Make law easier – zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Karolina Rokicka-Murszewska        10 grudnia 2015        Komentarze (0)

Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Marketingu Prawniczego za nami! Było sympatycznie i obiecująco, a z ekranu wypowiadał się dla uczestników nawet Rafał Chmielewski! Na stronie wydarzenia na Facebook’u czeka już na Ciebie foto relacja z naszego spotkania – a już teraz zapraszam Cię na kolejne spotkanie w styczniu 🙂 gościem będzie prawdopodobnie znany toruński bloger prawniczy!

Natomiast dzisiaj, w ramach cyklu “make law easier” chciałabym wyjaśnić Ci w dwóch słowach, na czym polega zbieg postępowań: restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Co do zasady są to postępowania odrębne i samodzielne, ale na gruncie nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne (oraz zmian, które wprowadza ona w Prawie upadłościowym i naprawczym) będzie niekiedy dochodziło do ich spotkania. Co się wówczas dzieje?

Najistotniejsza jest sama kolejność rozpoznania wniosków o ogłoszenie upadłości i o restrukturyzację. Ten pierwszy jest dalej idący, gdyż dla przedsiębiorcy byłaby jednak lepsza restrukturyzacja. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika i zachowanie jego przedsiębiorstwa. W związku z tym Prawo restrukturyzacyjne przyjmuje, że jeśli zostaną złożone oba, to pierwszeństwo ma wniosek restrukturyzacyjny. W nowej ustawie taką zasadę przyjęto w art. 11 p.r., natomiast w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze jego odpowiednikiem będzie art. 9b ust. 1.

Nie zawsze jednak jest tak, że oba wnioski wpływają jednocześnie. Sąd upadłościowy będzie niekiedy procedował jako pierwszy. Obowiązkiem sądu restrukturyzacyjnego będzie w takiej sytuacji (po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości) zawiadomienie sąd upadłościowego o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego.

Teoretycznie w takiej sytuacji następuje wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednakże, jeśli wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Przejęcie do wspólnego rozpoznania nie nastąpi wyłącznie wtedy, gdyby prowadziło to do opóźnienia ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli. W takiej sytuacji sąd upadłościowy rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

12341620_732152663595415_3976595146580186696_n

A tak wyglądało spotkanie Koła “na żywo” 🙂 źródło: instagram Koła.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: