Czas na walne!

Karolina Rokicka-Murszewska        15 maja 2017        Komentarze (0)

Przygotowujesz już walne zgromadzenie (spółka akcyjna) lub zgromadzenie wspólników (spółka z o.o.)? Jestem pewna, że jeśli jeszcze nie, to niedługo będziesz musiał się za to zabrać. Coroczne zgromadzenia już się rozpoczęły, a to wiąże się z obowiązkiem złożenia odpowiednich dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Urzędu Skarbowego. Jakie to dokumenty?

Najprostszy wariant, jeśli zgromadzenie zwyczajne dotyczy wyłącznie „standardów” (sprawozdanie finansowe i z działalności, ewentualnie opinia biegłego rewidenta), opisuję tutaj:

KRS-Z30 w spółce kapitałowej. Jak i kiedy składać?

Pamiętaj o opłatach! Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł, zaś 100 zł kosztuje ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeśli natomiast oprócz standardowego zatwierdzania sprawozdań, absolutoriów itp. chcesz podczas zgromadzenia zrobić coś jeszcze (np. powołać nowego członka rady nadzorczej, zmienić umowę spółki), to zamiast KRS-Z30 powinieneś wypełnić KRS-Z3 i dołączyć do niego KRS-ZN (informacja o sprawozdaniach), a także inny, potrzebny Ci załącznik (np. KRS-ZK, jeśli zmieniasz członka rady nadzorczej lub KRS-ZM, gdy zmieniono przedmiot działalności).

Opłata sądowa w takiej sytuacji jest nieco większa i wynosi 250 zł (+ oczywiście 100 zł za ogłoszenie w MSiG).

Wykaz wszystkich formularzy, potrzebnych do złożenia wniosku do KRS, znajdziesz TUTAJ.

A co z Urzędem Skarbowym? Uwaga na krótszy termin!

Spójrz, co dokładnie, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musisz przygotować dla skarbówki:

Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, który formularz jest dla Ciebie, albo jak wypełnić go w sposób prawidłowy, odezwij się do mnie! Możesz to zrobić w komentarzu lub przez formularz kontaktowy:

Kontakt

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: