Ogłoszenia kuratora

Szanowni Państwo,
w dziale „Ogłoszenia kuratora” będą zamieszczane ogłoszenia o wszelkich zgromadzeniach, zwoływanych w spółkach, w których kuratorem powołany został mec. Karol Sienkiewicz lub ja.

Zachęcam do bieżącego śledzenia działu „ogłoszenia”.
Karolina Rokicka-Murszewska

 

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kancelaria Finansowo-Księgowa B&M nr 12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 466902)

Kurator spółki Kancelaria Finansowo-Księgowa B&M nr 12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 2.08.2017 r. o godzinie 10:00 w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 4, lokal 3, zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki i zapraszam na nie wspólników Spółki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do pojęcia wiążących uchwał, wybór przewodniczącego i przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki.
 4. Powołanie Zarządu Spółki.
 5. Otwarcie likwidacji Spółki.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ROWISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 458070)

Kurator spółki Kancelaria Finansowo-Księgowa B&M nr 12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 2.08.2017 r. o godzinie 11:00 w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 4, lokal 3, zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki i zapraszam na nie wspólników Spółki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do pojęcia wiążących uchwał, wybór przewodniczącego i przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki.
 4. Powołanie Zarządu Spółki.
 5. Otwarcie likwidacji Spółki.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Komentowanie do tego wpisu jest wyłączone.