Upadłość a przerejestrowanie spółki do KRS

Karolina Rokicka-Murszewska        19 stycznia 2017        Komentarze (0)

IMG_3666

Przeglądając dzisiaj orzeczenia Sądu Najwyższego, zauważyłam, że w grudniu 2016 r. SN rozstrzygał kwestię dotycząca art. 9 ustawy wprowadzającej przepisy do KRS, a więc dotknął słynnej już na tym blogu kwestii nieprzerejestrowania spółki z RHB do KRS do końca 2015 r.

W sprawie, rozpoznawanej pod sygn. III CZP 83/16 zostały zadane następujące pytania:

  1. Czy zakres regulacji art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.), dalej określanej jako: „PwUoKRS” i skutki prawne przewidziane tym przepisem obejmują także pozbawione organów osoby prawne postawione w stan upadłości przed wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy, które zaniechały obowiązku przerejestrowania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?
  2. Czy wynikający z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z dnia 15 lipca 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 z późn. zm.) dalej określanej jako „UoKRS”, obowiązek ujawnienia z urzędu wzmianki o ogłoszeniu upadłości nakłada na Sąd rejestrowy obowiązek dokonania przerejestrowania z urzędu, jeżeli przerejestrowanie takie jest niezbędne do wpisu wzmianki o ogłoszeniu upadłości, a dokonanie takiego przerejestrowania na wniosek upadłego nie jest faktycznie możliwe?
  3. Przyjmując możliwość przerejestrowania z urzędu w opisanej w pkt 2 sytuacji „czy jest prawnie dopuszczalne, by wpis nie obejmował wszystkich danych wymaganych zgodnie z przepisami UoKRS?
  4. Czy, biorąc pod uwagę wykładnię systemową, literalna wykładnia art. 9 „PwUoKRS” zgodnie z którą zaniechanie przez upadłego obowiązku przerejestrowania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy jednoczesnym uznaniu, iż syndykowi masy upadłości nie przysługuje czynna legitymacja procesowa do wszczęcia postępowania zmierzającego do dokonania tego przerejestrowania na jego wniosek, może prowadzić do zakończenia postępowania upadłościowego przed stwierdzeniem jego ukończenia przez Sąd prowadzący postępowanie upadłościowe?

Co na to wszystko SN? Dość lakonicznie:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2016 r.

Spółka akcyjna w upadłości wpisana do rejestru handlowego podlega z urzędu „przerejestrowaniu” do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Z niecierpliwością czekam na uzasadnienie – nie omieszkam Wam o nim opowiedzieć na blogu, jak tylko się ukaże.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: