Nowe, ciekawe sprawy w Sądzie Najwyższym

Karolina Rokicka-Murszewska        03 listopada 2017        Komentarze (1)

W ostatnim czasie w Sądzie Najwyższym sporo się dzieje. I nie chodzi mi wcale o różnego rodzaju doniesienia prasowe czy telewizyjne, którymi jesteśmy bombardowani z każdej strony, ale o sprawy, przyjęte do rozpatrzenia przez SN w przeciągu ostatniego 1,5 miesiąca. Pochylam się oczywiście nad tym, co leży w kręgu moich zainteresowań, a więc wszelkiego rodzaju likwidacjami, upadłościami, sprawami rejestrowymi osób prawnych i nie tylko, pracodawców, podmiotów prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.

(1) 

Nieco ponad tydzień temu, 25 października 2017 r., wpłynęło zapytanie, zarejestrowane pod sygnaturą III CZP 96/17, o następującej treści:

Czy pomimo wykreślenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 35b ust. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 ze zm.) i związaną z tym utratą osobowości prawnej, taki zakład opieki zdrowotnej zachowuje zdolność sądową w sytuacji, gdy nie zostało jeszcze zakończone postępowanie likwidacyjne, zaś z art. 60 ust. 6 powołanej wyżej ustawy wynika, że zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, lub odpowiednio publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni medycznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub centrum medycznego kształcenia podyplomowego dopiero po zakończeniu likwidacji zakładu opieki zdrowotnej?​

Ciekawa kwestia, o którą często pytacie w kontekście wykreślenia z RHB lub rozwiązania spółki bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Bardzo mnie zainteresowała ta kwestia zdolności sądowej podmiotu po wykreśleniu z KRS, na jakich zasadach ma to się odbywać itd. Bądźcie więc pewni – do tematu wrócę, jak SN wypowie się w tej kwestii!

(2) 

Natomiast 17 października 2017 r. oznaczono sygnaturą III CZP 90/17 następujące zapytanie:

Czy hipoteza art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.), obligującego sąd rejestrowy do wszczęcia postępowania przymuszającego, obejmuje sytuację, w której po zarejestrowaniu spółdzielni zostaną stwierdzone postanowienia jej statutu sprzeczne z ustawą?​

Kolejne interesujące pytanie. Na blogu przetoczyła się już dyskusja o zakresie działania art. 12 ust. 3 ustawy o KRS. Może wraz z orzeczeniem SN podyskutujemy szerzej o art. 24 ust. 1?

(3)

I wreszcie ostatnie pytanie, choć chronologicznie zostało zadane jako pierwsze (w dniu 18 września 2017 r., sygn. III CZP 81/17):

  1. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała w związku z likwidacją gminnego zakładu budżetowego, który to zakład realizował zadania gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi jej własność, wstępuje w stosunki najmu lokali mieszkalnych w miejsce gminy w charakterze wynajmującego również w odniesieniu do lokali znajdujących się na tych nieruchomościach gminy, które nie wchodziły w skład mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego i nie zostały wniesione jako wkład do spółki?
  2. Czy w wyniku zawarcia umowy dzierżawy, na podstawie której gmina oddaje spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w związku z likwidacją gminnego zakładu budżetowego, w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy, spółka taka wstępuje w miejsce gminy w charakterze wynajmującego w stosunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się na tych nieruchomościach?

O likwidacji gminnego zakładu budżetowego dotychczas nie pisałam na blogu. Tym bardziej temat wydaje mi się godny uwagi.

A Ty? Jak sądzisz? Która sprawa będzie najciekawsza? O której na 100% powinnam napisać na blogu?

 

Zdjęcie pochodzi z serwisu Pixabay.

Koło Naukowe Marketingu Prawniczego UMK znowu w akcji!

Karolina Rokicka-Murszewska        18 października 2017        Komentarze (0)

Spotkanie inauguracyjne - plakat by Łukasz Kwiatkowski

Chciałabym zaprosić Cię na pierwsze spotkanie Koła Naukowego Marketingu Prawniczego, na którym opowiem o mediach społecznościowych prawników – dlaczego i komu są one potrzebne i jak budować zaufanie klienta w oparciu o nie. Spotkanie jest otwarte, czyli może na nie przyjść również osoba, która nie posiada statusu studenta, ale z uwagi na ograniczone możliwości liczebne sal na WPiA, daj nam znać na Facebook’u, że będziesz na spotkaniu!

Plakat wykonał Łukasz Kwiatkowski

Czy spółka kontrolowana przez spółkę zagraniczną, której właścicielem jest Polak, jest cudzoziemcem?

Karolina Rokicka-Murszewska        16 października 2017        Komentarze (0)

Ostatnio bardzo ciekawe pytanie pod wpisem dotyczącym zmian w oświadczeniach do KRS, składanych przez spółki-cudzoziemców, zadała Pani Iza. Bardzo jej za to dziękuję, ponieważ zainspirowało mnie ono do rozrysowania tego problemu w formie prostej grafiki, którą udostępniam również Tobie.

Czy cudzoziemcem będzie również spółka, której głównym akcjonariuszem jest spółka zagraniczna, której to właścicielem jest Polak? W efekcie końcowym spółka kontrolowana jest przez obywatela Polski.

Obie spółki są cudzoziemcami, chociaż obie mają polski „pierwiastek”:) Szczególnie przydatne są definicje „cudzoziemca”, zawarte w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Więcej przeczytasz tutaj:

Uwaga spółki-cudzoziemcy! Nowe oświadczenia w formularzach KRS od 1 czerwca 2017 r.

i tutaj:

Są! Nowe wzory formularzy wniosków do KRS już dostępne

 

 

Duża ustawa reprywatyzacyjna. Co ma na myśli minister Jaki?

Karolina Rokicka-Murszewska        12 października 2017        4 komentarze

Przyznam szczerze, że sam pomysł uregulowania kwestii reprywatyzacyjnych zasługuje na pochwałę. Procesy reprywatyzacyjne toczą się od wielu lat i zdarza mi się na nie spojrzeć nie tylko z perspektywy zwykłego obserwatora, ale również pełnomocnika strony. I wiem, że taki proces jest uciążliwy, długotrwały i często kończy się niczym. Dlatego czekam z niecierpliwością, aż minister Jaki przedstawi projekt założeń albo projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Bo to, co opublikowano obecnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, trudno na razie ocenić.

Wśród „zasad” ustawy reprywatyzacyjnej są:

  1. Zakazy dokonywania zwrotów w naturze, na osoby zmarłe (z czym wiąże się również zakaz ustanawiania kuratorów) czy reaktywowane spółki;
  2. Wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania w przypadkach, gdzie doszło do naruszenia prawa;
  3.  Nieruchomości opuszczone (?) przechodzą po 1 roku na Skarb Państwa;
  4. Przestaje obowiązywać dekret Bieruta;
  5. Wprowadzenie uniwersalnych zasad zwrotu dla wszystkich (do 20% w formie pieniężnej, 25% w obligacjach), ale uprawnionymi będą jedynie osoby w 1 linii (przyznam szczerze, że nie rozumiem – chodzi o linię prostą? ale stopień już niekoniecznie pierwszy, ale też drugi i trzeci? – jeśli ktoś wie, o co chodzi, niech da znać w komentarzu!) i małżonkowie;
  6. Wnioski będzie można składać tylko przez 1 rok.

Na razie ustawa reprywatyzacyjna jest bardzo nieprecyzyjna . Co to są nieruchomości opuszczone, z jaką chwilą przestaje obowiązywać dekret, czy termin 1 rok nie jest za krótki?

Bardzo ciekawe, ale bardzo niejasne. Jeśli chcesz zobaczyć całą tabelkę z pomysłami ministra Jakiego, znajdziesz ją na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


 

Teksty, które mogą Cię zainteresować:

Mała ustawa reprywatyzacyjna. Cz. II – czy to koniec „metody na kuratora”?

Mała ustawa reprywatyzacyjna. Cz. II – czy to koniec „metody na kuratora”?

 

Dyrektywa BRIS, zintegrowany KRS i Unia Europejska

Karolina Rokicka-Murszewska        28 września 2017        2 komentarze

Drogi Czytelniku!

Z radość spieszę Ci donieść, że w najnowszym numerze czasopisma Biuletyn Euro Info (wydawanym przez Enterprise Europe Network w Polsce) ukazał się mój artykuł pt. System integracji rejestrów przedsiębiorców – implementacja dyrektywy BRIS w Polsce. W tym samym numerze znajdziesz artykuł mojego kolegi z Kancelarii, aplikanta radcowskiego Wojtka Jelińskiego, którego być może kojarzysz z blogiem Dochodzenie wierzytelności. Tej tematyki dotyczy też jego artykuł, zatytułowany Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym. cz. I. Część II oczywiście w kolejnych numerach 🙂

Przeczytaj nowy numer Biuletyn Euro Info —> TUTAJ.

Mój artykuł – s. 20, artykuł Wojtka – s. 23.

Dwa słowa tytułem wyjaśnienia, co to jest ten BRIS. Business Registeres Interconnection System – BRIS, czyli system integracji rejestrów przedsiębiorców składa się z rejestrów handlowych państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym polskiego Krajowego Rejestru Sądowego), europejskiej centralnej platformy i portalu e-Sprawiedliwość (e-Justice). Dzięki BRIS szybko i sprawnie dowiemy się, co się dzieje z daną spółką i jej oddziałem, mającymi siedzibę w różnych państwa unijnych – będą przekazywane w szczególności informacje o wszczęciu i zakończeniu wszelkich postępowań likwidacyjnych lub upadłościowych.

Planowano, że ustawa, która ma za zadanie wprowadzić BRIS do Polski, wejdzie w życie w czerwcu i październiku 2017 r. (oraz – częściowo – w 2018 r.). Ważna była data 8 czerwca 2017 r. – był to termin na implementację dyrektywy BRIS. Tymczasem na dzień dzisiejszy (tj. 28.09.2017 r.) trwa wciąż opiniowanie projektu.

Przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz —> TUTAJ.

Projekt opublikowano 3.11.2016 r. Z perspektywy mojego bloga jest on mega ciekawy nie tylko ze względu na BRIS, ale także z uwagi na nowości w kurateli z art. 42 KC i art. 26 ustawy o KRS. Jeśli temat kurateli interesuje Cię bardziej niż dyrektywa BRIS, zapraszam Cię do lektury moich wpisów:

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. I – kurator rejestrowy

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. II – kurator z art. 42 KC

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. III – wynagrodzenie kuratora i kwestie procesowe