Rozwiązanie „martwych podmiotów” bez likwidacji. Działa czy nie?

Karolina Rokicka-Murszewska        07 marca 2017        Komentarze (0)

W maju ubiegłego roku pisałam na blogu, że powoli sądy zaczynają stosować regulację z art. 25a i następne ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli wszczynają z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W ostatnim czasie natomiast postanowiłam sprawdzić, czy faktycznie coś się dzieje „w temacie”. Wykorzystałam do tego Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG). Dlaczego?

Bo zgodnie z art. 25b ust. 4 uKRS zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu tego postępowania w MSiG jest obowiązkiem sądu:

W odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców oraz podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ogłoszenie zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Dodatkowo, tego rodzaju informacja może się także pojawić w w dzienniku lub czasopiśmie, bądź w inny sposób dotrzeć do opinii publicznej („taki, jaki (sąd rejestrowy) uzna za odpowiedni”).

Na ogłoszenia w prasie o rozwiązaniu podmiotu bez likwidacji – przyznam szczerze – nie trafiłam, co nie oznacza, że ich tam nie ma. Natomiast przegląd Monitorów chociażby jedynie z tego roku, czyli nieco z ponad dwóch miesięcy, jest potwierdzeniem tego, że coś się dzieje w temacie. W wybranych na „chybił-trafił” dwóch numerach MSiG (z 1 lutego 2017 r., nr 22/2017 oraz z 6 marca 2017 r., nr 45/2017) znajdziemy łącznie ponad 60 ogłoszeń o wszczęciu z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. A to tylko dwa numery.

Jak powinno wyglądać ogłoszenie sądu rejestrowego o wszczęciu postępowania?

Zgodnie z art. 25b ust. 3 uKRS, ogłoszenie zawiera:

  1. nazwę sądu rejestrowego prowadzącego postępowanie, nazwę (firmę) podmiotu, numer podmiotu w Rejestrze, ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby oraz informację o celu prowadzonego postępowania;
  2. wezwanie skierowane do wszystkich osób, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  3. pouczenie, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

A jak wygląda?

Przykładowe z nr 22/2017:imisig2

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: