Formularz wniosku o upadłość konsumencką

Karolina Rokicka-Murszewska        04 lutego 2016        4 komentarze

Jeśli kiedykolwiek odwiedzałeś stronę bloga na Facebook’u to wiesz, że dość długo zdjęciem w tle było zdjęcie formularzy wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego KRS-X2, KRS-Z61 oraz KRS-ZR. Moim zdaniem formularz to zdecydowane ułatwienie, nie tylko dla wnioskodawcy, ale i dla sądu, który nie musi dopatrywać się w piśmie dłużnika, wnoszącego o upadłość, czy zawarł on we wniosku wszystkie prawem wymagane elementy.

Do 31 grudnia 2015 r. wniosku o upadłość konsumencką nie trzeba było składać na formularzu. Nowe brzmienie przepisowi art. 4912 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe nadała ustawa z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), która weszła w życie 1.01.2016 r. (zobacz też: Prawo restrukturyzacyjne wprowadza zmiany w prawie upadłościowym). Przepis ten brzmi:

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem art. 8 i art. 9. Wniosek składa się na formularzu.

Sformułowanie dotyczące konieczności uwzględnienia art. 8 i 9 oznacza, że wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może złożyć również jej wierzyciel (również na formularzu). Nie w każdym jednak przypadku wierzyciel zyskuje takie uprawnienie, a jedynie wierzyciel osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą i zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok, oraz wierzyciel dłużnika faktycznie prowadzącego działalność, który nie dopełnił obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

W nowym wniosku jest nawet specjalna rubryka, numer 5.1 oraz 5.2, gdzie wierzyciel musi wskazać, jaka jest podstawa jego wniosku. Wniosek wierzyciela jest zdecydowanie prostszy niż wniosek dłużnika, wymagający wskazania wykazu majątku z szacunkową wyceną – składników majątku, należności (wierzytelności dłużnika) względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych (środki na rachunkach) oraz względem innych podmiotów, spisu wierzycieli oraz spisu wierzytelności spornych. Wierzyciel, składając wniosek, musi złożyć tylko spis swoich wierzytelności. O innych problemach z przepisem art. 8 p.u.n. pisałam też TUTAJ.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. niezłożenie wniosku na formularzu skutkuje wezwaniem przez sąd do uzupełnienia braków formalnych, zaś nieuzupełnienie tego braku – zwrotem wniosku, który nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Ma to znaczenie szczególnie, jeśli chodzi o wierzycieli, związanych rocznym terminem na zgłoszenie wniosku o upadłość konsumencką dłużnika.

Jeśli chcesz zobaczyć wzory formularzy, zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela jako wnioskodawcy, kliknij na zdjęcie.wniosek dłużnika-vert

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

aleksander Luty 9, 2016 o 13:17

Ciekawa strona.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Luty 9, 2016 o 13:36

@aleksander, dziękuję bardzo!

Odpowiedz

Ewa Czerwiec 20, 2016 o 15:29

czy zmieniły się formularze dla spółek (mam jawną, podobna sytuacja jak tu: http://www.eporady24.pl/upadlosc_spolki_jawnej,pytania,9,34,8120.html – podaję dla naświetlenia)? jeśli tak, rposzę o informację. dziękuję.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Czerwiec 22, 2016 o 22:09

@Ewa, ale zmieniły w stosunku do czego? Tutaj znajdziesz aktualne formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: