Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Karolina Rokicka-Murszewska        05 listopada 2015        Komentarze (1)

Jestem właśnie na VII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO (“polski”, ale w tej chwili przemawia Francuz, przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego), organizowanym przez Instytut Allerhanda. Niedługo na blogu zamieszczę relację z tego wydarzenia, tymczasem jedna z istotnych kwestii omawianych na Kongresie, a mianowicie – wniosek o upadłość osoby fizycznej, niebędącej przedsiębiorcą.

Dobrze przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to połowa Twojego sukcesu. Zapewne siadając do niego, chcesz wiedzieć na jego temat jak najwięcej. Procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej rozpoczyna się bowiem wraz ze złożeniem odpowiedniego wniosku. Jest to pierwsze pismo w sprawie, które musi spełniać ściśle określone w przepisach prawa warunki.

Przede wszystkim konieczne jest, aby wniosek zawierał oznaczenie sądu, oznaczenie rodzaju pisma (wniosek), osnowę wniosku (w skrócie – o co wnosimy), podpis strony oraz wymienienie załączników. Oczywiście to nie wszystko – warunki szczegółowe wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej określa przepis art. 491(2) ust. 4 Prawa upadłościowego i naprawczego.

We wniosku powinny się wobec tego znaleźć następujące informacje:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 491(4) ust. 2 i 3 (przepisy dotyczące przesłanek oddalenia wniosku).

Dłużnik nie musi składać żadnych oświadczeń co do zgodności jego danych z prawdą. Natomiast musi się liczyć z możliwością oddalenia jego wniosku, jeśli sąd stwierdzi, że dane które podał są nieprawdziwe lub niezupełne (o tej i innych przesłankach oddalenia wniosku czytaj tu).

Sądem właściwym jest sąd rejonowy wyznaczony do rozpoznawania w I instancji spraw upadłościowych. Jeśli mieszkasz w Toruniu lub w okolicach, skieruj swój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10/16). Do tego Sądu złóż wniosek również wtedy, gdy nie masz miejsca zamieszkania w Polsce, ale Twój majątek znajduje się w granicach jego właściwości miejscowej.

I jeszcze jedna informacja, dla wszystkich zastanawiających się, kto jest podmiotem uprawniony do złożenia takiego wniosku – tylko i wyłącznie dłużnik! Jest to prawo, a nie obowiązek dłużnika, i z tego uprawnienia może skorzystać wtedy, gdy uzna to za stosowne. Nie ma żadnych mechanizmów przymuszających do złożenia tego wniosku.

Jeśli chcesz się zapoznać z przykładowym wnioskiem, sięgnij po ministerialny poradnik. Znajdziesz w nim krótkie wprowadzenie w tematykę upadłości konsumenckiej. Z pewnością wielu praktycznych problemów nie rozwiąże, jednak może być przydatny dla osób, które chcą “zorientować się” w upadłości konsumenckiej.

Poradnik znajdziesz tutaj.

upadKons

Źródło: www.ms.gov.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Tomek Marzec 7, 2016 o 16:03

Według mnie wycena przedsiębiorstwa w momencie kończenia działalności czy sprzedaży firmy jest podstawą. I dobrze jest jak będzie ona przeprowadzona dokładnie i profesjonalnie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: