Interpelacja poselska, Gwiezdne Wojny i środki na koncie upadłego

Kancelaria S&Z        20 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio poseł PO, Henryk Siedlaczek, interpelował w sprawie premiery filmu “Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” w Polsce. Interpelacja okazała się nieco spóźniona, gdyż już w momencie jej składania było wiadomo, że film wejdzie do polskich kin w tym samym czasie, co na zachodzie. Ta interpelacja z całą pewnością przejdzie jednak do historii polskiego Sejmu.

Nie znam posła Siedlaczka, więc przy okazji przejrzałam sobie całą jego działalność w trakcie VII kadencji Sejmu. Okazało się, że złożył on również interpelację z zakresu prawa upadłościowego dotyczącą kwestii zajmowania kont bankowych. Odpowiedź Doroty Podedwornej-Tarnowskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, przeczytasz tutaj, natomiast mój krótki komentarz – poniżej.

Upadłość jest formą egzekucji uniwersalnej prowadzonej z całego majątku dłużnika (majątek wchodzi w skład masy upadłości – art. 62 P.u.n.). Ustawodawca w art. 63-67 P.u.n. reguluje jednak wyjątki – wskazuje, co należy/można wyłączyć spod egzekucji (nie podlegają egzekucji m.in. ruchomości wymienione w art. 829 K.p.c., wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu, czy mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli).

Poseł w interpelacji zapytał o środki na rachunkach bankowych upadłego dłużnika. Chodzi dokładnie o art. 54 ust. 1 Prawa bankowego, który stanowi, że:

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Zajęcie rachunku bankowego obliguje bank do przekazywania wszystkiego, co jest nadwyżką ponad wskazaną kwotę. Środki, które pozostaną na rachunku bankowym, co do zasady nie są jednak wyłączone spod egzekucji, a jedynie z niej zwolnione. Nie podlegają egzekucji do momentu, kiedy znajdują się na rachunku bankowym. Co istotne – takie zwolnienie przysługuje tylko raz – w momencie przekazania zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego. Kwota wolna pozostaje taka sama, nawet gdy dłużnik posiada kilka różnych rachunków bankowych.

Prawo upadłościowe i naprawcze formułuje katalog wyłączeń z masy upadłości, odsyłając w tym zakresie do innych ustaw – wśród nich nie znajdziemy przepisów Prawa bankowego, dlatego też w tym przypadku nie jest zabezpieczona 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia na rachunku dłużnika. Wyłączenia “upadłościowe” dotyczą pewnych (określonych w art. 63-67 P.u.n.) składników majątku, niezależnie od tego, czy znajdują się one na rachunku bankowym, czy też nie. Warto pamiętać, że z mocy art. 491(2) ust. 1 P.u.n. regulację dotyczącą wyłączeń stosuje się również w przypadku upadłości konsumenckiej.

interpelacja

Co prawda interpelacja nie była skuteczna, ale dzięki niej poseł Siedlaczek na pewno zostanie zapamiętany 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: