Kto ma prawo zaskarżyć postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości?

Karolina Rokicka-Murszewska        26 października 2015        Komentarze (0)

Ostatnio, po raz pierwszy od dłuższego czasu, miałam okazję być w teatrze. Zaledwie 15-minutową przerwę wykorzystałam na krótki przegląd maili i doniesień prasowych, pośród których znalazłam jakiś urywek artykułu dotyczącego stanowiska Prokuratora Generalnego na temat możliwości zaskarżania postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Zaciekawiło mnie, ale zostawiłam temat, bo akurat zaczynała się druga część spektaklu. Nie mogłam jednak do niego nie wrócić 🙂

Blisko rok temu (3.11.2014 r. ) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, wydał postanowienie o przedstawieniu Trybunałowi Konstytucyjnemu następującego pytania prawnego:

Czy art. 54 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do zaskarżenia przez dłużnika, nie będącego wnioskodawcą, postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest zgodny z Konstytucją?

O co dokładnie chodzi? Przepis art. 54 ust. 1 P.u.n. brzmi następująco:

Na postanowienie o ogłoszeniu upadłości zażalenie przysługuje wyłącznie upadłemu, a na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości – wyłącznie wnioskodawcy.

Pytanie powstało na tle następującej sytuacji – wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wierzyciel spółki, sąd wniosek oddalił na podstawie art. 13 ust. 1 P.u.n. (brak majątku na zaspokojenie kosztów postępowania). Postanowienie chciała zaskarżyć spółka-dłużnik, ale sąd odmówił sporządzenia uzasadnienia postanowienia z uwagi na wyżej przywołany art. 54 ust. 1 P.u.n. Odmówił – i jednocześnie zadał pytanie do TK, co oznacza, że Sąd sam nabrał wątpliwości co do konstytucyjności przepisu i zasadności odmawiania dłużnikowi prawa do zaskarżenia. W końcu nie da się ukryć, że postanowienie oddalające wniosek o upadłość (choćby wydane z inicjatywy wierzyciela) dotyka bezpośrednio przede wszystkim praw i obowiązków dłużnika – potencjalnego upadłego. A dłużnik nie może go zaskarżyć tylko z jednego powodu – nie jest wnioskodawcą.

Dlaczego tak istotna jest tutaj podstawa prawna (czyli art. 13 ust. 1 P.u.n.)? Bo postanowienie oddalające wniosku właśnie na tej podstawie przesyła się do Krajowego Rejestru Sądowego i informacje o tym oddaleniu wpisuje do działu IV rejestru przedsiębiorców KRS, co służyć ma ujawnieniu (w domyśle – złej) sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Również dlatego, że postanowienie ma istotne znaczenie dla odpowiedzialności odszkodowawczej osób zarządzających spółką.

Ponadto, postanowienie oddalające obciąża dłużnika finansowo, a to z uwagi na na treść art. 32 ust. 3 P.u.n., zgodnie z którym to dłużnika obciąża się kosztami w przypadku oddalenia wniosku na podstawie art. 13 P.u.n.

Swoje stanowiska w sprawie wyraziła m.in. w imieniu Sejmu – Marszałek Sejmu oraz Prokurator Generalny.

Według stanowiska Sejmu jest to sytuacja prawidłowa. Gdyby dłużnik uznawał, że zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, sam złożyłby wniosek o jej ogłoszenie (zob. art. 21 P.u.n.). Złożenie wniosku o upadłość, w przypadku, gdy zachodzą podstawy do jej ogłoszenia, to obowiązek dłużnika, a nie jego prawo!

Marszałek Sejmu powołuje się również na komentarz prof. R. Adamusa, w którym (odnosząc się do kwestii braku kosztów na zaspokojenie kosztów postępowania) wskazuje on, że upadłość to nie cel sam w sobie – celem nadrzędnym jest zaspokojenie wierzyciela.

Prokurator Generalny natomiast wskazuje, że wpis do działu IV KRSu nie jest naruszeniem praw przedsiębiorcy czy wolności działalności gospodarczej. Stanowi raczej zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, gdyż jest informacją o słabej kondycji finansowej dłużnika.

Kwestie, o które pyta warszawski sąd są niezwykle istotne, przede wszystkim dla potencjalnego upadłego, ale również dla wierzycieli, którzy będą wnioskować o upadłość swoich kontrahentów. Gdy nad sprawą pochyli się Trybunał Konstytucyjny, z całą pewnością wrócę do tematu na blogu.

Jeśli chcesz przeczytać postanowienie SR dla m.st. Warszawy w Warszawie o skierowaniu sprawy do TK lub stanowisko Sejmu w sprawie —> kliknij tutaj.

Jeśli chcesz przeczytać stanowisko Prokuratora Generalnego —> kliknij tutaj.

20151024_085448

A spektakl, na którym miałam okazję być, to musical “Mamma Mia” w Teatrze Roma – zabawa przednia, serdecznie polecam! 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: