Kuratela podatkowa, czyli dlaczego organ żądał złożenia deklaracji

Karolina Rokicka-Murszewska        11 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Jak zapewne się domyślasz, będzie to krótka historia kurateli podatkowej. Jej podstawą prawną był art. 138 § 3 Ordynacji podatkowej, 603 par. 1 w zw. z art. 13 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zakres czynności kuratora, wskazany w zaświadczeniu o kurateli, obejmował prowadzenie spraw spółki X w postępowaniu podatkowym. Określenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości dokonywał Prezydent Pewnego Miasta. Zażądał on w pewnym momencie, aby kurator złożył deklaracje na podatek od nieruchomości za spółkę. Prawidłowo? Niekonieczne.

Może zacznijmy od początku, czyli od podstawy prawnej. Przepis art. 138 § 3 O.p brzmi następująco:

Jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów, organ podatkowy składa do sądu wniosek o ustanowienie kuratora.

Nie wprowadza on odrębnej instytucji przedstawicielstwa ustawowego, wyłącznie dla celów danego postępowania, lecz musi być rozpatrywany łącznie z właściwymi przepisami prawa materialnego stanowiącymi podstawę powołania kuratora dla danego podmiotu.  Na tym tle zapadła ciekawa uchwała SN (III CZP 101/14). Sąd Najwyższy wskazał w niej, że art. 138 § 3 O.p. jest podstawą do złożenia wniosku, ale już podstawę prawną kurateli stanowi wyłącznie art. 42 § 1 k.c.

Zgodnie z treścią tego przepisu, wyznaczony kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację. Również takie działania powinien podjąć kurator, o którego ustanowienie zawnioskowały organy podatkowe, korzystające ze swego uprawnienia w oparciu o art. 138 § 3 O.p.

Kurator ma współdziałać i współpracować z organem prowadzącym postępowanie (np. udostępniać dokumentację spółki) celem umożliwienia mu prowadzenia postępowania, jednakże nie może być stroną tegoż postępowania, czy kontroli (tak orzekł np. SO w Bydgoszczy, VIII Ga 232/14).

Z tych powodów uważam, że kurator ustanowiony na podstawie art. 138 § 3 O.p. nie ma możliwości złożenia deklaracji podatkowych za podatnika podatku od nieruchomości. A Ty – jak sądzisz?

20150719_183551Urokliwy kościołek na terenie warszawskiego UKSW. Napis na płocie głosił, że osiołek Franio je tylko siano i pije wodę. Niestety, Frania nie zobaczyliśmy –
pewnie chronił się przed upałem w swoim uroczym domku 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: