Zmiany? Lubię, ale nie zawsze są dobre

Karolina Rokicka-Murszewska        13 marca 2018        Komentarze (0)

Nie lubię siedzieć w miejscu. Zmiany mnie motywują, zmiany często sprawiają, że chcę więcej, lepiej, mocniej, wyżej… Ale nie wszystkie zmiany są dobre. Czasem lepsze jest wrogiem dobrego. Przekonałam się już o tym wielokrotnie, przekonuję się o tym też na co dzień w swojej pracy zawodowej.

Ustawodawca również powinien o tym wiedzieć, ale wydaje mi się, że „kombinuje” na siłę, byle tylko zmieniać, byle tylko odhaczyć, że „my zmieniliśmy” – a przecież czasem „nie zaszkodzi niepolepszenie”*.

Hitem i koronnym przykładem jest oczywiście ustawa nowelizująca ustawę o KRS i niektóre inne ustawy, która w części zaczyna obowiązywać już od czwartku, 15.03.2018 r.:

Nowelizacja ustawy o KRS i innych – adres dla doręczeń członka zarządu, kuratela i elektronizacja postępowania rejestrowego

Wprowadza ona wiele zmian, o czym już pisałam. Pominę fakt, że te zmiany powinny pozostawać ze sobą w logicznym związku, a nijak ta elektronizacja KRS nie łączy mi się z kuratorem spółek. Ale – czy są to na pewno dobre zmiany?

Przykład z brzegu – rozszerzenie kompetencji kuratora spółek. Niby dobrze, niby fajnie. Ale co np. ze spółkami „reaktywowanymi”? Wielokrotnie sygnalizowano problemy nadużywania kompetencji kuratora takich spółek. Według nowelizacji będzie on oczywiście ograniczony zakresem zaświadczenia – co jednak, gdy przekroczy zakres upoważnienia? W tej chwili nie jest to obwarowane żadnymi sankcjami. Ponadto, zgodę sądu rejestrowego kurator musi uzyskać tylko naprawdę na najbardziej istotne czynności. Reszta leży w jego gestii. Pół biedy, jeśli to będzie naprawdę przykładający się do swojej pracy kurator. Ale często jest to osoba z przypadku, tak jak w tej historii:

Wszystko, co lubię, w jednym orzeczeniu: kurator, przedwojenna spółka i wspólnicy-spadkobiercy!

Inny przykład – art. 24 ustawy o KRS (postępowanie przymuszające) i nowy ust. 1a. Wprowadzono w nim następującą regulację:

1a. W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte.

Jaki termin? Czy w różnych spółkach powinien sąd w odmienny sposób wskazywać termin na wskazanie, czy organ został powołany, wybrany, a braki usunięte? A co to są „uzasadnione przypadki„? Jak ma ocenić tę – zdecydowanie nieostrą – przesłankę sąd rejestrowy? Moim zdaniem to utrudnienie, a nie ułatwienie.

*cytat z wiersza Mirona Białoszewskiego „dobrze dobrze”

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: