Krótka historia o wykreślaniu (z CEIDG)

Karolina Rokicka-Murszewska        20 stycznia 2016        8 komentarzy

Przygotowując ten wpis z ciekawości spojrzałam, co w temacie „wykreślania” proponuje Wujek Google. Oto wyniki:

ceidg

Wykreślenie z CEIDG w pierwszej trójce. Upewniłam się tym samym, że temat jest godny poruszenia, a więc zapewne ważny dla Ciebie.

Ostatnio na blogu pisałam o zmianach w Prawie o stowarzyszeniach, które wchodzą w życie 20 maja 2016 r. Dzień wcześniej, 19 maja 2016 r., zmienia się ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.). Celem tej nowelizacji było uproszczenie procedury wykreślania przedsiębiorców z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podstawowym trybem dokonywania wpisów w CEIDG jest tryb wnioskowy. Co do zasady oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą sama decyduje o momencie jej zakończenia, zaś wpisy z urzędu dokonywane są wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Po 19 maja 2016 r. sytuacja się nie zmieni. Zmienia się natomiast zakres podstaw do prowadzenia postępowania administracyjnego prowadzącego do wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu.

W obecnym stanie prawnym, przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu w przypadkach określonych w art. 34 ust. 2 u.s.d.g. Za każdym razem konieczne jest przeprowadzenie w sprawie postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Według nowych przepisów w niektórych przypadkach wykreślenie nastąpi w drodze czynności materialno-technicznej, zaś stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie będzie konieczne. Ta skrócona procedura będzie stosowana do wykreślenia z powodu zaistnienia czynników nieodwracalnych:

  1. z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, którego przyczyną jest zgon;
  2. z tytułu upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. z tytułu orzeczenia prawomocnego zakazu prowadzenia działalności.

W pozostałych przypadkach (np. gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa) będzie konieczne prowadzenie postępowania.

Rozwiązanie powyższe ocenić należy pozytywnie, w szczególności jeśli chodzi o kwestię zgonu przedsiębiorcy, gdyż wykreślenie będzie jedynie stwierdzeniem obiektywnym zaistniałego faktu. Podobną regulację ustawodawca przyjmuje w nowym brzmieniu art. 73 u.s.d.g.:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z CEIDG o wykreśleniu przedsiębiorcy. 

Informacje o wykreśleniu CEIDG automatycznie przekazuje drogą do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nowe kwestią w u.s.d.g. jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości i legitymowanie się nim przed CEIDG. Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie go przedstawić również następuje wykreślenie z ewidencji, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jeśli nawet jednak dokonasz wykreślenia z CEIDG na swój wniosek albo organ wykreśli Cię z urzędu, nie zapomnij o jednym – wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG nie oznacza usunięcia danych z wpisu do CEIDG. W ewidencji będziesz figurował cały czas, choć przy wyszukiwaniu Twojego wpisu trzeba zaznaczyć rubrykę „uwzględnij wykreślone„.

ceidg 1

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

sebastian Styczeń 21, 2016 o 20:10

polecam biznes.gov.pl

Odpowiedz

Karolina Rokicka Styczeń 21, 2016 o 21:25

Panie Sebastianie, dziękuję za sugestię:) ja również polecam stronę Punktu Kontaktowego, a moi studenci co roku przygotowują wystąpienia korzystając z tej strony.

Odpowiedz

Monika Luty 15, 2017 o 11:55

Czyli jeśli zostałam jako przedsiębiorca wykreślona przez ministra z CEIDG to automatycznie moja działalność została zamknięta i nie muszę już jej zmykać u US?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 18, 2017 o 11:55

@Monika, zgodnie z art. 34 ust. 8 u.s.d.g., CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informacje o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 5, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów koncesyjnych, prowadzących rejestry działalności regulowanej oraz właściwych do spraw zezwoleń i licencji.

Odpowiedz

Sebastian HD Lipiec 10, 2017 o 16:54

Co jeżeli urząd wykreśli w trybie art. 35 ust. 1a i 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – brak tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG ???

Jeżeli jest to mieszkanie „Spółdzielczo – Lokatorskie” ??? Jak przywrócić działalność ? i zmienić decyzję prawomocną o wykreśleniu ?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Lipiec 10, 2017 o 22:40

@Sebastin HD, a czemu „spółdzielczo-lokatorskie” mieszkanie zostało uznane jako nieruchomość bez tytułu prawnego?
14 dni jest na odwołanie od decyzji o wykreśleniu na podstawie art. 35 ust. 1a i 2a usdg – czemu nie było zaskarżone (bo piszesz, że jest już prawomocna)? Dużo niewiadomych, trudno mi sie odnieść do Twojej sytuacji

Odpowiedz

Sebastian HD Lipiec 10, 2017 o 23:01

Tak uznali w Urzędzie, iż nie posiadam do niego tytułu prawnego :/
Brak księgi wieczystej i innych dokumentów mogących potwierdzić posiadane prawo do lokalu :/
Prawomocna, gdyż wysyłali sobie pisma ( nie wiem do kogo :/ bo ich nie otrzymałem – i wróciły do nich ) i w związku z tym uznali, że tam działalności nie ma :/

Dowiedziałem się już po fakcie, że 3 dni temu ją wykreślili na podstawie decyzji :/ bo chciałem rozszerzyć jej zakres i dodać PKD :/ co było niemożliwe :/

Teraz nie bardzo mam pojęcie jak odkręcić te decyzje urzędu :/ wołają odemnie dokument potwierdzający prawo do lokalu, a co najlepsze gdy zadzwoniłem do ich działu prawnego nie potrafili mi powiedzieć jaki dokument mam im wysłać :/

Teraz muszę założyć działalność od nowa :/ (CHORY TEN KRAJ I JEGO URZĘDNICY ) i złożyć wniosek o przywrócenie stanu z przed dnia wykreślenia i kontynuowanie działalności :/

Przez jakiegoś „fajfusa” zza biurka straciłem ciągłość i muszę odczekać 6 miesięcy aby swobodnie starać się o środki z Unii Europejskiej :/

Zamierzam narobić „sadzy” tylko jeszcze nie wiem do kogo złożyć odpowiedni wniosek i wyciągnąć z tego konsekwencje :/

Moja firma traci od dnia wykreślenia 7 lipiec 2017 :/ i ktoś mi musi za to zapłacić :/

Odpowiedz

Janusz Luty 9, 2018 o 13:49

Witam! Co jeżeli urząd wykreśli w trybie art. 35 ust. 1a i 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – brak tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG ??? Jak przywrócić działalność i zmienić decyzję prawomocną o wykreśleniu ? Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: