Wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną. Bywa niestety tak, że nie wszyscy się do tego kwapią. A z pewnymi sprawami po prostu nie można czekać. Wówczas część współwłaścicieli decyduje się wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni i później żądać zwrotu kosztów od pozostałych. I temu właśnie poświęcony jest dzisiejszy wpis. Wydatki i ciężary Pojęcie wydatków na rzecz wspólną jest w orzecznictwie rozumiane szeroko. Przyjmuje się, że mieszą się w nim nakłady nie tylko konieczne, ale i inwestycyjne, prowadzące do zwiększenia wartości rzeczy wspólnej. Nakłady

Tyle to potrwało w przypadku krakowskiej kamienicy, w której urodził się Wit Stwosz. Sprawa trzykrotnie trafiała do Sądu Najwyższego, a wartość nieruchomości wyceniono na 13 milionów złotych. Nie tylko dlatego warto zwrócić na nią uwagę – posłużyć może jako jaskrawy przykład problemu rozliczania posiadania i korzystania przez współwłaścicieli z rzeczy „ponad przysługujący im udział”.   Do tej pory w orzecznictwie wykształciły się w tej materii dwa kierunki. 1. Korzystanie z nieruchomości tylko w ramach udziału W omawianej sprawie (sygn. akt III CSK 331/09) współwłaścicieli było 4. Dwóch z nich, posiadających

Wspominałam wcześniej o możliwości sądowego zniesienia współwłasności na podstawie zgodnego wniosku wszystkich współwłaścicieli. Koszty takiego postępowania są zdecydowanie niższe niż wtedy, kiedy strony nie mogą się porozumieć co do sposobu zniesienia współwłasności. Warto więc dążyć do tego, aby sąd uznał wniosek za zgodny.   Wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2017 r. wydany w sprawie o sygnaturze akt II CSK 221/16 dobrze obrazuje, jakie wymogi taki zgodny wniosek powinien spełniać. Rodzeństwo (przyjmijmy dla ułatwienia, że nazywali się Kasia i Tomek) złożyło do sądu wniosek, w którym domagało się zniesienia współwłasności

Przeglądając oferty sprzedaży nieruchomości co jakiś czas można się natknąć na ofertę sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości. Sprzedający obiecują, że w umowie pojawi się zapis, że nabywcy będą mogli korzystać z konkretnego lokalu w nieruchomości. Atrakcyjna cena kusi, niejednokrotnie jest bowiem o wiele niższa niż wartość rynkowa tego lokalu. Podpisujesz więc umowę zadowolony, że trafiła ci się taka okazja, jeszcze na remont powinno wystarczyć. Wprowadzasz się do swojego nowego, pięknego mieszkania, a po pół roku otrzymujesz z sądu odpis wniosku o zniesienie współwłasności, w którym ktoś żąda przyznania mu na

Aplikantka w Kancelarii, Oliwia Radlak, wyjaśnia w dzisiejszym wpisie, dlaczego nie taki wilk (w tej roli składnie sprawozdań finansowych) straszny, jak go malują. Sprawozdania finansowe na nowych zasadach wciąż sprawiają przedsiębiorcom wiele problemów. Nowe przepisy to dużo zmian obejmujących nie tylko kwestie merytoryczne, ale przede wszystkim techniczne. Jednakże, po niemalże 5 miesiącach obowiązywania nowych przepisów stwierdzamy, że zmiany te nie są aż takie straszne jak wydawało się na początku roku. Po wielu trudach związanych z nowymi przepisami jak i wymogami technicznymi, z radością stwierdzamy, że składanie sprawozdań finansowych jest proste.

1 2 3 37 Strona 1 z 37

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.