Zaświadczenie dla kuratora

Karolina Rokicka-Murszewska        18 września 2015        18 komentarzy

Jak zaczynałam pisanie bloga, to nawet nie przypuszczałam, że aż tak zainteresuje Cię temat kurateli i kuratora. Już wcześniej pisałam o wniosku o ustanowienie kuratora i o specyficznej pozycji kuratora w sprawie podatkowej. Natomiast temat dzisiejszy to zaświadczenie kuratora – do czego ono służy i o czym “zaświadcza”?

W zaświadczeniu dla kuratora sąd określa zakres jego uprawnień (art. 604 K.p.c.).

Kurator ma dokładnie tyle uprawnień, ile przyznaje mu sąd w postanowieniu o ustanowieniu kurateli. Odzwierciedleniem postanowienia jest właśnie zaświadczenie – jest w nim wskazana podstawa prawna powołania (może być to art. 42 K.c., art. 138 par. 3 Ordynacji podatkowej, art. 802 K.p.c. itd.). I właśnie zaświadczeniem, a nie postanowieniem posługuje się kurator w stosunkach zewnętrznych.

Jeśli więc sąd ustanowił kuratelę w oparciu o art. 42 K.c.:zaświadczenie - ogólneto taki kurator nie może reprezentować Spółki w postępowaniu przed sądem. Często oczekują tego byli pracownicy Spółki, którzy dowiedziawszy się o ustanowieniu kuratora, chcą, aby zastąpił Spółkę w sprawie pracowniczej. To niestety niemożliwe, jeśli kurator dysponuje wyłącznie zaświadczeniem, jak wyżej.

Żeby móc reprezentować Spółkę w postępowaniu, kurator potrzebuje wyraźnego wskazania, w jakim postępowaniu, przed jakim sądem, jakie są strony tego postępowania:

zaświadczenie - post.cywilneOczywiście, jeśli kurator ma wyłącznie reprezentować Spółkę, to jest jasne, że nie może podejmować próby powołania organów. Spotkałam się jednak również z takim zaświadczeniem, które obejmowało oba wyżej wskazane uprawnienia.

Zakres uprawnień może być również ukształtowany w oparciu o kryterium przedmiotowe i czasowe:

zaświadczenie - podatkowe

Z tego zaświadczenia wynika wyłącznie możliwość reprezentacji Spółki w postępowaniu podatkowym dotyczącym podatku od nieruchomości, i to wyłącznie od 1.01.2013 r. Jest to bardzo jasno i klarownie określony zakres uprawnień.

Zakres kurateli nie jest określony w przepisach wprost, stąd niezbędne jest zaświadczenie, które będzie wskazywało, do czego uprawniony jest kurator.

{ 18 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info Wrzesień 18, 2015 o 16:47

Zaświadczenie, zaświadczeniem. Życie, życiem. A kuratorzy procesowi składający oświadczenia o charakterze materialnoprawnym w toku postępowania, kuratorami procesowymi.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Wrzesień 18, 2015 o 17:28

Widzę kolega ma jakieś wyjątkowo negatywne doświadczenia z kuratorami? Ja patrzę na sprawę z punktu widzenia kuratora i zakres uprawnień jest wg mnie wiążący bezwzględnie. Z mojej praktyki wynika, że sąd szybciej zawiesi postępowanie, niż pozwoli na złożenie oświadczenia materialnoprawnego kuratorowi procesowemu

Odpowiedz

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info Wrzesień 18, 2015 o 18:34

Dla tzw. bezpieczeństwa kuratora sam nawet składałęm takie wnioski!

Odpowiedz

Joanna Wrzesień 29, 2015 o 12:55

Pani Karolina,

Mam prośbę o konsultację. Kurator został ustanowiony dla spółki z o.o. (Spółka A). Wspolnikiem tej Spółki jest osoba prawna – Spółka B. W spółce B zmarł Prezes Zarządu i jest ona aktualnie pozbawiona organu uprawnionego do reprezentacji. Kurator Spółki A nie może zatem zwołać Zgromadzenia Wspólników, gdyż w Spółce B jest konieczność ustanowienia Kuratora z art. 42 kc.

Kurator Spółki A chce złożyć wniosek o ustanowienie Kuratora w Spółce B względnie zawiadomić KRS aby dokonał takiej czynności z urzędu . Moje pytanie jest następujące :

1) czy kurator (działający w imieniu Spółki) jest zwolniony od opłaty sądowej z mocy prawa ? Moim zdaniem nie, gdyż zgodnie z ustawą o kosztach sądowych. zwolnienie z kosztów dotyczy Kuratora procesowego ustanowionego dla danej sprawy. Czy w takim razie we wniosku może zawrzeć wniosek o zwolnienie z kosztów?

2) czy nie lepszym pomysłem jest napisanie zawiadomienia do KRS iż Spółka B nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji i zasygnalizować konieczność ustanowienia Kuratora z urzędu bez składania wniosku?

Z góry dziękuje za konsultację

Pozdrawiam

Joanna Miodyńska

Odpowiedz

Karolina Rokicka Wrzesień 29, 2015 o 16:00

Pani Joanno,
ma Pani rację, w takiej sytuacji kurator faktycznie nie będzie zwolniony od kosztów i składając wniosek o kuratelę powinien uiścić opłatę w wysokości 300 zł, ewentualnie złożyć wniosek o zwolnienie.
Niemniej, zastanawia mnie w tej sytuacji inna sprawa – czy w Spółce B nie ma rady nadzorczej? W grę wchodzi również spotkanie wspólników i powzięcie uchwały w sprawie Zarządu na zasadzie określonej w art. 227 par. 2 ksh.

Odpowiedz

Joanna Wrzesień 29, 2015 o 16:17

Nie ma Rady Nadzorczej – Prezes był także jedynym wspólnikiem:( Kurator w Spółce B nie będzie miał zatem łatwego zadania, gdyż w mojej ocenie będzie konieczne przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Dziękuje za potwierdzenie co do kosztów – chyba w takiej sytuacji spróbuje najpierw napisać pismo do KRS aby podjął czynności z urzędu w celu ustanowienia Kuratora.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Joanna Grudzień 12, 2015 o 18:46

Pani Karolino,

A spotkała się Pani z sytuacją, że Kuratorowi wydano Zaświadczenie, a 2 dni później wpłynęła skarga na orzeczenie referendarza (zakres zaskarżenia obejmował 1 z punktów postanowienia o ustanowieniu kuratora) . Zgodnie z odpowiednimi przepisami kpc po wniesieniu skargi orzeczenia referendarza traci moc – czy Kurator nadal jest kuratorem jeżeli Sąd nie wezwał go do zwrotu Zaświadczenia? W ogóle o wniesieniu skargi Kurator dowiedział się przez przypadek:)

Temat jest pilny więc będę wdzieczna za odpowiedź.

Pozdrawiam

Joanna Miodyńska

Odpowiedz

Karolina Rokicka Grudzień 13, 2015 o 17:05

Pani Joanno, w mojej praktyce nie spotkałam się dotychczas z sytuacją, kiedy o ustanowieniu kuratora orzekał referendarz. To, czy kurator formalnie dokonał zwrotu zaświadczenia, czy nie, nie ma znaczenia, gdyż nie zaświadczenie, a postanowienie sądu (w tym przypadku orzeczenie referendarza) decyduje o “byciu” bądź nie kuratorem. Niemniej, jeśli orzeczenie zarządzało również wpis kuratora do KRS (a zapewne tak było), to pozostaje ono w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sąd rejonowy rozpoznający sprawę jako sąd pierwszej instancji. Koresponduje to z art. 603 kpc, zgodnie z którym postanowienie o ustanowieniu kuratora jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia, ewentualnie wydania – czyli kurator może wykonywać swoje czynności nie czekając na uprawomocnienie się orzeczenia.

Odpowiedz

Joanna Grudzień 14, 2015 o 12:47

Wpisu do KRS nie było bo spółka była zarejestrowana w RHB i na dzień dzisiejszy nie została przerejestrowana do KRS.

Skarga dotyczyła pkt 3 postanowienia, więc zostało ono zaskarżone w części.

Czy dobrze mi się wydaje że to orzeczenie w całości utraciło moc? I co w takiej sytuacji z Kuratorem, jeśli Sąd go nie poinformował w żaden sposób że funkcja ustala? Kurator nie wie też czy skarga jest formalnie poprawna i czy np. nie zostanie odrzucona. Czy w takiej sytuacji powinien zaprzestać czynności czy działać dalej?

Odpowiedz

Karolina Rokicka Grudzień 17, 2015 o 09:05

Pani Joanno, czego dotyczył pkt 3? bo jeśli kosztów albo zobowiązania do złożenia sprawozdania, to kurator działa dalej.

Odpowiedz

Antoni Październik 12, 2016 o 18:39

A jak to sie ma do uprawnień kuratora w stowarzyszeniu? Owszem art.30 ust.2 Prawa o stowarzyszeniach mówi, iż kurator oprócz obowiązku zwołania walnego zebrania, do czasu wybrania nowego zarządu “reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżacego załatwienia”.
Jak to rozumieć? Czy kurator przejmuje wszelkie kompetencje zarządu (np.łącznie z przyjmowaniem nowych członków bądź wykreślaniem tych, którzy nie płacą składek) czy tylko w sferze majątkowej (szeroko rozumianej: zawieranie nowych umów o pracę, zaciąganie nowych zobowiązań – lub wąsko rozumianej: np realizowanie tylko tych płatności wynikających z istniejących już umów i zobowiązań) ?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 14, 2016 o 17:06

Kurator ma zazwyczaj wąskie uprawnienia – wynikają one z postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora (są wymienione również w zaświadczeniu). Kurator co do zasady nie przejmuje kompetencji zarządu i sformułowanie “sprawy wymagające bieżącego załatwienia” rozumiałabym raczej wąsko. Celem kuratora nie jest zawiadywanie stowarzyszeniem, tylko doprowadzenie do wyboru nowego organu i na tym powinien się skupić, a nie na obsłudze jednostki.

Odpowiedz

Anna Maj 30, 2017 o 16:50

Byłam kuratorem Fundacji – społecznym, wcześniej członkiem zarządu, po podjęciu różnych nieskutecznych ostatecznie działań zmierzających do powołania nowego zarządu, złożyłam wniosek o likwidację podmiotu oraz jednocześnie złożyłam rezygnację z dalszego pełnienia funkcji – ponieważ rozpoczęłam prace związaną z wyjazdami, poza miejscem zamieszkania. ok. 2 lata później – obecnie -otrzymałam wezwanie do zwrotu zaświadczenia o ustanowieniu kuratorem pod rygorem kary grzywny, w terminie 7 dni .Po przeprowadzce dokumentów z mojej działalności zawodowej i społecznej – ton papieru nie jestem w stanie szybko odszukać dokumentów – jakie sankcje grożą mi i w jakich warunkach mogę ich uniknąć?
Bardzo proszę o interpretację zwłaszcza że zachwiała się ostatnio moja sytuacja materialna z powodów zawodowych.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Maj 30, 2017 o 18:31

Pani Anno, proponuję złożenie oświadczenia, że oryginał zaświadczenia dla kuratora zaginął w toku kurateli i że w razie odnalezienia zaświadczenia zobowiązuje się Pani do jego natychmiastowego zwrotu do Sądu, oraz do nieposługiwania się nim w jakimkolwiek celu w okresie między odnalezieniem dokumentu a jego dostarczeniem do Sądu.
Powinno wystarczyć, aczkolwiek nie daję gwarancji – Sądy różnie do tematu podchodzą.

Odpowiedz

Anna Maj 31, 2017 o 08:08

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dokument zaginął niestety dużo czasu po tym po tym kiedy już kuratorem nie byłam. Nie wiedziałam, że zaświadczenie może podlegać zwrotowi i że może dojść do takiego wezwania po takim czasie – pamiętam że wiosną wahałam się nad wyrzuceniem już innych dokumentów po Fundacji, pozostawiłam ją o ile pamiętam, ale nie wiem czy nie wywiozłam razem z dokumentami jakie jeszcze
archiwizuję ” przez kilka lat. Nie wiedziałam że zrzekając się funkcji ma znaczenie że posiadałam taki dokument – przecież nie jestem kuratorem i zaświadczenie nie jest obowiązujące i posługiwanie się nim byłoby niezgodne ze stanem prawnym. Byłam kuratorem społecznym nie zawodowym, nie zostałam pouczona co do moich praw i obowiązków- sąd wyznaczył mnie z urzędu, ponieważ byłam jedyną osobą z Fundacji jaka się interesowała jej sprawami i mieszkała w mieście gdzie była powołana Fundacja.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Maj 31, 2017 o 08:23

Pani Anno, i dokładnie tak, jak mi tutaj na blogu, niech Pani opisze całą sytuację Sądowi. Mam nadzieję, że podjedzie do sprawy ze zrozumieniem.

Odpowiedz

URSZULA Kwiecień 26, 2018 o 00:17

Jest spółka z o.o. – nie ma zarządu, w 2015r. został powołany kurator i występuje on w KRS. Czy powinien być wpisany jako pełnomocnik ogólny w CRPO- jeśli tak,kto powinien dokonać wpisu, i jak sprawdzić czy nadal jest kuratorem. Nie można wszcząć postępowania .

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Kwiecień 26, 2018 o 12:09

Do CRPO wpisuje kuratora organ podatkowy, który żądał ustanowienia kuratora – ale wtedy, kiedy w zakresie swoich uprawnień kurator ma wpisaną reprezentację przed organami podatkowymi. W przeciwnym razie (czyli np. ustanowienie go tylko kuratorem w konkretnym postępowaniu sądowym lub do powołania organów z art. 42 kc) kurator nie będzie wprowadzony do CRPO.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: