Krajowy Rejestr Zadłużonych ponownie na blogu

Karolina Rokicka-Murszewska        06 marca 2018        Komentarze (0)

Krajowy Rejestr Zadłużonych to spełnienie pewnego rodzaju unijnego zobowiązania do utworzenia rejestru upadłości. Ma usprawnić funkcjonowanie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

KRZ. Kolejny skrótowiec, do którego musimy przywyknąć

Co ma więc wspólnego z rejestrem dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, który już za chwilę zniknie z polskiego porządku prawnego? O tym poniższy wpis.

W Dzienniku Ustaw z 2018 r., pod pozycją 398, została opublikowana ustawa o o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Pisałam już o niej wielokrotnie, ale obszerność regulacji sprawia, że wciąż temat jest niewyczerpany. Ustawa to, oprócz wprowadzenia zmian w kuratelach, postępowaniach przymuszających czy tych związanych z elektronizacją postępowań rejestrowych, likwiduje także instytucję, uważaną od wielu lat za przysłowiowe „piąte koło u wozu” KRS-u, czyli wspomniany wcześniej rejestr dłużników niewypłacalnych. Docelowo RDN ma zostać zastąpiony własnie przez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Kiedy i dlaczego RDN będzie zlikwidowany?

Zmiany związane z RDN wejdą w życie z dniem 1 lutego 2019 r. Od tego dnia nie będzie podstaw do wpisywania dłużników do rejestru, np. tych, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie art. 913 KPC. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazuje się, że rezygnacja z RDN ma usprawnić i przyspieszyć działalność sądu rejestrowego, żeby mógł zająć się istotą swojego działania, tzn. postępowaniami rejestrowymi. Wśród głównych przyczyn, które legły u podstaw likwidacji RDN autorzy projektu ustawy wskazują:

  • duże obciążenie sądów rejestrowych – z roku na rok wzrasta podmiotów pozostających we właściwości sądów; przy czym szybciej wzrasta liczba wpisów do RDN niż do Rejestru Przedsiębiorców;
  • znikome znaczenie RDN w obrocie prawnym, mimo wciąż dużej liczby wpisów – ok. 70.000 rocznie.
Krajowy Rejestr Zadłużonych – od kiedy?

Projekt ustawy o KRZ zakłada, że wejdzie ona w życie 1 lutego 2019 r. W tym samym dniu przestaną obowiązywać przepisy pozwalające na wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jakie informacje mają znaleźć się w KRZ?
— 

(1) o osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wobec których są lub były prowadzone postępowania:

  • restrukturyzacyjne;
  • upadłościowe;
  • o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

(2) o wspólnikach spółek osobowych (np. jawna, partnerska), odpowiadających całym majątkiem za spółkę upadającą;

(3) o osobach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na to, że nie uzyska się z egzekucji kwoty wyższej od kosztów;

(4) o dłużnikach alimentacyjnych zalegających więcej niż 6 miesięcy z płatnościami.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: