“Odpowiednie” stosowanie przepisów o zleceniu do rezygnacji członka zarządu

Karolina Rokicka-Murszewska        11 września 2015        Komentarze (0)

Facebook mi przypomina, że nie “widziałam” się z Tobą od 5 dni! Nie jestem pewna, czy to aby na pewno 5 dni, a nie więcej, ale wiem jedno – dla mnie to było zdecydowanie za długo!

xx

Temat rezygnacji członka zarządu nie dotyczy może bezpośrednio rozwiązania i likwidacji spółki, ale bez wątpienia może mieć z nim związek. W swojej praktyce spotykam się z sytuacji, kiedy rezygnację składa jedyny członek zarządu i – ze względu np. na niemożność porozumienia się wielu wspólników – staje się to przyczyną, niekoniecznie bezpośrednią, podjęciach uchwały o rozwiązaniu spółki.

Nie chcę jednak rozprawiać tutaj o samym rozwiązaniu, a jedynie o jednym przepisie dotyczącym rezygnacji członka zarządu, a mianowicie art. 202 § 5 K.s.h.:

Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Co to jest to “odpowiednie” stosowanie? Jeśli stosujemy przepisy odpowiednio, to oznacza, że wprost, z odpowiednimi modyfikacjami lub w ogóle ich nie stosujemy. Ta ostatnia sytuacja zachodzi najrzadziej. Najczęściej stosuje się przepisy z modyfikacjami – niejako z przystosowaniem ich do warunków, w jakich mamy je zastosować.

Przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie” – co się kryje pod tym nieco enigmatycznym sformułowaniem? To ważne – nie chodzi wcale o wszystkie przepisy dotyczące zlecenia zawarte w Kodeksie cywilnym!

Przepisem o wypowiedzeniu zlecenia jest przede wszystkim art. 746 K.c. – nie w całości jednak, bo § 1 dotyczy dającego zlecenie (a więc Spółki – my szukamy przepisów odnoszących się do przyjmującego zlecenie – członka zarządu). Sięgnijmy więc do kolejnych paragrafów art. 746 K.c.:

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Oznacza to więc, że członek zarządu złożyć rezygnację w każdym czasie i tym samym wyrazić brak dalszej chęci pełnienia funkcji. Może to zrobić z powodów różnych (jak również bez powodu). Brak ważnych powodów będzie przyczyną ponoszenia przez byłego członka zarządu odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki za straty wynikłe z jego rezygnacji.

Co to są te “ważne powody“? To może być przyczyna leżącą po stronie członka zarządu (np. jego choroba lub trudna sytuacja życiowa), jak również konsekwencja sytuacji w spółce (np. konflikt między członkami zarządu).

Oprócz art. 746 K.c. “przepisem o wypowiedzeniu zlecenia” będzie również art. 740 K.c.:

Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Obowiązek wydania wszystkiego, co przyjmujący zlecenie (członek zarządu) uzyskał dla udzielającego zlecenie (spółka), aktualizuje się w momencie wygaśnięcia zlecenia, do którego dojść może z powodu jego wykonania lub z innej przyczyny. I tę inną przyczynę stanowić może np. wypowiedzenie zlecenia z ważnych powodów, o którym mowa w art. 746 K.c. Członek zarządu powinien więc wydać spółce wszystko, co uzyskał w trakcie zlecenie (a więc dokumenty, pieniądze, inne rzeczy).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: