Skrót CRRiU

Karolina Rokicka-Murszewska        03 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Na skróty CEIDG czy KRS każdy prawnik reaguje ze zrozumieniem. Wiemy (i dotyczy to nie tylko prawników – moi studenci z administracji wiedzą, że na kolokwium rozwinięcie skrótu CEIDG to podstawa podstaw ), co się kryje pod tymi literkami: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Krajowy Rejestr Sądowy (ewentualnie – Krajowa Rada Sądownictwa;).

Już niedługo będziemy z podobną lekkością posługiwać się kolejnym skrótem – CRRiU. Chodzi o Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Jako fankę rozwiązań internetowych, cieszy mnie, że projektodawcy skorzystali z rozwiązania, które już przyjęło się w SR dla m. st. Warszawy. Wydział X ds. upadłościowych i naprawczych tegoż sądu prowadzi bowiem platformę postępowań upadłościowych. CRRiU będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości.

Do czego nam CRRiU? Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Rejestr:

1) służy zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;

2) służy udostępnianiu danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach, dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, obwieszczonych w Rejestrze w odniesieniu do danego podmiotu;

3) umożliwia składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń;

4) wspomaga organizację pracy i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;

5) służy udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie.

Innymi słowy – rejestr zapewni skuteczną komunikację między sądem a uczestnikami postępowania. Ponadto, z dniem jego utworzenia, obwieszczenia związane z postępowaniem upadłościowym, nie będą już objęte obowiązkiem publikacji z Monitorze Sądowym i Gospodarczym (zobacz art. 455 P.r.). Wszystko taniej, sprawniej, szybciej? Tak, ale nie ma róży bez kolców. Przepisy przejściowe (jeśli chcesz o nich poczytać, kliknij tutaj) przewidują, że CRRiU zostanie wprowadzony dopiero z dniem 1 lutego 2018 r.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: