Od dzisiaj zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Karolina Rokicka-Murszewska        19 maja 2016        Komentarze (0)

Nie wiem, czy pamiętasz, ale dzisiaj (czyli 19.05.2016 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

Pisałam o tym na początku roku:

Krótka historia o wykreślaniu (z CEIDG)

Dla przypomnienia – w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej rejestrują się osoby fizyczne, chcące prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Od 2011 r. CEIDG działa w systemie teleinformatycznym, więc rejestrować można się on-line. Wniosek jest bezpłatny (zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej). Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Od 1.07.2011 r. do 30.06.2014 r. ponad 25 tys. nowych przedsiębiorców wybrało elektroniczną formę uruchomienia swojej działalności gospodarczej. Dużo? Niestety, nie – to tylko ok. 3% ogólnej liczby rejestrujących się przedsiębiorców.

W związku z tym podjęto próbę usprawnienia systemu, której efektem jest wchodząca dzisiaj w życie nowelizacja. Jakie są nadzieje i plany projektodawców ustawy? M.in.:

  1. uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG
  2. uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG
  3. poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG
  4. ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej
  5. ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Czy tak się stanie? Jak zawsze oceni to praktyka, zaś pewnym wskaźnikiem będzie zwiększenie (lub zmniejszenie) odsetka przedsiębiorców wybierających drogę elektroniczną do komunikacji z CEIDG.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: