Opłaty za MSiG nie uiścisz znakami sądowymi

Karolina Rokicka-Murszewska        31 marca 2016        2 komentarze

Składając wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego należy zawsze pamiętać, aby oprócz opłaty sądowej uiścić również opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 125 ze zm.):

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:
1) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej
2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;
2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy;
3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

MSiG jest wydawany w formacie PDF, zaś sądy rejonowe zobowiązane są udostępniać nieodpłatnie jego przeglądanie. Przeglądać Monitory możesz również TUTAJ.

Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 100 zł (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 649). We wskazanym rozporządzeniu znajdziemy również bardzo ważny przepis dotyczący tego, w jaki sposób uiścić tę opłatę. Zgodnie z § 7 ust. 1, opłaty za ogłoszenie wpisu, o którym mowa w § 6 ust. 1, pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.

Oznacza to, że nie możesz uiścić opłaty za ogłoszenie w MSiG znakami sądowymi. Najwygodniej uczynić to po prostu przelewem na konto sądu rejonowego.

Przykład:

Spółka z o.o., działająca w Toruniu, chce zmienić przedmiot działalności. Powinna ona dokonać wpłaty:

250 zł – opłata sądowa,

100 zł – ogłoszenie w MSiG,

łącznie – 350 zł na konto Sądu Rejonowego w Toruniu, prowadzone przez NBP o/o Bydgoszcz (numer konta zawsze znajdziesz na stronie internetowej sądu). W tytule przelewu wpisz, za co została uiszczona opłata (za wpis zmiany danych spółki oraz ogłoszenie w MSiG, dobrze jest dodać nazwę spółki i jej numer w KRS).

Jeśli jednak już uiściłeś opłatę znakami sądowymi, to sąd dokona zwrotu wniosku i może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeśli uzupełnisz wniosek (czyli wpłacić opłatę za MSIG na konto), wówczas skutki Twojego wniosku zaistnieją od daty pierwotnego wniesienia.

20160331_090340

A taki piękny poranek witał nas dzisiaj na Warszawskiej 4 🙂

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek Październik 4, 2017 o 16:22

W Gdańsku przechodzi płatność znakami, zwrotu nie było;)

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 4, 2017 o 17:00

😮😮 naprawdę? Który sąd? Bo aż trudno mi w to uwierzyć!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: