“Martwe” podmioty i ich wykreślenie z KRS – historii ciąg dalszy

Karolina Rokicka-Murszewska        01 grudnia 2015        Komentarze (0)

To już mój trzeci wpis dotyczący tzw. podmiotów “martwych” i nowej procedury ich wykreślania – bez postępowania likwidacyjnego (art. 25a-25d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Prawodawca – mimo, że obowiązywanie ustawy nie trwa jeszcze rok, już wprowadza w niej zmiany, na szczęście niewielkie i raczej korzystne.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 205 r. poz. 1923) co do zasady wchodzi w życie dopiero 20 maja 2016 r., ale przepis art. 4 pkt 1 i 2 (dotyczący zmiany w art. 25b i 25d ustawy o KRS) zacznie obowiązywać już od 4 grudnia 2015 r. Poniżej wyjaśnienia, czego dotyczy zmiana, ale zanim się w nią wczytasz proponuję Ci zapoznanie się z poprzednimi postami w temacie – kliknięcie w zdjęcie poprowadzi Cię do odpowiedniego postu:


 

 

 

 

 

 

Jak wspomniałam, przepis art. 4 pkt 1 i 2 ustawy nowelizującej zmienia art. 25b i 25d ustawy o KRS. Zmiana polega wyłącznie na dodaniu nowych ustępów 5, zarówno do art. 25b, jak i 25d, zresztą podobnie brzmiących:

  • w art. 25b dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nie podlega opłacie.

 

  • w art. 25d dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, nie podlega opłacie.

Gdyby ktoś się jeszcze nie domyślił, to tak – sprawa dotyczy pieniędzy 🙂 a raczej ich braku, bo przepisy wprowadzają zwolnienie z opłaty za ogłoszenie w MSiG (wynoszącej 100 zł) o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego, a po jego zakończeniu – o rozwiązaniu podmiotu.

Jest to zasadne, gdyż z jednej strony jest to postępowanie wszczynane z urzędu przez sąd rejestrowy, z drugiej zaś – podmioty podlegające tej procedurze są z założenia nieaktywne i nie posiadają majątku. Mówimy o podmiocie, który np. od lat nie składa do KRS sprawozdań finansowych, nie dokonuje zmian we wpisach, były nakładane na niego grzywny itp. Natomiast ogłoszenie w MSiG, zgodnie z art. 25b ust. 4 oraz 25d ust. 4 ustawy o KRS, jest obligatoryjne.

W konsekwencji, dzięki wprowadzeniu przepisów o braku konieczności uiszczania opłaty od MSiG, sąd nie musi zastanawiać się nad zabezpieczeniem środków na ogłoszenie. Sama istota postępowania z art. 25a-25d ustawy o KRS zakłada, że podmiot rozwiązany nie ma pieniędzy na opłatę za MSiG. Gdyby się bowiem okazało, że posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, sąd musi umorzyć postępowanie o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: