Zawieszenie działalności gospodarczej

Karolina Rokicka-Murszewska        06 czerwca 2016        Komentarze (0)

img_0991-768x1024
Prowadzenie działalności gospodarczej to ryzykowne przedsięwzięcie. Czasem przecież możesz nie mieć zleceń, niekiedy złe warunki atmosferyczne będą utrudniać Ci wykonywanie działalności (jeśli prowadzisz ją na świeżym powietrzu). Może również się zdarzyć, że nie czynniki zewnętrzne, a wewnętrzne nie pozwolą Ci na wykonywanie pracy – choćby Twoje złe samopoczucie czy problemy zdrowotne. W tej sytuacji nie trzeba od razu kończyć swojej działalności (czyli wykreślać się z CEIDG czy likwidować spółki). Można ją po prostu zawiesić.

Zawieszenie normuje art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wskazuje on na warunki, jakie spełniać musi przedsiębiorca, który chce zawiesić działalność. Są to:

1. NIEZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

Pamiętaj, że pracownikiem jest także np. osoba przebywająca na urlopie wychowawczym. Nie jest natomiast pracownikiem osoba, z którą podpisałeś umowę o dzieło czy zlecenia. W związku z tym przy zawieszaniu działalności nie ma obowiązku rozwiązywania z nimi umów.

2. „Zmieszczenie się” w okresie zawieszenia – OD 30 DNI DO 24 MIESIĘCY;

Ważne, żeby nie było ani krócej, ani dłużej. Jeśli przekroczysz 24 miesiące zawieszenia, organ dokona wykreślenia działalności z CEIDG z urzędu (więcej przeczytasz TUTAJ). Jeśli chodzi o terminy, istotną dla Ciebie informacją jest również fakt, że data rozpoczęcia zawieszenia i data wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

3. ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA działalności gospodarczej

Nie chodzi o zaprzestanie w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli zupełne zaniechanie jej prowadzenia. W okresie zawieszenie następuje ograniczenie działalności do czynności dozwolonych przez ustawę. Są to:

  1. prawo wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązania, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. prawo zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
  4. prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
  6. prawo osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Jak widać, zawieszenie nie równa się całkowitemu nicnierobieniu 🙂

4. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu.

Musisz go skierować do CEIDG (1-osobowa działalność gospodarcza) lub do KRS (jeśli prowadzisz spółkę). Odpowiednie wzory znajdziesz tutaj:

CEIDG

KRS

A jeśli miałbyś jakiekolwiek problemy z wnioskami lub w ogóle z zawieszeniem działalności , daj mi znać w komentarzu albo przez formularz kontaktowy! Razem na pewno je rozwiążemy 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: