zadnych podatkow. Spolka dzialala do 31.05.17 placac wszystkie swoje zobowiazania wobec Urzedu Skarbowego, jak i oczywiscie placac podatki od nieruchomosci i wieczystego uzytkowania. Z chwila podjecia tej decyzji powiadomilismy Urzad Skarbowy oraz Urzad Miasta i Starostwo oraz wynajmujacych ten pawilon. Oczywiscie w dalszym ciagu placimy wszystkie zobowiazania podatkowe z nieruchomosci a najemca zaprzestal placic czynsz. SPOLKA SWIETNIE DZIALALA. Przynosila dochody. Z roznych zrodel ktore juz przeczytalam wynika ze jako jako Prezes oraz ja jako jedyny udzialowiec nie mam do niczego prawa. Prosze mi odpowiedziec , tak ze szczerego serca… dlaczego ustawodawca przewidzial w tej ustawie korzysci plynace tylko dla Skarbu Panstwa?… a mnie jako przedsiebiorce potraktowal jak szmate?… Czy to jest prawo wolnego , demokratycznego kraju?…Dlaczego ustawodawca nie wskazal organu, ktory moze odwolac sie od decyzji Starosty w kwestii przejecia nieruchomosci.?.. Starostwo rozmawia ze mna ponoc tylko z grzecznosci bo ja nie jestem strona. Dlaczego tak bardzo obostrzona zostala ta ustawa?Morderca zeby zabil 100 ludzi to idzie do wiezienia ale majatku nie pozbawia sie go…… Dla mnie ta ustawa swiadczy tylko o tym ze moj kraj jest zlodziejem. Ogrom ustaw wydawanych przez polski parlament oraz nie do konca przemyslane zmiany stanu prawnego powoduje ze obywatel jest zagubiony. Nie czuje sie w tym kraju bezpiecznie.Polskie ustawodawstwo nie jest najlepszej jakosci, zgodnosc jest czesto kwestionowana przez Trybunal Konstytucyjny.Prosze nie pisac mi tylko, ze wszyscy wiedzieli o tym… ja nie wiedzialam…i takich ludzi jest duzo.
  Jest pani prawnikiem, prosze powiedziec… co zrobilaby pani na moim miejscu?
  Bo mnie to zostalo sie juz tylko powiesic… stracilam wszystko co dorobilam przez cale moje zycie…

  Pozdrawiam

  • mariola pisze:

   Witam Anno jestem w takiej samej sytuacji, może jakiś pozew zbiorowy do Organów Europejskich??? to jest zwyczajna grabież!!! Zbierzmy się , jednostka przegra zawsze, większa grupa większa moc. Zapraszam

   • Zbigniew L pisze:

    Jestem właśnie w kontakcie z Kancelarią Prawną z Krakowa. Pani Sabina przygotowuje skargę konstytucyjną w tej sprawie. Jest bardzo duża, granicząca z pewnością szansa, że przepisy będą uznane za niekonstytucyjne i tym samym uznane za nieważne. Proszę się do niej zgłaszać. Jest już podobno ponad 20 podmiotów, które są przez nią reprezentowane.

    • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

     Panie Zbigniewie, proszę podać w komentarzu mail kontaktowy do siebie, jeśli chce Pan skontaktować się z potencjalnie zainteresowanymi osobami. Mail do Kancelarii z Krakowa został przeze mnie usunięty, ponieważ nie jest to miejsce na tego typu ogłoszenia.

     • mariola pisze:

      Proszę o namiary na kancelarię p. Sabiny przygotowującej skargę konstytucyjną. Mam taki sam problem jak w temacie. Pozdrawiam Mariola

   • Anna M pisze:

    p. Mariolo , prosze o kontakt…ja podaje pani moj numer tel 00 44 77 387 334 38
    oraz mail anna.maj21@yahoo.co.uk

    Czekam

  • Zbigniew L pisze:

   Moja spółka składała 2-krotnie wniosek do KRS zapłaciła łącznie 3000 PLN opłat i 2 razy wniosek był odrzucany z przyczyn formalnych. Raz była niezaznaczona jedna kratka, a drugi raz nie do konca przekreślona jedna rubryka. Sprawa z tymi spółkami z RHB jest absolutnie skandaliczna. Jutro np. tzw. ustawodawca może nakazać rejestrację nieruchomości z jakimś absurdalnym terminem, opłatą sądową np. 1 000 000 złotych i formularzem na 100 000 kratek. Kto nie dotrzyma terminu i nie wniesie opłaty to nieruchomość z automatu przejdzie na skarb tzw. państwa. Ci ludzie są gorsi niż komuniści. Jak sowieci nacjonalizowali dom mojej babci w Wilnie w 1940r. to przynajmniej dostała dokument, od którego się mogła odwołać. Co lepsze, to później w wyniku innych ustaleń np. paktu Sikorski-Majski okazało się, że ta decyzja była nieważna i rodzinie przysługiwało prawo do tzw. mienia zabużańskiego, którego do tej pory zresztą nie zrealizowano.
   Tak, czy owak, komuniści udawali przynajmniej, że istnieją jakieś pozory prawa. To, co ci ludzie z obecnej władzy odwalają, to jest jedna wielka granda. Domyślam się, że wkrótce wybuchnie jakiś międzynarodowy skandal z tym związany.

  • Zbigniew L pisze:

   Może spróbuje Pani podziałać z wekslem. Zawsze można wystawić antydatowany weksel z zabezpieczeniem na tejże nieruchomości, tylko nie na siebie ale na kogoś innego . Np. jako rekompensatę za coś tam z przeszłości. Należności wekslowe są silniejsze od wszelkich innych. Pewnie wtedy przy odpowiednim wsparciu prawnym, pan starosta będzie trochę inaczej rozmawiać. Posiadacz weksla będzie w każdym razie dla niego stroną. Nawet jak starosta będzie twierdził, że nie została wierzytelność zgłoszona w terminie, to jest jeszcze prawo wekslowe, które mówi co innego. W każdym bądź istnieje szansa na egzekucję z tejże nieruchomości na podstawie weksla. Względnie na wejście na hipotekę. W żadnym wypadku się nie poddawać złodziejom.

  • Zbigniew L pisze:

   Pani Karolino,
   Jestem po rozmowie z prawnikiem i oczywiście spółka Pani nie przestała istnieć. Nie jest nieistniejącym podmiotem. Wniosek Pani złożyła, więc wykazała Pani, że spółka nie jest martwym podmiotem. A tylko i wyłącznie mienie takich podmiotów miało być nieodpłatnie przejęte przez skarb państwa.
   Było to przedmiotem sejmowych interpelacji poselskich. Takie coś, że zwykli pracownicy KRS-u , jacyś referendarze i protokolanci , nawet z czystej złośliwości i bez żadnej kontroli sądowej, nie mając często kompetencji, podejmują tak brzemienne w skutkach decyzje, stanowiące być albo nie być osób prawnych, nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.
   W razie potrzeby kontaktu, proszę o SMS na numer: 888 516661.
   Sprawa jest jak najbardziej do odkręcenia.
   Pzdr
   Zbigniew L

 32. Zbigniew L pisze:

  Popieram zdanie p. Marioli. Przepis jest absolutnie niekonstytucyjny i sprzeczny z prawem UE.

 33. Zbigniew L pisze:

  Im dłużej myślę nad tym tematem, to po prostu nie mogę pojąć jak ktoś mógł stworzyć takiego gniota prawnego, który może nawet skutkować bankructwem państwa polskiego. Skoro Skarb Państwa przejmuje cały majątek spółek wykreślanych z RHB, bez inwentaryzacji i czegoś podobnego, oznacza to, że będzie odpowiadać całym swym majątkiem za ich długi i wierzytelności. Nie może nawet przeprowadzić likwidacji, upadłości czy czegoś podobnego. Wystarczy, że w Tel-Avivie wypłynie na wierzch kilkadziesiąt weksli podpisanych przez prezesa jakiejś likwidowanej właśnie spółeczki z o.o. , każdy po 100 miliardów złotych, to państwo polskie jest ugotowane na cacy. Sąd w Nowym Jorku nakaże zapłatę i … Polska będzie musiała płacić. Sam chętnie za 0.01% wartości przekażę kanclerz Merkel weksle na 10 bilionów euro wystawione 31-12-2015 r. aby zapłaciła nimi reparacje wojenne i jeszcze skasowała Polskę na 9 bilionów. To się po prostu w głowie nie mieści.

 34. M.M pisze:

  A mnie ta nowelizacja ucieszyła.

  Skandaliczne, to było to, że Państwo nie było w stanie przez piętnaście lat wyegzekwować obowiązku zarejestrowania spółek, wobec osób, które nie zrobiły tego w pierwotnym, pięcioletnim terminie (termin był do 31 grudnia 2003).
  Piętnaście lat. Piętnaście lat. Przez piętnaście lat różni ludzie z olaniem obowiązków rejestrowych dalej prowadzili niezarejestrowane spółki, choć mieli wcześniej pięć lat na zarejestrowanie.

  Nie rozumiem oburzenia. Gdyby przez piętnaście lat spółka nie płaciła podatków, nie składała deklaracji, to urząd skarbowy zabrałby jej majątek i każdy przyjąłby to ze zrozumieniem. A jak przez piętnaście lat olewa obowiązek rejestrowy, to jest wielkie zdziwienie.

  Po dwudziestu latach, ( jeśli liczyć pierwotny termin za zarejestrowanie) ustawodawca miał pełne prawo przyjąć, że w RHB zostały już tylko te spółki, na których właścicielom nie zależy.

  • Zbigniew L pisze:

   Nie wiem, czy miała Pani do czynienia z KRS-em. Mnie 2x skasowali na 1500 PLN po czym z przyczyn formalnych odrzucili wnioski. Chodziło naprawdę o drobnostki typu nieskreślona kratka lub coś podobnego. Nie każdą spółkę stać na wyrzucanie pieniędzy w błoto. Poza tym, Polska jest państwem prawa. Ustawodawca po to w latach 90. podniósł wymagany kapitał do 50000 złotych, aby umożliwić przeprowadzenie likwidacji spółki, gdyż wcześniej spółki nie miały na to środków. Takie było uzasadnienie i ludzie w dobrej wierze inwestowali w polskie spółki. Ustawa o KRS pochodzi z okresu sprzed wejścia Polski do UE i nie została skonsultowana ze zgodnością z prawem europejskim. Wywłaszczanie kogokolwiek bez odszkodowania jest też niezgodne z konstytucją. Nie ma też przepisów przejściowych. Jeżeli spółka legalnie działała do 31-12-2015 roku, to skutki prawne takiego działania przechodzą na następny rok. Ktoś musi zrobić inwentaryzację majątku, rozliczyć PIT, podatki i ZUS. Nikt za darmo nie pracuje. Z kolei gdy pracował w roku 2016 to do urzędu wpływa PIT-11 i PIT-4R już w roku 2017. Zgoda, że ustawa powinna eliminować martwe podmioty. Ale podmioty nie te legalnie działające i istniejące. A co wtedy, gdy spółka miała zaległości w ZUS i po 10 latach ZUS sobie o nich przypomina? Są to jakby nie było pieniądze pracowników i ich składki emerytalne. Jeżeli spółka ma środki, to powinna uregulować te zobowiązania.
   Co z innymi roszczeniami z lat ubiegłych? W normalnych warunkach powinny być one zgłaszane likwidatorowi spółki. Co z zatrudnianiem pracowników w okresie przed emeryturą? Ich prawa związane z okresem ochronnym wynikające z Kodeksu Pracy zostały tutaj pogwałcone. Jest cała masa innych przepisów sprzecznych z tą ustawą.
   Prawo Pracy, Prawo wekslowe, Kodeks cywilny, konstytucja, umowy międzynarodowe o popieraniu inwestycji i cała masa innych. Ta ustawa to zwykły gniot prawny i sądzę, że za niedługo będzie smród z tego powodu.

 35. Barbara pisze:

  Dzień dobry,
  dziękuję za poruszenie powyższego tematu na forum. Szukam/czytam b. dużo w tym temacie, mam bowiem realny problem i będę bardzo wdzięczna za Pani stanowisko.
  Otóż jestem wierzycielem spółki wykreślonej z KRS (w związku z nieprzerejestrowaniem z RHB). Wierzytelność z tytułu pożyczek zabezpieczona została hipoteką kaucyjną ustanowioną na nieruchomości należącej do dłużnej spółki.
  Dopiero w maju br. otrzymałam informację o tym,że spółka została wyrejestrowana z KRS. W ustawie czytam, że wierzyciele mieli rok na dochodzenie swych roszczeń począwszy od momentu przejęcia mienia spółek przez SP, co oznaczałby termin do dnia 1 stycznia 2017 r. (licząc że przejęcie przez SP „z mocy samego prawa”- jak stwierdza przepis- nastąpiło w dniu 1 stycznia 2016 r.). Jednak działający w imieniu SP starosta dopiero w sierpniu 2017 r. wydał decyzję o „nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa mienia po wykreślonym z rejestru podmiocie”. Jak zatem to rozumieć? Czy termin na dochodzenie przeze mnie roszczeń upłynął bezpowrotnie w dniu 1 stycznia 2017 r.?Czy nie mogę już nic zrobić? Czy ma znaczenie, że moja wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Pani Barbaro, faktycznie termin na dochodzenie wierzytelności już minął, ale – moim zdaniem – w związku z tym, że ma Pani zabezpieczenie na hipotece, będzie możliwość dochodzenia tego roszczenia od aktualnego właściciela nieruchomości, czyli Skarbu Państwa. W tej sytuacji jednak będzie Pani mogła dochodzić należności wyłącznie do wysokości wartości nieruchomości.

 36. Barbara pisze:

  Witam, bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozwolę sobie tylko dopytać – czy Pani zdaniem okoliczność, że będę mogła dochodzić należności wyłącznie do wysokości wartości nieruchomości to konsekwencja ograniczenia odpowiedzialności SP za zobowiązania zlikwidowanego podmiotu wyłącznie do mienia nabytego po tym podmiocie (tzw. cum viribus patrimonii)?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Moim zdaniem nie. W przypadku, o którym Pani pisze, ograniczona odpowiedzialność SP dotyczyła sytuacji, w których dochodzenie roszczeń nastąpiło w przeciągu tego rocznego, ustawowego terminu. Natomiast w Pani sytuacji ta odpowiedzialność SP wynika z tego, że jest właścicielem nieruchomości, która jest obciążona hipoteką.

 37. Walenty pisze:

  Witam.
  Mam problem i byłbym wdzięczny Pani za odpowiedz. Wysłałem już do Starostwa Powiatowego 2 pisma o wydanie mi zaświadczenia o wykreśleniu tytułów wykonawczych (hipotek przymusowych) wpisanych przez wierzycieli na udziale Spółdzielni Mieszkaniowej,które to po umowie zniesienia współwłasności i ustanowieniu odrębnej własności lokalu przeze mnie Sąd ksiąg wieczystych wpisał te wierzytelności z urzędu na mojej nieruchomości. W/w zaświadczenie jest mi potrzebne do złożenia wniosku do Sądu o wykreślenie tych hipotek wpisanych z urzędu.
  Skarb Państwa po nowelizacji KRS przejął 37% majątku tej spółdzielni.Wszystkie roszczenia wierzycieli oraz osób,o których mowa w ust. 3 wygasają, jeżeli nie będą dochodzić przeciwko Skarbu Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.Ponadto wskutek likwidacji i wykreślenia podmiotu z rejestru (czyli Spółdzielni Mieszkaniowej) wszelkie roszczenia wierzycieli wygasają, z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.
  Proszę Pani moje pytanie brzmi jak Starostwo zmusić do wydania mi zaświadczenia o wykreśleniu tych hipotek? czy jest jakieś inne wyjście.

 38. Joanna pisze:

  Witam,
  Mam podobny problem, pozostały zaległości i nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości po podmiotach, które nie wpisały się do KRS. Jak już przeczytała, czas na dochodzenie należności od Skarbu Państwa miną. W związku z tym, co w chwili obecnej należy zrobić z należnościami a co z nadpłatami? I jeszcze jeden problem, a co z ruchomościami ( środek transportu)?
  Będę wdzięczna za pomoc, pozdrawiam

 39. ola pisze:

  Pani Karolino,
  co w sytuacji, gdy podmiot wykreślony z Rejestru Handlowego był wynajmującym obiekt handlowy – budynek – przedmiot najmu był własnością wykreślonej spółki na gruncie w użytkowaniu wieczystym – czy umowa najmu wygasa, czy trwa dalej – tylko kto jest wynajmującym?

  • Karolina Rokicka-Murszewska pisze:

   Z dniem 1.01.2016 r. Skarb Państwa nabył mienie podmiotów uznanych za wykreślone z RHB. Nabycie własności stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W mojej ocenie umowa może dalej trwać, tylko zmienia się wynajmujący – od 2016 r. Skarb Państwa, reprezentowany przez starostę. Proszę zwrócić się do właściwego starostwa z zapytaniem w sprawie.

 40. Dariusz pisze:

  Dzień dobry,
  Pani Karolino, w skutek wejścia w życie opisywanej tu zmiany przepisów, spółdzielnia mieszkaniowa będąca od dłuższego czasu w praktyce „martwą” w związku z brakiem organów, przestała istnieć, ponieważ nie zostało dokonane jej przerejestrowanie. W sytuacji likwidacji spółdzielni, spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności do lokalu. Jak ma się ta zasada do wprowadzonego przez opisywaną tu zmianę przepisów nieodpłatnego z mocy prawa nabycia majątku przez Skarb Państwa? Kto jest teraz właścicielem lokalu – posiadacz ówczesnego spółdzielczego prawa do lokalu, czy Skarb Państwa?

 41. M pisze:

  Czy komus z Państwa udało się coś zrobić w tej kwestii wykreslenia spółki????

 42. F. pisze:

  Dzień dobry. Jestem zainteresowany odkupieniem udziałów w wykreślonych spółkach z RHB.

 43. Szanowni Państwo, być może kogoś z Państwa zainteresuje wiadomość, że Trybunał Konstytucyjny w dniu 11.12.2019 r. orzekł o art. 9 ust. 2b jest niezgodny z Konstytucją. TK wskazał m.in. że doprowadzenie do przerejestrowania wszystkich podmiotów funkcjonujących w obrocie prawnym nie wymagało pozbawienia wspólników ich praw majątkowych. Skutek w postaci utraty bytu prawnego spółek, które nie złożyły w przewidzianym czasie wniosku o przerejestrowanie, spowodowało osiągnięcie zamierzonego przez ustawodawcę celu.
  Więcej szczegółów tutaj:
  http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10890-nieodplatne-nabywanie-mienia-przez-skarb-panstwa-z-mocy-prawa-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-krajowym-rejestrze-sadowym

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Karolina, dzięki 🙂 To uczciwe orzeczenie, istotnie pozbawienie wspólników praw było za daleko idące, bo przecież nie wszystkie spółki to były przedwojenne byty…

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.