Śmierć przedsiębiorcy – jakie skutki dla pracownika?

Karolina Rokicka-Murszewska        05 lutego 2018        Komentarze (0)

Idzie nowe! Kolejne prawniczki i prawnicy dołączają do zespołu Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch, którzy – mam nadzieję – będą często gościć na łamach bloga. Moimi gośćmi były Agata Kicińska, autorka poczytnego bloga Prawo dla pracodawcy, nasza (była już) stażystka Renata Badowiec, a teraz czas na aplikantkę I roku przy OIRP w Toruniu – Oliwię Radlak. Oliwia współpracuje z działami kadrowo-płacowymi Klientów kancelarii i doradza im w kwestiach stosowania szeroko rozumianego prawa pracy. Dla czytelników mojego bloga komentuje śmierć przedsiębiorcy w kontekście skutków prawnych dla pracowników i samej firmy.

Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wywołuje określone skutki, najczęściej negatywne. Przede wszystkim w ten sposób dochodzi do zakończenia jego bytu prawnego jako podmiotu gospodarczego. Co to jednak oznacza dla jego pracowników?

Śmierć przedsiębiorcy a brak ciągłości zatrudnienia

—–
Jednym ze skutków śmierci przedsiębiorcy jest brak ciągłości zatrudnienia. W takim przypadku przepisy prawa przewidują wygaśnięcie umów o pracę z mocy prawa.

Obecnie w prawie znany jest jeden sposób gwarantujący ciągłość zatrudnienia pracowników po śmierci przedsiębiorcy. Wyjątek ten określa art. 632 § 3 K.p., który stanowi, że w razie przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę umowy o pracę nie wygasają.

Nowym pracodawcą będzie z reguły spadkobierca, lecz nie można wykluczyć, że podmiotem przejmującym będzie inny podmiot np. dzierżawca czy podmiot korzystający z usług outsourcingowych.

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

—–
Przejęcie pracowników musi nastąpić na zasadach określonych w ustawie. Mianowicie musi dojść do przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Zakładem pracy jest zespół środków majątkowych i osobowych oraz organizacyjnych. Chodzi więc o lokal, urządzenia, pracowników, kontrahentów i inne elementy zarówno materialne jak i niematerialne.

Przejęcie pracowników nie będzie więc możliwe jeżeli przedsiębiorca nie miał żadnych składników majątku. W takiej sytuacji wraz ze śmiercią pracodawcy umowy o pracę wygasną w mocy prawa, a pracownicy nabędą prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez nowego pracodawcę, umowy uprzednio zawarte z pracownikami będą obowiązywały na identycznych warunkach i będą mogły być zmieniane jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie z pracownikami.

Inne sposoby zabezpieczenia pracowników

—–
Przedsiębiorca może jednak zabezpieczyć interesy firmy oraz pracowników przed utratą pracy. Po pierwsze przedsiębiorca może zdecydować się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego. W takiej sytuacji rolę pracodawcy przejmie spółka, a śmierć wspólnika nie spowoduje wygaśnięcia stosunków pracy.

Drugim sposobem jest sprzedaż lub darowizna firmy za życia przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie sprawdza się jednak w niewielu przypadkach. Przedsiębiorca może również sporządzić testament w formie aktu notarialnego i przekazać przedsiębiorstwo wybranej osobie w drodze zapisu windykacyjnego.

Nowe sposoby na śmierć przedsiębiorcy

—–
Skala problemów związanych z brakiem ciągłości przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy zwiększa się z roku na rok. Problemy te jednak zostały zauważone. Minister rozwoju i finansów proponuje zmiany. Po części problemom tym ma zaradzić ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, której projekt znajduje się obecnie w Komisji Prawniczej.

O tej nowej ustawie, o której powyżej wspomina Oliwia, wielokrotnie mogłeś już przeczytać lub usłyszeć na moim blogu: 

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Prokurent mortis causa i sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: