Zdolność upadłościowa notariusza

Karolina Rokicka-Murszewska        24 marca 2016        Komentarze (0)

Wczoraj, 23 marca 2016 r., Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. III CZP 4/16) i udzielił odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy notariusz jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz.U.  z  2012 r., poz. 1112 ze zm.) w zw. z  art. 43[1] k.c.?​

Odpowiedź Sądu jest następująca:

Notariusz jest przedsiębiorcą (art. 43[1] k.c.).

Sformułowanie pytania wskazuje jednak, że sprawa nie dotyczyła wyłącznie tego, czy notariusz jest przedsiębiorcą, ale również kwestii związanych ze zdolnością upadłościową przedsiębiorców.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Prawa upadłościowego i naprawczego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.12.2014 r.) odpowiadał obecnemu art. 1 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego. Stanowi on, że:

Ustawa reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami.

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 „Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”.

Uzasadnienie powyższego wyroku nie jest jeszcze dostępne. Jak tylko się ono pojawi, na pewno przeczytasz na blog mój dłuższy komentarz dotyczący zdolności upadłościowej notariusza.

torun-419207_1280

Toruń taki piękny! (fot. Pixabay)

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: