Zmiany w prawie upadłościowym – fiskus nie będzie już uprzywilejowany

Karolina Rokicka-Murszewska        10 lipca 2015        Komentarze (0)

Być może słyszałeś już (a może czytałeś na jednym z naszych blogów?:), że 1 lipca 2015 r. wszedł w życie nowy Kodeks Etyki Radców Prawnych. Wczoraj zdawałam egzamin z etyki na aplikacji i muszę się pochwalić: poszło bardzo dobrze! Natomiast pamiętam, że ostatnio obiecałam Ci wpis o przywilejach (a raczej ich braku) Skarbu Państwa w nowej ustawie – Prawo restrukturyzacyjne, a więc – zapraszam do lektury.

Ustawa wprowadza nie tylko zupełnie nową regulację dotyczącą skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, ale również nowelizuje szereg innych ustawach, m.in. prawo wekslowe, prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania cywilnego (który to już raz?!), ustawę o księgach wieczystych i hipotece, o rachunkowości. Ba, nawet ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 🙂  Większość tych zmian dotyczy jednak kilku, maksymalnie kilkunastu artykułów. Jakościowo (i ilościowo zresztą też) w najszerszym stopniu znowelizowana zostanie prawo upadłościowe i naprawcze.

Istotnym zmianom ulegnie podział na kategorie należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości. Dotychczasowy system cechuje się mocnym uprzywilejowaniem należności publicznoprawnych. Ponadto jest skomplikowany, dlatego postanowiono go uprościć. W jakich sposób?

Do końca 2015 r. podział obejmuje 5 kategorii. Ty – jeśli byłeś wierzycielem w postępowaniu upadłościowym – prawdopodobnie zostałeś zaliczony do kategorii czwartej. Przed Tobą były zaspokajane m.in. koszty postępowania upadłościowego, należności alimentacyjne, należności za pracę, podatki i inne daniny publiczne.

Niejednokrotnie prowadziła ta sytuacja do tego, że  fiskus zabierał wszystko, albo większość, nie chciał negocjować spłat należności . Dla przedsiębiorcy-wierzyciela zostaje niewiele… albo nic.

Od 1 stycznia 2016 r. będą cztery kategorie, przy czym tą uprzywilejowaną będzie tylko kategoria pierwsza. Kategorię drugą tworzą:

inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne“.

Oznacza to, że z zakresu należności publicznoprawnych uprzywilejowanymi są jedynie przypadające za 3 ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Nastąpiło więc całkowite zniesienie uprzywilejowania wszystkich pozostałych należności publicznoprawnych, w tym należności podatkowych – są one zrównane z należności wszystkich innych kontrahentów dłużnika.

Czy jest to zasadne rozwiązanie? Nie ulega wątpliwości, że tak! Spójrz na kilka argumentów z uzasadnienia do projektu ustawy (link do uzasadnienia znajdziesz tutaj):

  • zmniejszenie efektu domina – sytuacji, w której upadłość jednego przedsiębiorcy powoduje upadłość jego kontrahentów;
  • zmuszenie nieuprzywilejowanego  wierzyciela publicznoprawnego do głosowania za układem (dotychczas dla fiskusa korzystniejsza była likwidacji), co w konsekwencji doprowadzi do restrukturyzacji dłużnika;
  • obecna regulacja prowadzi tak naprawdę do tego, że ciężary publiczne, które ponosić powinien upadły, ponoszą osoby trzecie, które nie mają żadnych możliwości, aby temu przeciwdziałać.

Choć oczywiście, sprawdzenie tej regulacji w praktyce nastąpi dopiero w przyszłym roku.

20150708_152846W tym tygodniu nie tyko miałam egzamin, ale i spotkanie w Gdyni.

Muszę się przyznać – uwielbiam to miasto!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: