Uwaga spółki-cudzoziemcy! Nowe oświadczenia w formularzach KRS od 1 czerwca 2017 r.

Karolina Rokicka-Murszewska        25 maja 2017        18 komentarzy

Nie tak dawno pisałam o planowanych zmianach w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Czas biegnie nieubłaganie, więc za chwilę, a dokładnie 1 czerwca 2017 r. zmiany „planowane” staną się faktem.

„Jestem cudzoziemcem”. Uwaga na zmiany w ustawie o KRS po 1 czerwca 2017 r.

Kto powinien zwrócić na nie szczególną uwagę? Tak właściwie, to WSZYSCY.

No dobra, przesadzam 🙂

Zmiany dotyczą wszystkich podmiotów, które składają wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS. Od 1 czerwca 2017 r. ustawodawca nakłada na wnioskodawcę w postępowaniu o wpis zmian do rejestru obowiązek złożenia oświadczenia, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a jeśli jest – to, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KIEDY SKŁADAMY OŚWIADCZENIE?

Oczywiście nie każdy wniosek o wpis lub zmianę wpisu w KRS wywoła konieczność złożenia oświadczenia. Wnioskodawca składa oświadczenie:

1) gdy wpis obejmuje nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków

Do tego typu zmian dochodzi stosunkowo często – może chodzić np. o umowę sprzedaży udziałów, akt poświadczenia dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku,

2) gdy składa do akt rejestrowych dokumenty w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o KRS, zawierające informacje o zmianach wspólników spółki.

O co chodzi z tym „trybem art. 9 ust. 2 uKRS”? Jest to taka sytuacja, w której przepis szczególny nakazuje nam zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a jednocześnie – dane te nie podlegają wpisowi do określonego działu KRS. Wówczas dokumenty zawierające te dane składa się do akt rejestrowych.

Dokumentami „zawierającymi informacje o zmianach wspólników spółki” będą przede wszystkim listy wspólników, które dołącza się do wniosku w przypadku zmian w strukturze właścicielskiej.

KIM JEST CUDZOZIEMIEC?

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

  1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  4. osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Od razu nasuwa się wobec tego pytanie – jaką spółkę nazwiemy spółką kontrolowaną? Spółką kontrolowaną jest spółka, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą.

Pozycja dominująca spółki z kolei oznacza, że jest ona uprawniona do powoływania lub odwoływania

  1. większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
  2. większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Uff 🙂 Sporo tego.

Warto na początek, zanim wskażemy, czy nasza spółka (przecież wydawałoby się – polska!) może być cudzoziemcem, czy nie, dobrze przemyśleć, jaka jest jej struktura właścicielska. Nie trzeba wiele: kilku udziałowców – cudzoziemców dysponuje (łącznie) ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników, i spółka jest uznana za cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

To akurat będzie bardzo proste – w nowych formularzach wniosków do KRS znajdziemy odpowiednie rubryki. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pokazał się już projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, zmieniającego rozporządzenie ws. określania wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS, jak również projekt załącznika do tego rozporządzenia – wzory formularzy.

Uważaj! Nowe formularze zaczynają obowiązywać już od 1 czerwca 2017 r.!!!

Pokażę Ci, jak to wygląda, na przykładzie formularza KRS-Z3, o którym pisałam m.in. tutaj, a który dotyczy wpisu zmian danych w spółce z o.o. lub akcyjnej:

W nowym formularzu należy wypełnić pole nr 12 lub 13, przy czym – zgodnie z pouczeniem – wyłącznie wtedy, gdy wniosek o zmianę wpisu obejmuje nabycie lub objęcie udziałów lub akcji. Jeśli nasz wniosek dotyczy przykładowo zmiany w umowie spółki – zmiany siedziby, pola nr 12 i 13 przekreślamy.

PO CO?

Na koniec pewnie spytasz – a po co to komu? Te wszystkie zmiany służyć mają przede wszystkim ministrowi spraw wewnętrznych, który ma zapewnić pełną informację o nabywanych lub obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości rolnych. Minister dzięki rejestrowi może badać legalność nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji.


Masz wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić nowy formularz KRS-Z3? A może zastanawiasz się, czy spółka, której członkiem zarządu jesteś, jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?

Skontaktuj się ze mną! Rozwiążemy Twój problem!

Pozdrawiam Cię serdecznie
Karolina Rokicka-Murszewska

{ 18 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

JOANNA Czerwiec 2, 2017 o 18:24

Witam,

rozumiem że system s24 nie został przygotowany do zmiany? właśnie otrzymałam wniosek do uzupełnienie tych informacji. Czy muszę udać się do sądu i tam złożyć brak?

Odpowiedz

Łukasz Czerwiec 30, 2017 o 11:30

tak, należy uzupełnić braki formalne w KRS w biurze podawczym ewentualnie wysyłając oświadczenia do sądu pocztą.

Odpowiedz

Adam Czerwiec 4, 2017 o 22:54

Pytanie czy rozporządzenie obowiązuje? Nie znalazłem informacji żeby weszło w życie. Ktoś mnie poprawi może? Zdaje się, że nie zdążyli przed 1 czerwca

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Czerwiec 7, 2017 o 20:37

@Adam, nawet jeśli rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, to i tak obowiązują zmiany w ustawie, które zobowiązują do składania oświadczeń o posiadaniu statusu cudzoziemca.

Odpowiedz

M.M Czerwiec 7, 2017 o 18:23

Masakra z tą zmianą.

Przepis wymagający oświadczenia wszedł w życie 1 czerwca 2017r. Formularze są stare, bo rozporządzenie wprowadzające nowe nie weszło, choć było pół roku aby to zrobić.

Wychodzi na to, że powinienem od każdego wnioskodawcy chcącego ujawnić zmianę wspólnikow wymagać oświadczenia na oddzielnej kartce, czyli wzywać o braki. Załatwialności to delikatnie mówiąc, nie poprawi.

A listy pytań to nie zamyka.
Z jednej strony przepis wymagający oświadczeń wszedł teraz. Z drugiej strony w samej ustawie zmieniającej przepis przejściowy mówi, że ustawę stosuje sie dopiero do czynności mających miejsce po jej wejściu w życie. Czyli np. do umów zbycia udziałów zawartych po tej dacie. Problem mają ci orzecznicy, którzy stoją na stanowisku, że dostateczną podtawą wpisu jest lista wspólników.

No i co mam zrobić z delikwentem, który mi napisze, że nie jest cudzoziemcem, mimo, że z rejestru gołym okiem widzę, że nim jest? Zwrócić na złe wypełnienie formularza? Olać? Powiadomić prokuratora ( na pewno bardzo się ucieszy)?

Niestety tyle się mówi o zbyt szerokiej kognicji sądów, a nasz kochany ustawodawca lekką ręką dorzuca nam roboty. I to roboty durnej, bo wystarczy skłamać, że się nie ma nieruchomości i i tak nikt nie złapie. A już na pewno nie sąd rejetrowy, który i tak ledwo sobie radzi z obecnym nawałem pracy i nie ma czasu oglądać każdego dokumentu z obu stron.
Ale to pewnie byłoby zbyt oczywiste, aby podłączyć rejestr pod księgi wieczyste, aby pobierał infomację, czy dana spółka ma nieruchomość.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Czerwiec 7, 2017 o 20:28

Dziękuję za ten komentarz Panie Referendarzu – w punkt! Sama się zastanawiam, czy dołączać czy nie osobne oświadczenia, ale zapewne dołączę „z ostrożności procesowej”.
Tak przy okazji – o kognicji sądów rejestrowych i jej – chyba niepotrzebnym –
poszerzaniu – pisałam już TUTAJ

Odpowiedz

Agnieszka Lipiec 7, 2017 o 13:25

Witam,
Czy w sytuacji gdy jeden z udziałowców ma obywatelstwo polskie ale zagraniczne korzenie wówczas trzeba składać oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Lipiec 7, 2017 o 13:32

Nie, musiałby nie mieć polskiego obywatelstwa. Drugi warunek- ponad 50% udziałów. Dopiero wtedy możemy mówić o spółce-cudzoziemcu

Odpowiedz

Agnieszka Lipiec 7, 2017 o 14:47

Pani Karolino,
Czyli jeżeli udziałowiec ma równo 50%udziałów i posiada obywatelstwo polskie i niwmiwckie to składam oświadczenie do KRS że spółka w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie jest cudzoziemcem? Czy powinnam na tym oświadczeniu napisać iż prezes posiada 2 obywatelstwa czy tylko wystarczy samo oświadczenie że nie jest? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Agnieszka Lipiec 7, 2017 o 14:48

dwa obywatelstwa polskie i niemieckie

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Lipiec 7, 2017 o 15:12

Pani Agnieszko, cudzoziemcem jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. W tym przypadku obywatelstwo polskie udziałowiec posiada, poza tym musiałby mieć powyżej 50%, czyli co najmniej 51%, wiec w oświadczeniu zaznacza Pani, ze spółka nie jest cudzoziemcem, drugie oświadczenie-zgodnie z pouczeniem-wykreśla. Zaznaczam jednak, ze pisze to na bazie tego, co Pani przedstawia, nie znam wszystkich okoliczności, nie wiem, kim jest drugi wspólnik itd. Zakładam, ze poza tym wspólnicy pozostali maja obywatelstwo polskie i spółka nie ma siedziby za granica.

Odpowiedz

Agnieszka Lipiec 7, 2017 o 15:25

Pani Karolino,
Tak wszyscy wspólnicy mają obywatelstwo polskie i nie posiadają siedziby za granicą. Sąd mimo wszystko odrzucił wniosek o rejestrację z braku dołączenia tego oświadczenia. Zakładam, że w myśl nowych przepisów od 1 czerwca 2017 każdy podmiot bez względu czy jest cudzoziemcem czy nie musi taki dokument dołączyć do wniosku rejestracyjnego?

Sandra Lipiec 12, 2017 o 09:31

Dzień Dobry,
zostaliśmy zobowiązani do złożenia oświadczeń w terminie 7 dni. Niestety Zarząd=wspólnicy są na zagranicznym wyjeździe, co powinniśmy zrobić? wnieść o wydłużenie terminu? przesłać skan oświadczeń (oryginały nie dojdą na czas)?

Odpowiedz

Karol Lipiec 12, 2017 o 12:15

Dzień Dobry,
zostaliśmy zobowiązani do złożenia oświadczeń w terminie 7 dni. Niestety Zarząd=wspólnicy są na zagranicznym wyjeździe, co powinniśmy zrobić? wnieść o wydłużenie terminu? przesłać skan oświadczeń (oryginały nie dojdą na czas)? Dołączam się do tego pytania

Odpowiedz

KAMA Wrzesień 13, 2017 o 18:35

A ja się wypełniając ten formularz W3 po prostu pomyliłam zaznaczjąc, iż nowzawiązana spółka nie jest cudziemcem pomimo, iż 100 % kapitału ma obcego. Dostałam wezwanie do złożenie odpisu z reejstru wspónika n potwierdzenie, iż nie jest cudziemcem. Oczywiście jest. Jak wybrnąć z tej pomyłki?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Wrzesień 13, 2017 o 19:30

Ponowne złożenie W3 z pismem przewodnim wyjaśniającym oczywistą omyłkę w poprzednim formularzu z prośbą o załączenie do nowego załączników z poprzedniego? Tak przychodzi mi to „na szybko” na myśl. Ewentualnie – jakieś samo pismo wyjaśniające, ale chyba bez drugiego KRS-W3 się nie obejdzie.

Odpowiedz

KAMA Wrzesień 14, 2017 o 07:41

Tak własnie zrobiłam, zobaczymy jaki będzie efekt.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Lipiec 7, 2017 o 15:30

Ha, Pani Agnieszko, to nieco bardziej skomplikowane. Jeśli składaliście wniosek po 1.06.2017, to nowa regulacja już obowiązywała, ale nie było jeszcze nowych wzorów formularzy. Pisałam o tym tutaj:
Natomiast w końcu nowe wzory się ukazały:
I teraz w zależności od tego, co zrobił sąd: jeśli dostaliście zarządzenie o zwrocie, ale bez fizycznego zwrotu wniosku, to złóżcie oświadczenie w przeciągu 7 dni (wzory oświadczeń TUTAJ).
Jeśli już jest na to za późno, to wypełnijcie nowy wniosek i wnoście o to, aby poprzednie opłaty zostały zaliczone na poczet nowego wniosku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: