Ujawnienie końca roku obrotowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Karolina Rokicka-Murszewska        12 czerwca 2015        5 komentarzy

Obowiązki związane z Krajowym Rejestrem Sądowym i wpisami do niego są niezwykle istotne. Niestety, częstokroć prezesi spółek zapominają o tym, że należy wpisać wzmiankę o sprawozdaniu finansowym czy ujawnić w KRSie nowego prokurenta. W tym roku, prócz “standardowych” obowiązków, doszedł jeszcze jeden, równie ważny.

Rozpoczął się ostatni miesiąc na odbycie Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników czy Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek kapitałowych, które kończą rok obrotowy 31 grudnia. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz po podjęciu decyzji w sprawie zysku czy straty, do KRS należy złożyć odpowiednie dokumenty. Jednak zmiany przepisów znowu zaskoczyły przedsiębiorców i wnioski są zwracane. Na czym polega najczęstszy błąd? I czy to rzeczywiście jest błąd?

Dnia 15 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozszerzyła ona treść wpisów w rejestrze przedsiębiorców o nową pozycję – informację o dniu kończącym rok obrotowy. Dla większości przedsiębiorców sprawa jest jasna – dniem tym jest oczywiście 31 grudnia. Jest to przecież zawarte w umowie czy statucie spółki. Problem w tym, jak tę informację ujawnić w KRS.

Problemów nie ma przy rejestracji nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnej. Formularz wniosku o wpis takiej spółki do KRS (KRS-W3) przewiduje stosowne pole, gdzie datę należy wpisać. Spółka rejestrowana po 15 stycznia 2015 r. dokonuje zmiany tej daty w równie prosty sposób – formularz wniosku o wpisanie zmian w(KRS-Z3) również zawiera stosowne pole. A co ze spółkami istniejącymi? Czy muszą dokonywać zmian i kiedy?

Kwestię tę wyjaśnia art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej. Zgodnie z tym przepisem podmiot wpisany do KRS w dniu 15 stycznia 2015 r. składa wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy wraz z pierwszym wnioskiem o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego złożonym po tej dacie. Oznacza to, że wniosek trzeba złożyć właśnie teraz, po Zwyczajnym Zgromadzeniu, wraz z dokumentami za 2014 r. W takim przypadku opłata sądowa będzie pobrana tylko od wniosku o wpis wzmianki o sprawozdaniu finansowym.

Oczywiście możliwe było (i jest nadal) złożenie wniosku samodzielnego, bez oczekiwania na Zwyczajne Zgromadzenie. Taki wniosek również nie podlega opłacie sądowej ani za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak jednak taki wniosek wygląda? Prawodawca nie przewidział w tym zakresie osobnego formularza. Wniosek może być zatem sporządzony na piśmie i podpisany przez przedsiębiorcę zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez pełnomocnika. Może on być załącznikiem do formularza KRS-Z30 lub do formularza KRS-Z3, jeżeli oprócz sprawozdania dokonywane są inne zmiany w rejestrze. Jego treść to w zasadzie jedno zdanie, zawierające datę (np. 31 grudnia).

Co jednak się stanie, jeżeli przedsiębiorca wraz ze sprawozdaniem finansowym nie złoży wniosku o wpis daty zakończenia roku obrotowego? Otóż nie powinno być to żadnym problemem. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 3 nowelizacji sąd rejestrowy, dokonując wpisu wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego dokona tym samym postanowieniem wpisu informacji o dniu kończącym rok obrotowy również wtedy, gdy nie złożono wniosku o wpis tej informacji. Sąd działa zatem z urzędu i samodzielnie ustala oraz wpisuje datę zakończenia roku (wynika z umowy czy uchwały np. o podziale zysku). Oznacza to, że praktyka niektórych sądów rejestrowych, polegająca na zwracaniu wniosków, które nie zawierają wniosku o wpis daty, jest nieprawidłowa.

Warto też pamiętać, że jeżeli do 15 stycznia 2016 r. „samodzielny” wniosek o wpisanie końca roku obrotowego nie będzie złożony lub też w tym okresie nie będzie złożony żaden wniosek o wpisanie wzmianki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, to sąd rejestrowy z urzędu wszystkich wpisze datę zakończenia roku obrotowego.

 20150604_110915Zdjęcie bez podpisu – bo chyba nie wymaga? 🙂

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Maria Czerwiec 30, 2016 o 11:36

Pani mecenas mam pytanie Sąd z urzędu wpisał w dziale 3 rubryka 5 informacje o kończącym pierwszy rok obrotowy wpisując datę 31-12-2015. Spółka składa sprawozdania finansowe od 2008 roku. Czy powinniśmy złożyć informację o skorygowanie daty.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Czerwiec 30, 2016 o 11:48

Moim zdaniem nie jest to koniecznie. Co prawda nie zgadzam się z takim stanowiskiem sądu, żeby wpisywać rok w informacji o dniu kończącym rok obrotowym (tzn. moim zdaniem powinien być to “31 grudnia”, niemniej, sądy mają różną praktykę. Spotkałam się już z wpisywaniem daty np. 31.12.2006, przy czym rok 2006 był pierwszym rokiem działalności spółki.

Odpowiedz

Maria Czerwiec 30, 2016 o 12:11

Pani mecenas serdecznie dziękuję za błyskawiczną odpowiedz i serdecznie pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Rokicka Czerwiec 30, 2016 o 12:11

Proszę bardzo 🙂 również pozdrawiam

Odpowiedz

KFK Expert Sierpień 3, 2016 o 18:27

Bardzo cenne uwagi dotyczące obowiązków związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym, z pewnością wielu zainteresowanym przydadzą się te informacje. Z naszej strony jeżeli jesteście zainteresowani formularzami sądowymi to są one do pobrania na stronie biura rachunkowego KFK Expert.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: