„Plan spłaty? Ale jakiej spłaty?”

Karolina Rokicka-Murszewska        05 czerwca 2015        Komentarze (0)

Tak ostatnio zareagował jeden z naszych klientów podczas wyjaśniania procedury upadłości konsumenckiej . Media nagłośniły możliwość umorzenia zobowiązań, część dłużników zdążyła się już ucieszyć, ale ale! Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty jest tylko alternatywą dla spłaty zobowiązań. I jeśli będzie to możliwe, sąd ustali spłatę, bowiem będzie to zgodne z zasadą optymalizacji w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej –  najpierw oddłużenie upadłego, potem zaś zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Plan spłaty nie zostanie ustalony wówczas, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Sąd ustala plan spłaty po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli. W postanowieniu o planie spłaty sąd określa następujące kwestie:

1. w jakim zakresie upadły ma spłacać swoje zobowiązania;

2. w jakim czasie (maks. 36 miesięcy) upadły będzie je spłacał;

3. jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzonapo wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

To, co jest ważne dla upadłego – sąd może, ale nie musi wziąć pod uwagę jego stanowiska co do treści planu spłaty wierzycieli. Sąd natomiast jest obowiązany uwzględnić:

  • możliwości zarobkowe upadłego,
  • konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe,
  • wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Pamiętaj, że upadłemu (ale również wierzycielom) przysługuje zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu.

torun

Toruń

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mogła odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: