Dlaczego ustawodawca rezygnuje z kuratora rejestrowego?

Karolina Rokicka-Murszewska        19 lutego 2018        Komentarze (1)

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, o której niedawno pisałam na blogu. Właśnie w tym wpisie wspomniałam, że w ustawodawca zrezygnował z instytucji kuratora rejestrowego i przepisy art. 26-33 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zostaną uchylone.

Na etapie projektowania ustawy nowelizującej zakładano jednak, że ten rodzaj kuratora będzie utrzymany, tylko z modyfikacjami. Głównym zadaniem kuratora rejestrowego po noweli miało być doprowadzenie do wykonania przez dany podmiot obowiązków rejestrowych. Co planowano odnośnie kurateli rejestrowej, możesz przeczytać tutaj:

Ministerialne propozycje zmian w kurateli. Cz. I – kurator rejestrowy

Koniec końców zrezygnowano jednak całkowicie z kuratora rejestrowego. Dlaczego? To wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej. Argumenty w wersji skróconej poniżej:

  1. Istnienie równolegle dwóch instytucji (kuratora rejestrowego i kuratora „materialnego” – z art. 42 k.c.) prowadziło do rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.
  2. W ciągu 16 lat funkcjonowania kuratora rejestrowego ustanowiono ich bardzo niewielu (ilu – tego w uzasadnieniu nie wskazano).
  3. Wprowadzono zmiany w zakresie działania kuratora z art. 42 k.c.
  4. Był to postulat środowiska sędziów i referendarzy sądowych.

Jeśli chodzi o przepisy przejściowe, to zgodnie z art. 42 ustawy nowelizującej:

Do kuratorów ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 26 ustawy zmienianej w art. 1 lub art. 42 § 1 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się przepisy dotychczasowe. Sąd rejestrowy może zmienić zakres uprawnień kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 ustawy zmienianej w art. 2, stosując ten przepis w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z uchyleniem art. 26-33 ustawy o KRS, zmieniono przepisy stanowiące podstawę ustanawiania kurateli w prawie upadłościowym, a więc art. 20 ust. 2 pkt 6, art. 26(1) – kurator w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i art. 187 (kurator w postępowaniu upadłościowym).

Żeby nie było – akurat tę zmianę oceniam na plus. Pytanie, czy likwidacja jednej instytucji i tak szerokie kompetencje kuratora materialnego faktycznie rozwiążą problem kurateli spółek. Ponadto zastanawia mnie, jak to będzie z postępowaniami przymuszającymi – ile z nich zakończy się kuratelą, teraz już na podstawie art. 42 kc?

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Gaweł Luty 21, 2018 o 23:26

„Ponadto zastanawia mnie, jak to będzie z postępowaniami przymuszającymi – ile z nich zakończy się kuratelą, teraz już na podstawie art. 42 kc?” – myślę, że niewiele…;)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: